Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn.

Bạn không có đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn. Nó có thể là một công trình sinh sản, Elixir collector hoặc các đơn vị chậm, bạn có thể đặt ở phía sau để buộc đối thủ thực hiện động tác đầu tiên. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Cannon

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Freeze The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Skeleton Army
Giant Snowball Cannon Minion Horde Hog Rider Skeleton Army
Zap Cannon Minion Horde Skeleton Army
Barbarian Barrel Cannon Elite Barbarians Wizard Skeleton Army
The Log Cannon Elite Barbarians Hog Rider Skeleton Army
Earthquake Cannon Hog Rider Skeleton Army
Arrows Minion Horde Skeleton Army
Royal Delivery Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Wizard Skeleton Army
Fireball Cannon Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Wizard Skeleton Army
Poison Cannon Minion Horde Wizard Skeleton Army
Lightning Cannon Elite Barbarians Wizard
Rocket Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Freeze

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Wizard Freeze The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Freeze

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Cannon Skeleton Army Hog Rider Freeze Minion Horde Wizard Elite Barbarians

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 The Log Cannon Skeleton Army Hog Rider

Sự hiệp lực   3 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Cannon + The Log Skeleton Army
Minion Horde + Freeze Hog Rider Skeleton Army
Elite Barbarians + Freeze The Log Hog Rider
Hog Rider + Freeze The Log Minion Horde Elite Barbarians
+
+ Cannon Minion Horde Freeze
+ Hog Rider Minion Horde Elite Barbarians Skeleton Army
+ Hog Rider Cannon Elite Barbarians

Khắc tinh   51 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log
Minion Horde The Log Wizard Skeleton Army
The Log Skeleton Army Wizard Minion Horde
The Log
Minion Horde Wizard Elite Barbarians Hog Rider Skeleton Army Cannon
Wizard
Wizard Skeleton Army Elite Barbarians The Log Cannon Minion Horde
Minion Horde Wizard
The Log Minion Horde Elite Barbarians Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Minion Horde Elite Barbarians Cannon The Log Wizard
Skeleton Army Elite Barbarians Cannon Minion Horde Wizard Freeze The Log
Skeleton Army Wizard The Log
Wizard Minion Horde
The Log Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Minion Horde Wizard Elite Barbarians
Skeleton Army Minion Horde Elite Barbarians Cannon
Minion Horde Elite Barbarians Skeleton Army The Log
Elite Barbarians Cannon Skeleton Army Minion Horde The Log Freeze
Minion Horde Wizard
Skeleton Army Minion Horde The Log Cannon Elite Barbarians Wizard
Wizard The Log Elite Barbarians Hog Rider
Wizard Minion Horde
Elite Barbarians Minion Horde
Wizard Skeleton Army The Log Minion Horde
Cannon Minion Horde Skeleton Army
Elite Barbarians Cannon Minion Horde Skeleton Army
Hog Rider The Log Cannon
Skeleton Army Minion Horde Elite Barbarians Freeze
Elite Barbarians The Log Cannon Wizard
Wizard Cannon Elite Barbarians Minion Horde Skeleton Army The Log
Cannon The Log
Elite Barbarians Minion Horde Skeleton Army Wizard
Cannon Skeleton Army Minion Horde The Log Wizard Elite Barbarians
Skeleton Army The Log Wizard Minion Horde
Skeleton Army The Log Freeze Wizard Minion Horde
Wizard Cannon The Log Skeleton Army
Wizard Freeze Minion Horde The Log
Minion Horde Wizard
Wizard
Skeleton Army Cannon Minion Horde The Log
Skeleton Army Minion Horde Elite Barbarians The Log
Wizard The Log Elite Barbarians
Wizard Minion Horde Freeze Cannon
Minion Horde Elite Barbarians Skeleton Army Cannon
Skeleton Army Elite Barbarians Cannon The Log Minion Horde
Minion Horde Wizard
Elite Barbarians Cannon Skeleton Army
Minion Horde Skeleton Army Elite Barbarians
Skeleton Army Minion Horde Wizard Hog Rider Cannon Elite Barbarians
Cannon Elite Barbarians Minion Horde
Skeleton Army Minion Horde Elite Barbarians The Log Cannon
Minion Horde Cannon Elite Barbarians Skeleton Army
Skeleton Army The Log
The Log Cannon Wizard
Skeleton Army Elite Barbarians Minion Horde Cannon
Elite Barbarians Minion Horde Skeleton Army Wizard
Elite Barbarians Skeleton Army Wizard
The Log
Skeleton Army Elite Barbarians Minion Horde Wizard Cannon
Minion Horde Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Wizard Minion Horde Elite Barbarians Cannon
Skeleton Army Elite Barbarians Minion Horde The Log
Skeleton Army Elite Barbarians The Log Minion Horde Cannon Wizard
Skeleton Army Minion Horde Wizard The Log Cannon
Minion Horde Elite Barbarians Skeleton Army Freeze
Minion Horde Wizard
Wizard Cannon Minion Horde Elite Barbarians

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard The Log Freeze Skeleton Army
The Log Wizard
Cannon The Log Wizard Skeleton Army Minion Horde
The Log Wizard Cannon
Freeze Wizard Minion Horde
The Log Wizard
Cannon Wizard The Log
Skeleton Army Wizard Minion Horde Elite Barbarians Cannon
Wizard Minion Horde
Elite Barbarians Skeleton Army
Skeleton Army Minion Horde Elite Barbarians
The Log Wizard
Elite Barbarians
The Log
Cannon

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord