Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

1 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Witch Executioner Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Giant Prince Witch Executioner Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Knight Giant Prince

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant Prince
Giant Snowball Fire Spirits Witch
Zap Fire Spirits Prince Witch
Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Witch Executioner Electro Wizard
The Log Fire Spirits Prince Witch
Earthquake Witch
Arrows Fire Spirits Witch
Royal Delivery Fire Spirits Knight Prince Witch Executioner Electro Wizard
Fireball Witch Executioner Electro Wizard
Poison Witch Executioner Electro Wizard
Lightning Knight Prince Witch Executioner Electro Wizard
Rocket Prince Witch Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Arrows Witch Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Arrows Executioner

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Arrows Knight Prince Executioner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Witch Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Fire Spirits Arrows Knight Electro Wizard Giant Prince Witch Executioner

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Fire Spirits Arrows Knight Electro Wizard

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fire Spirits + Knight Prince
Arrows + Knight Giant Prince
Knight + Fire Spirits Electro Wizard Arrows Executioner
Giant + Witch Prince Arrows Electro Wizard Executioner
+ Fire Spirits Giant Arrows Executioner
+ Giant
+ Giant Electro Wizard Prince Knight
+ Knight Giant Executioner

Khắc tinh   50 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Electro Wizard Knight Prince
Electro Wizard Executioner Witch Knight Arrows Fire Spirits
Executioner Arrows Electro Wizard Fire Spirits Knight Witch
Arrows Knight Electro Wizard
Knight Giant Executioner Electro Wizard Witch Prince
Electro Wizard Arrows Executioner
Executioner Fire Spirits Electro Wizard
Arrows Fire Spirits Executioner Electro Wizard Witch
Prince Knight Executioner Electro Wizard Arrows Witch
Knight Electro Wizard Prince Witch
Executioner Witch Prince Knight Fire Spirits Electro Wizard
Executioner Witch
Electro Wizard Executioner Witch Fire Spirits
Arrows Electro Wizard Knight Witch Fire Spirits Executioner
Knight Executioner Witch Prince
Prince Witch Knight Electro Wizard Fire Spirits
Executioner Knight Electro Wizard Prince Fire Spirits
Knight Executioner Electro Wizard Fire Spirits Witch Prince
Executioner Knight Electro Wizard
Electro Wizard Prince Executioner Witch Knight Fire Spirits
Executioner Electro Wizard Knight Giant Witch
Executioner Electro Wizard Witch Fire Spirits
Prince
Witch Executioner Fire Spirits Arrows Electro Wizard
Prince Knight
Witch Knight
Prince Witch Knight Electro Wizard
Executioner Electro Wizard Giant Knight Witch
Electro Wizard Fire Spirits Witch
Prince Knight Electro Wizard Executioner
Executioner Fire Spirits Electro Wizard
Executioner Witch Electro Wizard Giant
Fire Spirits
Arrows Executioner Fire Spirits Prince Electro Wizard Witch
Arrows Electro Wizard Executioner Witch Fire Spirits
Electro Wizard Arrows Fire Spirits Executioner
Arrows Fire Spirits Executioner Knight Witch Electro Wizard
Arrows Executioner Fire Spirits Electro Wizard
Witch Electro Wizard Knight Executioner
Knight Witch Executioner
Electro Wizard Witch Prince Knight
Fire Spirits Witch Prince Electro Wizard Knight
Executioner Electro Wizard Knight Witch Arrows
Electro Wizard Executioner Witch Fire Spirits
Prince Knight Electro Wizard
Knight Prince Executioner Electro Wizard
Executioner Electro Wizard
Knight Prince Electro Wizard Executioner
Prince Electro Wizard Executioner Knight Witch
Giant Executioner Prince Knight Electro Wizard
Witch Prince Knight Executioner
Witch Knight Electro Wizard
Electro Wizard Witch Knight Prince
Electro Wizard Knight Fire Spirits Prince Witch Executioner
Electro Wizard Arrows Executioner Fire Spirits Knight
Electro Wizard Knight Fire Spirits Executioner Prince Witch
Knight Witch Executioner Electro Wizard Prince
Knight Prince Witch Electro Wizard Executioner
Executioner Knight Electro Wizard Prince Arrows
Executioner Arrows Fire Spirits Electro Wizard Witch Knight
Electro Wizard Witch Fire Spirits
Knight Executioner Fire Spirits Prince Witch Electro Wizard
Knight Executioner Prince Fire Spirits Electro Wizard
Electro Wizard Prince
Electro Wizard Executioner Arrows Witch Knight
Electro Wizard Prince Fire Spirits Witch Knight
Executioner Arrows Electro Wizard Witch
Prince Witch Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits Witch Electro Wizard Executioner Arrows Knight
Arrows Electro Wizard Knight Fire Spirits Witch Executioner
Arrows Fire Spirits Executioner Witch Knight Electro Wizard
Electro Wizard Arrows Fire Spirits Executioner Witch Knight
Electro Wizard Executioner Arrows Witch Fire Spirits
Knight Fire Spirits Arrows Electro Wizard Executioner Witch
Arrows Executioner Fire Spirits Witch Electro Wizard Knight
Knight Executioner Fire Spirits Prince Witch Electro Wizard
Fire Spirits Executioner Arrows Electro Wizard Witch
Prince Electro Wizard
Arrows Fire Spirits Executioner
Prince Knight Witch Electro Wizard
Executioner Electro Wizard Witch Fire Spirits
Witch Knight Fire Spirits Electro Wizard Executioner Prince

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord