Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn.

Bạn không có đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn. Nó có thể là một công trình sinh sản, Elixir collector hoặc các đơn vị chậm, bạn có thể đặt ở phía sau để buộc đối thủ thực hiện động tác đầu tiên. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Dart Goblin Inferno Tower Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Poison The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Elite Barbarians Dart Goblin

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Elite Barbarians Skeleton Army
Giant Snowball Fire Spirits Dart Goblin Skeleton Army
Zap Fire Spirits Dart Goblin Inferno Tower Skeleton Army
Barbarian Barrel Fire Spirits Elite Barbarians Dart Goblin Inferno Tower Skeleton Army Electro Wizard
The Log Fire Spirits Elite Barbarians Dart Goblin Skeleton Army
Earthquake Inferno Tower Skeleton Army
Arrows Fire Spirits Dart Goblin Skeleton Army
Royal Delivery Fire Spirits Elite Barbarians Dart Goblin Skeleton Army Electro Wizard
Fireball Elite Barbarians Dart Goblin Inferno Tower Skeleton Army Electro Wizard
Poison Dart Goblin Inferno Tower Skeleton Army Electro Wizard
Lightning Elite Barbarians Inferno Tower Electro Wizard
Rocket Elite Barbarians Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Poison The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Inferno Tower Skeleton Army Poison

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Dart Goblin Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Fire Spirits Dart Goblin Skeleton Army Poison Electro Wizard Inferno Tower Elite Barbarians

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 The Log Fire Spirits Dart Goblin Skeleton Army

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fire Spirits + Elite Barbarians Inferno Tower
Elite Barbarians + Fire Spirits The Log Poison
Dart Goblin + Skeleton Army
Inferno Tower + Fire Spirits The Log Skeleton Army Poison
+ Inferno Tower Dart Goblin
+ Inferno Tower Elite Barbarians The Log
+ Elite Barbarians Inferno Tower Poison
+

Khắc tinh   62 86

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log Poison Electro Wizard Dart Goblin
Electro Wizard Poison Inferno Tower Fire Spirits The Log Skeleton Army Dart Goblin
Electro Wizard Skeleton Army Poison The Log Fire Spirits
Poison Electro Wizard The Log Dart Goblin
Elite Barbarians Inferno Tower Poison Electro Wizard Dart Goblin Skeleton Army
Electro Wizard Poison Dart Goblin
Poison Fire Spirits Elite Barbarians The Log Electro Wizard Skeleton Army
Poison Fire Spirits Electro Wizard
Poison Skeleton Army Elite Barbarians The Log Electro Wizard
Inferno Tower Skeleton Army Elite Barbarians The Log Electro Wizard
Elite Barbarians Skeleton Army The Log Fire Spirits Inferno Tower Electro Wizard
Poison Skeleton Army The Log
Poison Electro Wizard Fire Spirits Dart Goblin
The Log Poison Electro Wizard Dart Goblin Skeleton Army Fire Spirits
Skeleton Army Elite Barbarians
Skeleton Army Dart Goblin Electro Wizard Elite Barbarians Inferno Tower Fire Spirits
The Log Fire Spirits Dart Goblin Poison Elite Barbarians Electro Wizard Skeleton Army
Elite Barbarians Skeleton Army Inferno Tower The Log Electro Wizard Fire Spirits
Electro Wizard Inferno Tower
Skeleton Army Inferno Tower Electro Wizard Dart Goblin The Log Elite Barbarians Fire Spirits
Poison Dart Goblin Electro Wizard Elite Barbarians The Log
Poison Electro Wizard Fire Spirits Dart Goblin
Dart Goblin Elite Barbarians Poison
Poison Electro Wizard The Log Fire Spirits Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Tower
Poison
Elite Barbarians Skeleton Army Inferno Tower Electro Wizard
Poison Electro Wizard The Log
Electro Wizard Skeleton Army Dart Goblin Fire Spirits Elite Barbarians
Elite Barbarians The Log Inferno Tower Electro Wizard Poison
Fire Spirits Inferno Tower Skeleton Army Elite Barbarians The Log Poison Electro Wizard
Poison
Poison Electro Wizard The Log Dart Goblin
Poison Fire Spirits Elite Barbarians Skeleton Army
Poison Electro Wizard The Log Inferno Tower Elite Barbarians Fire Spirits Skeleton Army
The Log Poison Electro Wizard Skeleton Army Fire Spirits Dart Goblin
Electro Wizard Skeleton Army Fire Spirits The Log Dart Goblin
Poison Fire Spirits Electro Wizard Skeleton Army Dart Goblin The Log
Poison The Log Fire Spirits Electro Wizard
Inferno Tower Dart Goblin Electro Wizard Poison
Poison
Skeleton Army The Log Inferno Tower Electro Wizard
Elite Barbarians Skeleton Army Electro Wizard Inferno Tower The Log Fire Spirits
Electro Wizard Poison The Log Elite Barbarians Dart Goblin
Inferno Tower Electro Wizard Poison Dart Goblin Fire Spirits
Skeleton Army Elite Barbarians Inferno Tower Electro Wizard
Skeleton Army Inferno Tower The Log Electro Wizard Elite Barbarians
Electro Wizard Dart Goblin Poison
Dart Goblin Electro Wizard Elite Barbarians Inferno Tower Skeleton Army
Elite Barbarians Skeleton Army Electro Wizard Inferno Tower
Skeleton Army Poison Inferno Tower Elite Barbarians Electro Wizard
Inferno Tower Elite Barbarians
Skeleton Army Inferno Tower The Log Elite Barbarians Electro Wizard
Inferno Tower Elite Barbarians Skeleton Army Electro Wizard
Inferno Tower
Skeleton Army Electro Wizard Fire Spirits Dart Goblin The Log
The Log Electro Wizard Dart Goblin Fire Spirits Poison
Electro Wizard Elite Barbarians Skeleton Army Poison Fire Spirits Inferno Tower
Elite Barbarians Poison Electro Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard Inferno Tower Poison Elite Barbarians
Poison Dart Goblin The Log Electro Wizard
Poison Dart Goblin Skeleton Army Elite Barbarians Electro Wizard Fire Spirits
Electro Wizard Dart Goblin Skeleton Army Poison Fire Spirits
Skeleton Army Inferno Tower Electro Wizard Elite Barbarians Fire Spirits
Skeleton Army Fire Spirits The Log Dart Goblin Poison Electro Wizard Elite Barbarians
Electro Wizard Inferno Tower Skeleton Army The Log Dart Goblin Elite Barbarians
Poison Electro Wizard Dart Goblin Skeleton Army The Log
Elite Barbarians Electro Wizard Inferno Tower Skeleton Army Fire Spirits
Inferno Tower Dart Goblin Poison Electro Wizard
Elite Barbarians Inferno Tower

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Poison The Log Electro Wizard Fire Spirits Skeleton Army Dart Goblin
Dart Goblin The Log Fire Spirits Electro Wizard Poison
Skeleton Army The Log Fire Spirits Electro Wizard Poison Dart Goblin
The Log Electro Wizard Fire Spirits Dart Goblin Poison
Electro Wizard Poison Fire Spirits Dart Goblin
The Log Fire Spirits Dart Goblin Poison Electro Wizard
Poison The Log Fire Spirits Electro Wizard Dart Goblin
Skeleton Army Dart Goblin Elite Barbarians Inferno Tower Electro Wizard Fire Spirits
Poison Fire Spirits Dart Goblin Electro Wizard
Dart Goblin Poison Skeleton Army Elite Barbarians
Skeleton Army Elite Barbarians Dart Goblin Electro Wizard
The Log Fire Spirits Dart Goblin
Dart Goblin Elite Barbarians Electro Wizard
Poison The Log Fire Spirits Electro Wizard
Fire Spirits Electro Wizard Poison Dart Goblin

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord