Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Minion Mega Minion Baby Dragon Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Baby Dragon Inferno Dragon Lava Hound

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Lava Hound

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Baby Dragon Lava Hound

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Inferno Dragon Lava Hound
Giant Snowball Fire Spirits Minion Mega Minion Baby Dragon Inferno Dragon Lava Hound
Zap Fire Spirits Minion Inferno Dragon Lava Hound
Barbarian Barrel Fire Spirits
The Log Fire Spirits
Earthquake
Arrows Fire Spirits Minion Lava Hound
Royal Delivery Fire Spirits Minion Mega Minion Baby Dragon Inferno Dragon Lava Hound
Fireball Minion Mega Minion Baby Dragon Inferno Dragon Lava Hound
Poison Minion Mega Minion Lava Hound
Lightning Mega Minion Baby Dragon Inferno Dragon
Rocket Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Fireball Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Fireball Baby Dragon The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Mega Minion Baby Dragon Inferno Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Minion Lava Hound

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Fire Spirits The Log Minion Mega Minion Fireball Baby Dragon Inferno Dragon Lava Hound

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Fire Spirits The Log Minion Mega Minion

Sự hiệp lực   5 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fire Spirits +
Minion + Lava Hound Mega Minion Baby Dragon
Mega Minion + Lava Hound Minion Baby Dragon
Fireball + The Log Lava Hound
+ Lava Hound Mega Minion Minion
+ Fireball
+ Lava Hound
+ Mega Minion Minion Inferno Dragon Baby Dragon Fireball

Khắc tinh   51 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Minion Fireball Mega Minion The Log
Fire Spirits Minion The Log Fireball Baby Dragon Mega Minion
The Log Fireball Fire Spirits Baby Dragon
Fireball The Log Baby Dragon
Mega Minion Fireball Baby Dragon Inferno Dragon Minion
Baby Dragon Mega Minion Inferno Dragon Fireball
Mega Minion Fire Spirits Baby Dragon Fireball The Log Minion
Baby Dragon Fire Spirits Fireball Mega Minion Minion
Fireball The Log Baby Dragon Mega Minion
Mega Minion Inferno Dragon Minion The Log
Fire Spirits The Log Minion Mega Minion
The Log Baby Dragon
Mega Minion Fire Spirits Baby Dragon Minion Inferno Dragon Fireball
The Log Mega Minion Fire Spirits Fireball Baby Dragon
Mega Minion Minion Inferno Dragon Fire Spirits
Fireball Fire Spirits The Log Minion Baby Dragon Mega Minion
The Log Inferno Dragon Minion Mega Minion Fire Spirits
Mega Minion Minion Baby Dragon Inferno Dragon
Minion The Log Fire Spirits Mega Minion Fireball
The Log Baby Dragon Fireball
Fireball Mega Minion Fire Spirits Minion Baby Dragon
Fireball Mega Minion Baby Dragon Minion
Fireball Fire Spirits Baby Dragon The Log
Inferno Dragon Minion Mega Minion
Fireball
Inferno Dragon Mega Minion Minion
Fireball Mega Minion The Log
Minion Fireball Mega Minion Fire Spirits
Mega Minion Baby Dragon The Log Fireball
Fire Spirits Fireball Baby Dragon The Log Mega Minion
Fireball
Minion Mega Minion The Log Baby Dragon Fireball
Fireball Fire Spirits
Fireball The Log Fire Spirits Baby Dragon
The Log Minion Fireball Fire Spirits Baby Dragon
Fireball Fire Spirits The Log Minion Baby Dragon Mega Minion
Minion Baby Dragon Fire Spirits The Log Mega Minion
Fireball The Log Baby Dragon Fire Spirits
Mega Minion Baby Dragon Inferno Dragon Minion
Fireball
The Log Minion Mega Minion Inferno Dragon
The Log Mega Minion Fire Spirits Minion
The Log Mega Minion Baby Dragon Fireball
Minion Mega Minion Fire Spirits Fireball Inferno Dragon
Minion Mega Minion Baby Dragon Inferno Dragon
Mega Minion Minion The Log
Baby Dragon Mega Minion Minion Fireball
Mega Minion Inferno Dragon
Inferno Dragon Mega Minion
Inferno Dragon Mega Minion Minion
Inferno Dragon Mega Minion
Minion Mega Minion Inferno Dragon The Log
Inferno Dragon Mega Minion Minion
Mega Minion Fire Spirits The Log Minion
Mega Minion The Log Fireball Baby Dragon Minion Fire Spirits
Mega Minion Minion Fire Spirits
Minion Baby Dragon Inferno Dragon Mega Minion
Fireball The Log Mega Minion Baby Dragon Minion
Fire Spirits Minion Fireball Mega Minion Baby Dragon
Minion Mega Minion Baby Dragon Fire Spirits Fireball
Fireball Minion Fire Spirits Mega Minion
Mega Minion Fire Spirits Fireball Minion Baby Dragon The Log
The Log
Minion Baby Dragon The Log Mega Minion
Mega Minion Minion Fire Spirits Baby Dragon
Inferno Dragon Mega Minion Minion Baby Dragon Lava Hound Fireball
Inferno Dragon Mega Minion Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits The Log Baby Dragon Minion Fireball
The Log Mega Minion Baby Dragon Fire Spirits
Fire Spirits The Log Baby Dragon Mega Minion Minion
The Log Fire Spirits Baby Dragon Mega Minion
Baby Dragon Mega Minion Fireball Minion Fire Spirits
Fire Spirits The Log Baby Dragon Mega Minion
Fireball Mega Minion Fire Spirits Baby Dragon The Log
Minion Mega Minion Baby Dragon Fire Spirits Inferno Dragon
Mega Minion Baby Dragon Fire Spirits Minion Fireball
Mega Minion Fireball Baby Dragon Minion
Inferno Dragon
The Log Fire Spirits
Mega Minion
The Log Fireball Mega Minion Fire Spirits Minion Baby Dragon
Fireball Mega Minion Fire Spirits

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord