Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tệ
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Magic Archer Night Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bomber P.E.K.K.A Magic Archer Night Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Hogs

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Hogs

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Royal Hogs P.E.K.K.A Magic Archer

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Royal Hogs Magic Archer

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bomber Royal Hogs Night Witch
Giant Snowball Fire Spirits Bomber Royal Hogs Night Witch
Zap Fire Spirits Bomber Royal Hogs Night Witch
Barbarian Barrel Fire Spirits Bomber Royal Hogs Magic Archer Night Witch
The Log Fire Spirits Bomber Royal Hogs
Earthquake Bomber Royal Hogs
Arrows Fire Spirits Bomber Royal Hogs Night Witch
Royal Delivery Fire Spirits Bomber Royal Hogs P.E.K.K.A Magic Archer Night Witch
Fireball Bomber Royal Hogs Magic Archer Night Witch
Poison Bomber Royal Hogs Magic Archer Night Witch
Lightning Magic Archer Night Witch
Rocket Royal Hogs Magic Archer Night Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Giant Snowball Freeze Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Giant Snowball Bomber Freeze Magic Archer

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Freeze P.E.K.K.A Night Witch

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Fire Spirits Giant Snowball Bomber Freeze Magic Archer Night Witch Royal Hogs P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Fire Spirits Giant Snowball Bomber Freeze

Sự hiệp lực   2 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fire Spirits + P.E.K.K.A
Giant Snowball + Royal Hogs P.E.K.K.A
Bomber +
Royal Hogs + Giant Snowball
+
+ Fire Spirits Night Witch Giant Snowball Magic Archer
+ P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A

Khắc tinh   37 77

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Night Witch Bomber Giant Snowball
Giant Snowball Fire Spirits Magic Archer Night Witch
Fire Spirits Magic Archer Giant Snowball
Magic Archer
P.E.K.K.A Bomber Royal Hogs
Magic Archer
Fire Spirits Bomber Giant Snowball P.E.K.K.A
Fire Spirits Magic Archer Giant Snowball
Bomber P.E.K.K.A Night Witch Magic Archer
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Fire Spirits Bomber Freeze
Giant Snowball
Giant Snowball Night Witch Fire Spirits
Magic Archer Fire Spirits
Bomber P.E.K.K.A Night Witch
Fire Spirits P.E.K.K.A Bomber Night Witch
Fire Spirits P.E.K.K.A Night Witch
P.E.K.K.A Night Witch Freeze Bomber Fire Spirits
Bomber Night Witch P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Bomber Fire Spirits Giant Snowball Night Witch
Magic Archer Bomber Royal Hogs
Fire Spirits
Magic Archer P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Giant Snowball Fire Spirits
P.E.K.K.A Night Witch Magic Archer
P.E.K.K.A Night Witch
Royal Hogs Magic Archer
Royal Hogs Freeze Fire Spirits
Fire Spirits Bomber Giant Snowball Night Witch P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Royal Hogs Bomber
Fire Spirits P.E.K.K.A
Giant Snowball Fire Spirits Bomber P.E.K.K.A
Giant Snowball Bomber Magic Archer Fire Spirits
Fire Spirits Bomber Giant Snowball Freeze Night Witch
Fire Spirits Bomber Night Witch Giant Snowball
Giant Snowball Fire Spirits Magic Archer Freeze
Night Witch
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Fire Spirits
Night Witch Magic Archer Bomber
Giant Snowball Fire Spirits Night Witch Freeze
P.E.K.K.A Night Witch
P.E.K.K.A Night Witch
Magic Archer
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Night Witch
P.E.K.K.A Night Witch
Night Witch P.E.K.K.A
Fire Spirits Night Witch Bomber P.E.K.K.A
Magic Archer Bomber Fire Spirits Night Witch Giant Snowball
P.E.K.K.A Fire Spirits Night Witch
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Night Witch
Night Witch
Bomber Giant Snowball Magic Archer Night Witch Fire Spirits P.E.K.K.A
Fire Spirits Night Witch Giant Snowball
P.E.K.K.A Bomber Fire Spirits Night Witch
Fire Spirits Night Witch P.E.K.K.A Magic Archer
Giant Snowball Night Witch P.E.K.K.A
Giant Snowball Night Witch
P.E.K.K.A Fire Spirits Freeze
Night Witch
P.E.K.K.A Night Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Giant Snowball Freeze Bomber Fire Spirits Magic Archer Night Witch
Bomber Night Witch Fire Spirits
Fire Spirits Night Witch Magic Archer Bomber Giant Snowball
Fire Spirits Giant Snowball Bomber Magic Archer Night Witch
Giant Snowball Night Witch Fire Spirits Magic Archer Freeze
Fire Spirits Giant Snowball Magic Archer Night Witch Bomber
Giant Snowball Fire Spirits Bomber Magic Archer
Bomber Fire Spirits Night Witch Magic Archer
Fire Spirits Giant Snowball Magic Archer
Giant Snowball Fire Spirits
Bomber
Bomber Fire Spirits
Bomber Night Witch Fire Spirits

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord