Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Executioner Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Executioner Inferno Dragon Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Goblin Barrel Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider Goblin Barrel Inferno Dragon
Giant Snowball Hog Rider Goblin Barrel Inferno Dragon
Zap Goblin Barrel Inferno Dragon
Barbarian Barrel Goblin Barrel Executioner
The Log Hog Rider Goblin Barrel
Earthquake Hog Rider Goblin Barrel
Arrows Goblin Barrel
Royal Delivery Hog Rider Goblin Barrel Executioner Inferno Dragon
Fireball Hog Rider Goblin Barrel Executioner Inferno Dragon
Poison Executioner
Lightning Executioner Inferno Dragon
Rocket Hog Rider Executioner Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Freeze Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Freeze Executioner Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Freeze Executioner Inferno Dragon Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Goblin Barrel Fireball Hog Rider Freeze Inferno Dragon Executioner Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Zap Goblin Barrel Fireball Hog Rider

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Hog Rider Executioner Mega Knight
Fireball + Zap Hog Rider Mega Knight
Hog Rider + Zap Fireball Freeze Goblin Barrel Mega Knight
Goblin Barrel + Hog Rider Mega Knight
+ Hog Rider Inferno Dragon Executioner
+ Freeze Mega Knight Zap
+ Freeze Mega Knight
+ Executioner Hog Rider Zap Fireball Goblin Barrel Inferno Dragon

Khắc tinh   47 76

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Fireball Mega Knight
Executioner Zap Fireball
Mega Knight Executioner Zap Fireball
Fireball
Executioner Inferno Dragon Goblin Barrel Fireball Hog Rider Mega Knight
Inferno Dragon Fireball Executioner
Executioner Mega Knight Fireball
Fireball Executioner Zap
Mega Knight Fireball Executioner
Inferno Dragon
Mega Knight Executioner Freeze
Mega Knight Executioner
Executioner Zap Fireball Inferno Dragon
Zap Executioner Mega Knight Fireball
Mega Knight Executioner
Inferno Dragon Mega Knight
Mega Knight Fireball Executioner
Inferno Dragon Mega Knight Freeze Executioner
Executioner Mega Knight Inferno Dragon
Mega Knight Zap Executioner Fireball
Executioner Hog Rider Fireball Goblin Barrel
Fireball Executioner
Fireball
Fireball Mega Knight Executioner Zap
Inferno Dragon
Fireball
Inferno Dragon
Executioner Fireball Goblin Barrel Hog Rider
Zap Freeze Fireball
Executioner Fireball Mega Knight
Mega Knight Fireball Executioner
Fireball Goblin Barrel
Executioner Fireball
Fireball Mega Knight
Fireball Mega Knight Executioner Zap
Mega Knight Zap Executioner Fireball
Mega Knight Fireball Zap Executioner Freeze
Executioner Mega Knight
Zap Fireball Executioner Freeze
Executioner Inferno Dragon
Executioner Mega Knight Fireball
Mega Knight Zap Inferno Dragon
Mega Knight Zap
Executioner Fireball Mega Knight
Executioner Fireball Freeze Inferno Dragon Zap
Inferno Dragon Mega Knight
Mega Knight Executioner
Executioner Fireball
Mega Knight Inferno Dragon Executioner
Inferno Dragon Mega Knight Executioner
Goblin Barrel Executioner Inferno Dragon Hog Rider Mega Knight
Inferno Dragon Mega Knight Executioner
Inferno Dragon
Inferno Dragon
Executioner Mega Knight
Fireball Mega Knight Goblin Barrel Executioner
Zap Mega Knight Executioner
Inferno Dragon Executioner Mega Knight Zap
Mega Knight Executioner
Fireball Executioner Mega Knight Zap
Executioner Zap Fireball Mega Knight
Zap Fireball
Fireball Executioner Mega Knight
Fireball Executioner Mega Knight
Zap Mega Knight
Executioner Zap Mega Knight
Zap Mega Knight Freeze
Inferno Dragon Executioner Zap Fireball
Inferno Dragon Mega Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Executioner Zap Mega Knight Freeze Fireball
Executioner Mega Knight
Executioner Mega Knight Zap
Mega Knight Zap Executioner
Executioner Zap Freeze Fireball
Zap Executioner
Executioner Mega Knight Fireball
Executioner Inferno Dragon Mega Knight
Executioner Fireball
Fireball
Inferno Dragon
Executioner
Mega Knight
Executioner Fireball Zap
Fireball Executioner Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord