Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tệ

2 problems 6 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Dart Goblin Baby Dragon Hunter Witch Magic Archer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Baby Dragon Hunter Prince Witch Magic Archer Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Prince Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Dart Goblin Baby Dragon Prince Magic Archer Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Magic Archer

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army Prince
Giant Snowball Dart Goblin Skeleton Army Baby Dragon Witch
Zap Dart Goblin Skeleton Army Prince Witch
Barbarian Barrel Dart Goblin Skeleton Army Hunter Witch Magic Archer
The Log Dart Goblin Skeleton Army Hunter Prince Witch
Earthquake Skeleton Army Witch
Arrows Dart Goblin Skeleton Army Witch
Royal Delivery Dart Goblin Skeleton Army Baby Dragon Hunter Prince Witch Magic Archer
Fireball Dart Goblin Skeleton Army Baby Dragon Hunter Witch Magic Archer
Poison Dart Goblin Skeleton Army Hunter Witch Magic Archer
Lightning Baby Dragon Hunter Prince Witch Magic Archer
Rocket Hunter Prince Witch Magic Archer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Baby Dragon Hunter Witch Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Baby Dragon Hunter Magic Archer Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Baby Dragon Prince Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Dart Goblin Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Dart Goblin Skeleton Army Baby Dragon Hunter Magic Archer Prince Witch Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Dart Goblin Skeleton Army Baby Dragon Hunter

Sự hiệp lực   0 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Dart Goblin + Skeleton Army Mega Knight
Skeleton Army + Dart Goblin
Baby Dragon + Prince Witch Mega Knight
Hunter +
+ Baby Dragon
+ Baby Dragon Mega Knight
+ Mega Knight
+ Baby Dragon Witch Dart Goblin Magic Archer

Khắc tinh   50 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Baby Dragon Prince Dart Goblin
Hunter Baby Dragon Witch Magic Archer Skeleton Army Dart Goblin
Mega Knight Skeleton Army Baby Dragon Hunter Witch Magic Archer
Baby Dragon Dart Goblin Magic Archer
Witch Prince Mega Knight Dart Goblin Skeleton Army Baby Dragon
Baby Dragon Dart Goblin Hunter Magic Archer
Baby Dragon Mega Knight Skeleton Army
Baby Dragon Hunter Magic Archer Witch
Mega Knight Witch Skeleton Army Baby Dragon Hunter Prince Magic Archer
Skeleton Army Witch Prince
Skeleton Army Mega Knight Witch Prince
Mega Knight Witch Baby Dragon Hunter Skeleton Army
Witch Hunter Baby Dragon Dart Goblin
Mega Knight Witch Magic Archer Hunter Baby Dragon Dart Goblin Skeleton Army
Prince Hunter Witch Mega Knight Skeleton Army
Skeleton Army Hunter Prince Witch Dart Goblin Mega Knight
Baby Dragon Dart Goblin Prince Skeleton Army Mega Knight
Hunter Skeleton Army Prince Witch Mega Knight
Mega Knight Baby Dragon Hunter
Skeleton Army Mega Knight Hunter Witch Prince Dart Goblin
Dart Goblin Magic Archer Baby Dragon Witch
Dart Goblin Witch Baby Dragon Hunter
Magic Archer Baby Dragon Dart Goblin Prince
Mega Knight Witch Baby Dragon Hunter Skeleton Army
Skeleton Army Magic Archer Prince Hunter
Witch
Skeleton Army Prince Witch Hunter
Magic Archer Witch
Dart Goblin Skeleton Army Witch
Prince Mega Knight Baby Dragon
Mega Knight Skeleton Army Baby Dragon Hunter
Dart Goblin Baby Dragon Witch
Mega Knight Skeleton Army
Mega Knight Skeleton Army Baby Dragon Prince Witch Hunter
Skeleton Army Mega Knight Baby Dragon Dart Goblin Hunter Magic Archer Witch
Mega Knight Skeleton Army Baby Dragon Dart Goblin Hunter
Baby Dragon Hunter Witch Skeleton Army Mega Knight Dart Goblin
Magic Archer Baby Dragon
Baby Dragon Witch Hunter Dart Goblin
Hunter Mega Knight Witch
Skeleton Army Prince Witch Mega Knight
Skeleton Army Prince Mega Knight Witch
Hunter Dart Goblin Witch Mega Knight Baby Dragon Magic Archer
Hunter Witch Dart Goblin
Prince Skeleton Army Baby Dragon Mega Knight
Mega Knight Skeleton Army Prince Hunter
Magic Archer Hunter Dart Goblin Baby Dragon
Prince Dart Goblin Mega Knight Skeleton Army
Skeleton Army Mega Knight Prince Hunter Witch
Skeleton Army Mega Knight Prince
Prince Witch Hunter Mega Knight
Skeleton Army Witch
Skeleton Army Witch Prince
Skeleton Army Hunter Prince Mega Knight Witch Dart Goblin
Dart Goblin Magic Archer Mega Knight Hunter Baby Dragon
Skeleton Army Prince Witch Mega Knight
Baby Dragon Prince Hunter Witch Mega Knight Skeleton Army
Witch Prince Skeleton Army Mega Knight Hunter
Prince Mega Knight Baby Dragon Dart Goblin
Dart Goblin Magic Archer Witch Hunter Skeleton Army Baby Dragon Mega Knight
Dart Goblin Skeleton Army Witch Baby Dragon
Skeleton Army Prince Mega Knight Witch
Skeleton Army Magic Archer Hunter Prince Baby Dragon Mega Knight Dart Goblin
Skeleton Army Dart Goblin Mega Knight Hunter Prince
Skeleton Army Dart Goblin Mega Knight Witch Hunter Baby Dragon
Mega Knight Skeleton Army Baby Dragon Prince Witch
Baby Dragon Dart Goblin Hunter Witch
Hunter Mega Knight Witch Prince

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Hunter Mega Knight Magic Archer Witch Baby Dragon Dart Goblin Skeleton Army
Dart Goblin Hunter Baby Dragon Mega Knight Witch
Mega Knight Skeleton Army Dart Goblin Baby Dragon Witch Magic Archer Hunter
Mega Knight Baby Dragon Dart Goblin Witch Magic Archer Hunter
Hunter Baby Dragon Dart Goblin Magic Archer Witch
Dart Goblin Hunter Baby Dragon Witch Magic Archer
Mega Knight Dart Goblin Magic Archer Witch Baby Dragon Hunter
Skeleton Army Dart Goblin Prince Witch Baby Dragon Mega Knight Hunter Magic Archer
Baby Dragon Dart Goblin Witch Hunter Magic Archer
Dart Goblin Baby Dragon Skeleton Army
Skeleton Army Prince Dart Goblin
Dart Goblin
Mega Knight Prince Hunter Witch Dart Goblin
Baby Dragon Witch
Mega Knight Prince Dart Goblin Witch Hunter

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord