Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Baby Dragon Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Baby Dragon Dark Prince Princess

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Dark Prince Miner Princess Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Miner Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Dark Prince Princess

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Dark Prince Miner Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Dark Prince Miner Graveyard
Giant Snowball Goblins Bats Baby Dragon Miner Princess Graveyard
Zap Goblins Bats Dark Prince Princess Graveyard
Barbarian Barrel Goblins Dark Prince Princess Graveyard
The Log Goblins Dark Prince Princess Graveyard
Earthquake Graveyard
Arrows Goblins Bats Princess Graveyard
Royal Delivery Goblins Bats Baby Dragon Dark Prince Miner Princess Graveyard
Fireball Baby Dragon Princess
Poison Bats Princess Graveyard
Lightning Baby Dragon Dark Prince
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Baby Dragon Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Baby Dragon Dark Prince Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Baby Dragon Dark Prince Miner Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Princess Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblins

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Goblins Bats Miner Princess Fireball Baby Dragon Dark Prince Graveyard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Goblins Bats Miner Princess

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblins + Miner Baby Dragon
Bats + Miner Dark Prince
Fireball + Princess Miner Graveyard
Baby Dragon + Goblins Miner
+ Bats
+ Goblins Graveyard Bats Baby Dragon Fireball
+ Fireball
+ Miner Fireball

Khắc tinh   36 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Baby Dragon Bats Princess
Baby Dragon Fireball Princess Bats
Princess Baby Dragon Dark Prince Fireball
Fireball Miner Princess Baby Dragon
Fireball Bats Baby Dragon Miner
Fireball Baby Dragon
Princess Baby Dragon Goblins Fireball
Baby Dragon Fireball Princess Goblins
Fireball Baby Dragon Dark Prince Goblins Princess
Bats
Dark Prince
Baby Dragon Dark Prince
Princess Baby Dragon Bats Fireball
Miner Goblins Princess Baby Dragon Fireball
Dark Prince
Goblins Bats Dark Prince Miner
Miner Bats Baby Dragon Princess Fireball Dark Prince Goblins
Bats Goblins Dark Prince
Baby Dragon Princess Bats
Goblins Dark Prince Fireball
Princess Baby Dragon Fireball Miner
Fireball Bats Princess Baby Dragon
Dark Prince Baby Dragon Princess Fireball
Fireball Baby Dragon Princess
Bats
Fireball
Goblins Bats
Fireball Princess Miner
Graveyard Bats Fireball Princess Miner Goblins
Dark Prince Miner Princess Baby Dragon Fireball
Fireball Princess Baby Dragon Dark Prince
Fireball Graveyard Miner
Fireball Baby Dragon Princess
Fireball Princess
Fireball Baby Dragon Dark Prince
Princess Fireball Baby Dragon Bats
Fireball Princess Goblins Baby Dragon Bats
Baby Dragon Princess Goblins Bats
Fireball Princess Baby Dragon
Baby Dragon Princess
Princess Fireball
Miner Dark Prince
Goblins Dark Prince
Princess Dark Prince Fireball Baby Dragon
Bats Princess Fireball
Miner Dark Prince Bats Baby Dragon
Dark Prince
Baby Dragon Fireball
Dark Prince Princess Miner
Dark Prince
Dark Prince Miner
Goblins Graveyard Bats
Bats
Goblins Bats
Miner Princess Fireball Goblins Bats Baby Dragon
Goblins Dark Prince Bats
Baby Dragon Bats Dark Prince
Dark Prince
Fireball Baby Dragon Dark Prince
Dark Prince Fireball Baby Dragon Princess
Baby Dragon Fireball Bats Princess
Dark Prince Fireball
Dark Prince Baby Dragon Princess Fireball Goblins
Dark Prince Goblins
Goblins Bats Princess Baby Dragon
Princess Dark Prince Goblins Graveyard Miner Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Princess Bats
Dark Prince Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Princess Fireball Dark Prince Bats
Baby Dragon Goblins Bats
Baby Dragon Princess Bats Dark Prince Goblins
Baby Dragon Princess Dark Prince Goblins
Princess Baby Dragon Bats Fireball
Princess Baby Dragon Goblins
Fireball Princess Goblins Baby Dragon Dark Prince
Dark Prince Princess Bats Baby Dragon Miner Goblins
Baby Dragon Fireball Princess
Fireball Baby Dragon Princess
Princess
Dark Prince
Fireball Princess Baby Dragon
Fireball Princess

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord