Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy RIP

4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Dart Goblin Furnace Inferno Tower Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Furnace Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Hogs

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Royal Hogs

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Valkyrie Royal Hogs

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie Royal Hogs

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Hogs
Giant Snowball Dart Goblin Furnace Royal Hogs
Zap Dart Goblin Furnace Inferno Tower Royal Hogs
Barbarian Barrel Dart Goblin Valkyrie Furnace Inferno Tower Wizard Royal Hogs
The Log Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Furnace Royal Hogs
Earthquake Furnace Inferno Tower Royal Hogs
Arrows Dart Goblin Furnace Royal Hogs
Royal Delivery Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard Royal Hogs
Fireball Dart Goblin Furnace Inferno Tower Wizard Royal Hogs
Poison Dart Goblin Furnace Inferno Tower Wizard Royal Hogs
Lightning Mini P.E.K.K.A Valkyrie Furnace Inferno Tower Wizard
Rocket Valkyrie Furnace Inferno Tower Wizard Royal Hogs

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Furnace Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Valkyrie Furnace Wizard

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie Inferno Tower

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Dart Goblin Furnace Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Dart Goblin Fireball Mini P.E.K.K.A Valkyrie Furnace Inferno Tower Wizard Royal Hogs

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

15 Dart Goblin Fireball Mini P.E.K.K.A Valkyrie

Sự hiệp lực   0 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Dart Goblin + Valkyrie
Fireball + Royal Hogs
Mini P.E.K.K.A +
Valkyrie + Dart Goblin Wizard
+
+
+ Valkyrie
+ Fireball

Khắc tinh   61 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Dart Goblin Valkyrie
Valkyrie Fireball Furnace Dart Goblin Wizard Inferno Tower
Valkyrie Wizard Fireball Furnace
Fireball Dart Goblin
Mini P.E.K.K.A Wizard Inferno Tower Royal Hogs Fireball Furnace Dart Goblin Valkyrie
Dart Goblin Fireball Wizard
Wizard Furnace Valkyrie Mini P.E.K.K.A Fireball
Wizard Fireball Furnace
Valkyrie Fireball Mini P.E.K.K.A Wizard Furnace
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Wizard Furnace
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Furnace Wizard Inferno Tower
Wizard Valkyrie
Wizard Dart Goblin Fireball Furnace
Valkyrie Wizard Dart Goblin Fireball
Wizard Mini P.E.K.K.A Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Inferno Tower Dart Goblin
Dart Goblin Valkyrie Fireball Mini P.E.K.K.A
Furnace Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Wizard Inferno Tower Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Furnace Wizard Valkyrie Fireball Dart Goblin
Dart Goblin Furnace Fireball Royal Hogs Wizard
Fireball Dart Goblin Furnace Wizard
Dart Goblin Fireball
Fireball Valkyrie Wizard
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Fireball
Inferno Tower Furnace Mini P.E.K.K.A Valkyrie
Fireball Furnace Royal Hogs
Dart Goblin Royal Hogs Fireball Furnace
Mini P.E.K.K.A Wizard Inferno Tower Fireball Valkyrie
Valkyrie Wizard Fireball Mini P.E.K.K.A Furnace Inferno Tower
Fireball
Fireball Dart Goblin Valkyrie Furnace Royal Hogs
Fireball Furnace Valkyrie Wizard
Fireball Furnace Wizard Valkyrie Inferno Tower
Wizard Fireball Dart Goblin Valkyrie Furnace
Fireball Dart Goblin Furnace Valkyrie Wizard
Wizard Valkyrie Dart Goblin Furnace
Fireball Wizard
Dart Goblin Wizard Inferno Tower
Valkyrie Wizard Fireball
Valkyrie Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Valkyrie Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Wizard Fireball Furnace
Wizard Inferno Tower Dart Goblin Furnace Fireball
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Inferno Tower
Fireball Dart Goblin Wizard
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Dart Goblin Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Valkyrie
Inferno Tower Furnace Valkyrie Mini P.E.K.K.A Wizard
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Valkyrie
Inferno Tower Furnace
Furnace Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Dart Goblin
Dart Goblin Fireball Wizard Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Furnace Inferno Tower
Valkyrie Wizard Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Wizard Inferno Tower Valkyrie
Fireball Valkyrie Mini P.E.K.K.A Dart Goblin
Furnace Fireball Valkyrie Wizard Dart Goblin
Dart Goblin Wizard Fireball
Valkyrie Wizard Fireball Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Fireball Mini P.E.K.K.A Dart Goblin
Inferno Tower Furnace Wizard Mini P.E.K.K.A Dart Goblin
Dart Goblin Valkyrie Furnace Wizard
Mini P.E.K.K.A Furnace Valkyrie Inferno Tower
Inferno Tower Wizard Dart Goblin Furnace Fireball
Valkyrie Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Furnace Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Wizard Furnace Dart Goblin Fireball
Dart Goblin Wizard Furnace
Wizard Furnace Dart Goblin Valkyrie
Wizard Valkyrie Dart Goblin
Furnace Wizard Dart Goblin Fireball
Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Furnace Wizard Valkyrie
Fireball Valkyrie Wizard Dart Goblin
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Dart Goblin Inferno Tower Wizard
Wizard Furnace Fireball Dart Goblin
Fireball Dart Goblin
Dart Goblin Valkyrie
Wizard Dart Goblin
Mini P.E.K.K.A Dart Goblin
Fireball Furnace
Mini P.E.K.K.A Dart Goblin Fireball Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord