Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems 2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

The Log Bandit Royal Ghost Inferno Dragon Sparky

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Hunter Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Hunter Executioner Bandit Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Freeze The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Bandit Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Bandit Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army Bandit
Giant Snowball Skeleton Army
Zap Skeleton Army Bandit
Barbarian Barrel Valkyrie Skeleton Army Hunter Executioner Bandit
The Log Skeleton Army Hunter Bandit
Earthquake Skeleton Army
Arrows Skeleton Army
Royal Delivery Valkyrie Skeleton Army Hunter Executioner Bandit
Fireball Skeleton Army Hunter Executioner Bandit
Poison Skeleton Army Hunter Executioner
Lightning Valkyrie Hunter Executioner Bandit
Rocket Valkyrie Hunter Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Hunter Freeze Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Hunter Freeze Executioner The Log Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Skeleton Army Freeze Executioner Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Skeleton Army Bandit Valkyrie Hunter Freeze Executioner Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 The Log Skeleton Army Bandit Valkyrie

Sự hiệp lực   0 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Valkyrie + Executioner
Skeleton Army + Freeze
Hunter +
Freeze + Skeleton Army Executioner
+ Valkyrie Freeze Mega Knight
+ Bandit Mega Knight
+ The Log Mega Knight
+ Executioner The Log Bandit

Khắc tinh   58 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Bandit Executioner Valkyrie The Log
Executioner Valkyrie The Log Hunter Skeleton Army
The Log Skeleton Army Mega Knight Valkyrie Executioner Hunter
Bandit The Log
Skeleton Army Executioner Valkyrie Mega Knight
Executioner Hunter
Mega Knight Executioner The Log Skeleton Army Valkyrie
Executioner Hunter
Mega Knight Valkyrie The Log Executioner Hunter Skeleton Army
Skeleton Army The Log
Skeleton Army Valkyrie Mega Knight The Log Freeze Executioner
Mega Knight The Log Skeleton Army Valkyrie Executioner Hunter
Hunter Executioner
The Log Skeleton Army Hunter Valkyrie Executioner Mega Knight Bandit
Hunter Executioner Mega Knight Skeleton Army Valkyrie
Skeleton Army Mega Knight Bandit Valkyrie Hunter
Mega Knight Skeleton Army The Log Bandit Valkyrie Executioner
Hunter Skeleton Army Freeze Executioner Mega Knight The Log Bandit
Executioner Hunter Valkyrie Mega Knight
Mega Knight Skeleton Army Hunter Bandit Valkyrie Executioner The Log
Executioner Bandit The Log
Hunter Executioner
Bandit
Mega Knight Hunter The Log Valkyrie Executioner Skeleton Army
Skeleton Army Hunter
Skeleton Army Hunter Valkyrie
Executioner The Log
Skeleton Army Freeze
Bandit Valkyrie Mega Knight Executioner The Log
Executioner Valkyrie Mega Knight Hunter Skeleton Army The Log
Executioner Valkyrie The Log
Skeleton Army Valkyrie Mega Knight
Mega Knight The Log Skeleton Army Executioner Hunter Valkyrie
The Log Skeleton Army Mega Knight Executioner Valkyrie Hunter
Skeleton Army Mega Knight The Log Hunter Valkyrie Freeze Executioner
Valkyrie Executioner Hunter Skeleton Army Mega Knight The Log
Executioner The Log Freeze
Hunter Executioner
Hunter Valkyrie Bandit Executioner Mega Knight
Skeleton Army Bandit Valkyrie The Log Mega Knight
Valkyrie Skeleton Army The Log Mega Knight Bandit
Executioner Valkyrie Bandit The Log Mega Knight Hunter
Hunter Executioner Freeze
Skeleton Army Mega Knight Bandit
Mega Knight Skeleton Army The Log Bandit Valkyrie Executioner Hunter
Executioner Hunter
Skeleton Army Valkyrie Executioner Mega Knight Bandit
Skeleton Army Hunter Valkyrie Executioner Mega Knight Bandit
Skeleton Army Executioner Mega Knight Valkyrie
Hunter Mega Knight Valkyrie Executioner
Skeleton Army The Log
Skeleton Army
Skeleton Army Executioner The Log Bandit Mega Knight Valkyrie Hunter
Bandit The Log Hunter Valkyrie Executioner Mega Knight
Skeleton Army Mega Knight Executioner Bandit Valkyrie
Valkyrie Executioner Bandit Skeleton Army Hunter Mega Knight
Skeleton Army Hunter Executioner Bandit Mega Knight Valkyrie
Mega Knight Executioner Valkyrie The Log
Executioner Hunter Mega Knight Valkyrie Skeleton Army Bandit
Skeleton Army
Valkyrie Skeleton Army Mega Knight Executioner Bandit
Skeleton Army Valkyrie The Log Bandit Hunter Executioner Mega Knight
Skeleton Army The Log Mega Knight Hunter
Executioner Valkyrie Skeleton Army Hunter Mega Knight The Log
Skeleton Army Valkyrie Mega Knight Freeze
Executioner Hunter
Bandit Hunter Valkyrie Mega Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Freeze Executioner The Log Mega Knight Hunter Valkyrie Skeleton Army
The Log Executioner Hunter Mega Knight Bandit
The Log Executioner Skeleton Army Mega Knight Valkyrie Hunter Bandit
The Log Mega Knight Executioner Hunter Valkyrie Bandit
Hunter Executioner Freeze
The Log Hunter Valkyrie Executioner
Executioner Mega Knight Valkyrie Hunter The Log Bandit
Bandit Skeleton Army Valkyrie Mega Knight Executioner Hunter
Executioner Hunter
Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie
The Log Executioner
Mega Knight Hunter Bandit
The Log Executioner Bandit
Bandit Executioner Valkyrie Hunter Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord