Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Tower Hunter Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Hunter Executioner Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Goblin Barrel Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Hog Rider Goblin Barrel
Zap Inferno Tower Goblin Barrel
Tornado Hog Rider Goblin Barrel
The Log Goblin Barrel
Arrows Goblin Barrel
Fireball Inferno Tower Goblin Barrel Hunter Executioner Lumberjack
Poison Inferno Tower Hunter Executioner
Lightning Inferno Tower Hunter Executioner Lumberjack
Rocket Hog Rider Inferno Tower Hunter Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Hunter Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Hunter Executioner

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Inferno Tower Executioner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Goblin Barrel Fireball Hog Rider Hunter Lumberjack Inferno Tower Executioner

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Zap Goblin Barrel Fireball Hog Rider

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Hog Rider Inferno Tower Executioner
Fireball + Zap Hog Rider
Hog Rider + Zap Fireball Goblin Barrel Lumberjack Hunter
Inferno Tower + Zap
+ Hog Rider
+ Hog Rider
+ Zap
+ Hog Rider

Khắc tinh   51 75

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Hunter Zap Fireball Inferno Tower
Executioner Zap Fireball Hunter Lumberjack
Fireball
Inferno Tower Goblin Barrel Hog Rider Executioner Fireball Lumberjack
Executioner Fireball
Executioner Fireball Zap Hunter
Lumberjack Fireball Executioner Hunter
Inferno Tower Lumberjack
Inferno Tower Executioner
Executioner Hunter
Executioner Fireball Zap
Fireball Executioner Zap
Hunter Executioner Lumberjack
Inferno Tower Lumberjack
Lumberjack Fireball Executioner
Inferno Tower Hunter Executioner Lumberjack
Inferno Tower Executioner
Inferno Tower Lumberjack Fireball Executioner Zap
Executioner Goblin Barrel Hog Rider Fireball
Fireball Executioner
Fireball Hunter Zap Executioner
Inferno Tower Lumberjack Hunter
Fireball
Inferno Tower Lumberjack Hunter
Fireball Executioner Goblin Barrel
Fireball Inferno Tower Lumberjack Executioner
Executioner Fireball Hunter Inferno Tower
Fireball Goblin Barrel
Executioner Fireball
Fireball
Fireball Inferno Tower Zap Executioner Lumberjack Hunter
Zap Executioner Hunter Fireball
Fireball Zap Lumberjack Hunter Executioner
Executioner Hunter Lumberjack
Executioner Zap Fireball
Inferno Tower Hunter Executioner
Fireball Executioner
Zap Lumberjack Inferno Tower
Inferno Tower Zap
Executioner Fireball Hunter Lumberjack
Inferno Tower Hunter Executioner Zap Fireball
Inferno Tower
Executioner Hunter Inferno Tower
Fireball Executioner
Executioner Inferno Tower Lumberjack
Inferno Tower Executioner Hunter
Hog Rider Executioner Goblin Barrel Inferno Tower
Inferno Tower Lumberjack Executioner Hunter
Inferno Tower
Inferno Tower Lumberjack
Lumberjack Executioner
Fireball Executioner Lumberjack Hunter Goblin Barrel
Inferno Tower Executioner Zap Lumberjack
Zap Hunter Executioner Lumberjack
Executioner Inferno Tower Lumberjack Hunter
Fireball Zap Lumberjack Executioner
Executioner Hunter Zap Lumberjack Fireball
Zap Fireball
Inferno Tower Fireball Executioner Lumberjack
Hunter Lumberjack Fireball Executioner
Inferno Tower Zap Hunter Lumberjack
Executioner Lumberjack Zap
Zap Lumberjack Inferno Tower
Executioner Inferno Tower Fireball Hunter Zap
Lumberjack Hunter Inferno Tower

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Executioner Hunter Zap Fireball
Hunter Executioner
Zap Executioner Hunter Lumberjack
Zap Executioner Hunter Lumberjack
Executioner Zap Hunter Fireball
Zap Executioner Hunter
Executioner Fireball Lumberjack
Lumberjack Executioner Inferno Tower
Executioner Fireball
Fireball Executioner
Fireball
Lumberjack
Executioner Fireball Zap
Zap Fireball
Hunter Lumberjack
Zap Fireball
Executioner Fireball

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord