Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Tower Hunter Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Hunter Executioner Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Goblin Barrel Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Goblin Barrel Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider Goblin Barrel
Giant Snowball Hog Rider Goblin Barrel Lumberjack
Zap Inferno Tower Goblin Barrel
Barbarian Barrel Inferno Tower Goblin Barrel Hunter Executioner Lumberjack
The Log Hog Rider Goblin Barrel Hunter Lumberjack
Earthquake Hog Rider Inferno Tower Goblin Barrel
Arrows Goblin Barrel
Royal Delivery Hog Rider Goblin Barrel Hunter Executioner Lumberjack
Fireball Hog Rider Inferno Tower Goblin Barrel Hunter Executioner Lumberjack
Poison Inferno Tower Hunter Executioner
Lightning Inferno Tower Hunter Executioner Lumberjack
Rocket Hog Rider Inferno Tower Hunter Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Hunter Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Hunter Executioner

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Inferno Tower Executioner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Goblin Barrel Fireball Hog Rider Hunter Lumberjack Inferno Tower Executioner

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Zap Goblin Barrel Fireball Hog Rider

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Hog Rider Inferno Tower Executioner Hunter
Fireball + Zap Hog Rider
Hog Rider + Zap Fireball Goblin Barrel Lumberjack Hunter
Inferno Tower + Zap
+ Hog Rider
+ Hog Rider Zap
+ Zap
+ Hog Rider

Khắc tinh   51 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball
Executioner Fireball
Executioner Inferno Tower Zap Hunter Fireball
Executioner Zap Hunter Lumberjack Fireball
Fireball
Inferno Tower Executioner Fireball Lumberjack Goblin Barrel Hog Rider
Hunter Executioner Fireball
Executioner Fireball
Executioner Fireball Hunter Zap
Fireball Hunter Lumberjack Executioner
Inferno Tower Lumberjack
Inferno Tower Executioner
Hunter Executioner
Executioner Hunter Zap Fireball
Executioner Zap Fireball Hunter
Hunter Lumberjack Executioner
Hunter Lumberjack Inferno Tower
Lumberjack Fireball Executioner
Inferno Tower Hunter Lumberjack Executioner
Executioner Hunter Inferno Tower
Inferno Tower Lumberjack Fireball Zap Hunter Executioner
Executioner Fireball Goblin Barrel Hog Rider
Fireball Hunter Executioner
Fireball
Fireball Executioner Zap Hunter
Inferno Tower Hunter Lumberjack
Fireball
Inferno Tower Hunter Lumberjack
Executioner Fireball Goblin Barrel Hog Rider
Zap Fireball
Inferno Tower Lumberjack Fireball Executioner
Executioner Fireball Hunter Inferno Tower
Fireball Goblin Barrel
Executioner Fireball
Fireball
Fireball Lumberjack Zap Executioner Inferno Tower Hunter
Zap Fireball Executioner Hunter
Fireball Lumberjack Executioner Zap Hunter
Executioner Hunter Lumberjack
Fireball Zap Executioner
Hunter Inferno Tower Executioner
Fireball Hunter Executioner
Lumberjack Inferno Tower Zap
Zap Inferno Tower
Executioner Hunter Lumberjack Fireball
Inferno Tower Hunter Executioner Fireball Zap
Inferno Tower
Hunter Inferno Tower Executioner
Fireball Executioner Hunter
Inferno Tower Lumberjack Executioner
Inferno Tower Executioner Hunter
Inferno Tower Hog Rider Goblin Barrel Executioner
Inferno Tower Lumberjack Hunter Executioner
Inferno Tower
Inferno Tower Lumberjack
Inferno Tower Lumberjack Hunter
Lumberjack Hunter Executioner
Fireball Hunter Goblin Barrel Lumberjack Executioner
Lumberjack Inferno Tower Executioner Zap
Lumberjack Hunter Executioner Zap
Hunter Lumberjack Executioner Inferno Tower
Fireball Lumberjack Zap Executioner
Executioner Lumberjack Zap Hunter Fireball
Zap Fireball
Inferno Tower Executioner Lumberjack Fireball
Hunter Lumberjack Executioner Fireball
Inferno Tower Lumberjack Zap Hunter
Lumberjack Executioner Zap Hunter
Zap Inferno Tower Lumberjack
Inferno Tower Executioner Hunter Zap Fireball
Hunter Lumberjack Inferno Tower

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Hunter Zap Executioner Fireball
Hunter Executioner
Executioner Zap Lumberjack Hunter
Zap Executioner Hunter Lumberjack
Hunter Zap Executioner Fireball
Zap Hunter Executioner
Executioner Fireball Lumberjack Hunter
Lumberjack Hunter Inferno Tower Executioner
Executioner Hunter Fireball
Fireball
Executioner
Hunter Lumberjack
Executioner Fireball Zap
Fireball Executioner Hunter
Executioner Fireball Lumberjack Hunter

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord