Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Minion Baby Dragon Princess Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Baby Dragon Princess Inferno Dragon Lava Hound

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Lava Hound

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Barbarians Baby Dragon Princess Lava Hound

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Inferno Dragon Lava Hound
Giant Snowball Fire Spirits Minion Barbarians Baby Dragon Princess Inferno Dragon Lava Hound
Zap Fire Spirits Minion Princess Inferno Dragon Lava Hound
Barbarian Barrel Fire Spirits Barbarians Princess
The Log Fire Spirits Barbarians Princess
Earthquake Barbarians
Arrows Fire Spirits Minion Princess Lava Hound
Royal Delivery Fire Spirits Minion Barbarians Baby Dragon Princess Inferno Dragon Lava Hound
Fireball Minion Barbarians Baby Dragon Princess Inferno Dragon Lava Hound
Poison Minion Barbarians Princess Lava Hound
Lightning Baby Dragon Inferno Dragon
Rocket Barbarians Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Fireball Baby Dragon Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Fireball Baby Dragon Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Baby Dragon Princess Inferno Dragon

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Minion Barbarians Lava Hound

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Fire Spirits Minion Princess Fireball Baby Dragon Inferno Dragon Barbarians Lava Hound

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Fire Spirits Minion Princess Fireball

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fire Spirits + Princess
Minion + Lava Hound Baby Dragon
Barbarians +
Fireball + Princess Lava Hound
+ Lava Hound Minion
+ Fireball Fire Spirits
+ Lava Hound
+ Minion Inferno Dragon Baby Dragon Fireball

Khắc tinh   54 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Minion Fireball Princess
Baby Dragon Minion Barbarians Fire Spirits Princess Fireball
Princess Baby Dragon Fire Spirits Fireball Barbarians
Fireball Baby Dragon Princess
Baby Dragon Minion Inferno Dragon Barbarians Fireball
Baby Dragon Inferno Dragon Fireball
Barbarians Fire Spirits Princess Baby Dragon Minion Fireball
Fireball Princess Fire Spirits Baby Dragon Minion
Fireball Princess Baby Dragon Barbarians
Barbarians Minion Inferno Dragon
Barbarians Minion Fire Spirits
Baby Dragon Barbarians
Minion Princess Inferno Dragon Baby Dragon Fireball Fire Spirits
Baby Dragon Princess Fireball Fire Spirits
Barbarians
Barbarians Inferno Dragon Fire Spirits Minion
Barbarians Baby Dragon Princess Minion Fire Spirits Fireball
Barbarians Fire Spirits Minion Inferno Dragon
Minion Princess Inferno Dragon Baby Dragon
Fireball Minion Fire Spirits Barbarians
Princess Fireball Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Minion Princess Fire Spirits
Baby Dragon Fireball Minion Princess
Fireball Barbarians Baby Dragon Fire Spirits Princess
Barbarians Minion Inferno Dragon
Fireball
Inferno Dragon Barbarians Minion
Princess Fireball
Minion Fire Spirits Fireball Barbarians Princess
Fireball Baby Dragon Princess
Fire Spirits Fireball Princess Baby Dragon Barbarians
Fireball
Minion Baby Dragon Princess Fireball
Fireball Princess Fire Spirits Barbarians
Fireball Baby Dragon Fire Spirits
Princess Minion Baby Dragon Fire Spirits Fireball
Fireball Fire Spirits Minion Princess Baby Dragon
Baby Dragon Fire Spirits Minion Princess
Fireball Princess Baby Dragon Fire Spirits
Baby Dragon Minion Inferno Dragon Princess
Princess Barbarians Fireball
Inferno Dragon Minion Barbarians
Barbarians Fire Spirits Minion
Princess Fireball Baby Dragon
Minion Fire Spirits Inferno Dragon Fireball Princess
Minion Inferno Dragon Baby Dragon Barbarians
Minion
Baby Dragon Minion Fireball
Princess Inferno Dragon
Barbarians Inferno Dragon
Minion Barbarians Inferno Dragon
Inferno Dragon Barbarians
Minion Inferno Dragon Barbarians
Barbarians Inferno Dragon Minion
Fire Spirits Minion
Princess Fireball Baby Dragon Minion Fire Spirits
Barbarians Fire Spirits Minion
Minion Baby Dragon Inferno Dragon
Barbarians
Fireball Baby Dragon Barbarians Minion
Fireball Baby Dragon Princess Fire Spirits Minion Barbarians
Minion Baby Dragon Fire Spirits Fireball Princess
Minion Fireball Fire Spirits Barbarians
Baby Dragon Minion Fire Spirits Princess Fireball Barbarians
Barbarians
Minion Princess Barbarians Baby Dragon
Minion Princess Fire Spirits Barbarians Baby Dragon
Inferno Dragon Minion Baby Dragon Fireball Lava Hound Princess
Minion Barbarians Inferno Dragon

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Princess Fire Spirits Fireball Minion
Fire Spirits Baby Dragon
Fire Spirits Baby Dragon Princess Minion
Princess Fire Spirits Baby Dragon
Princess Baby Dragon Fire Spirits Fireball Minion
Fire Spirits Princess Baby Dragon
Fireball Princess Fire Spirits Baby Dragon
Minion Baby Dragon Fire Spirits Inferno Dragon Princess
Baby Dragon Minion Fire Spirits Fireball Princess
Fireball Baby Dragon Minion Princess
Inferno Dragon
Fire Spirits Princess
Barbarians
Fireball Princess Baby Dragon Minion Fire Spirits
Fire Spirits Fireball Princess

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord