Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 4 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Dart Goblin Furnace Wizard Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Bomber Valkyrie Furnace Wizard Baby Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Dart Goblin Valkyrie Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bomber Goblin Barrel
Giant Snowball Bomber Dart Goblin Furnace Goblin Barrel Baby Dragon
Zap Bomber Dart Goblin Furnace Goblin Barrel
Barbarian Barrel Knight Bomber Dart Goblin Valkyrie Furnace Wizard Goblin Barrel
The Log Bomber Dart Goblin Furnace Goblin Barrel
Earthquake Bomber Furnace Goblin Barrel
Arrows Bomber Dart Goblin Furnace Goblin Barrel
Royal Delivery Knight Bomber Dart Goblin Valkyrie Wizard Goblin Barrel Baby Dragon
Fireball Bomber Dart Goblin Furnace Wizard Goblin Barrel Baby Dragon
Poison Bomber Dart Goblin Furnace Wizard
Lightning Knight Valkyrie Furnace Wizard Baby Dragon
Rocket Valkyrie Furnace Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace Wizard Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Bomber Valkyrie Furnace Wizard Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight Valkyrie Baby Dragon

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Dart Goblin Furnace Wizard Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Knight Bomber Dart Goblin Goblin Barrel Valkyrie Furnace Baby Dragon Wizard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Knight Bomber Dart Goblin Goblin Barrel

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Knight + Goblin Barrel Bomber Baby Dragon Wizard Dart Goblin
Bomber + Knight Valkyrie
Dart Goblin + Valkyrie Goblin Barrel Knight
Valkyrie + Bomber Dart Goblin Wizard
+
+ Valkyrie Knight
+ Knight Dart Goblin
+ Knight

Khắc tinh   43 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Valkyrie Dart Goblin Bomber Knight
Valkyrie Dart Goblin Baby Dragon Knight Furnace Wizard
Wizard Valkyrie Knight Furnace Baby Dragon
Knight Dart Goblin Baby Dragon
Knight Wizard Valkyrie Baby Dragon Goblin Barrel Dart Goblin Bomber Furnace
Wizard Baby Dragon Dart Goblin
Wizard Baby Dragon Furnace Bomber Valkyrie
Wizard Furnace Baby Dragon
Bomber Valkyrie Knight Baby Dragon Wizard Furnace
Wizard Furnace Knight
Valkyrie Furnace Bomber Knight Wizard
Wizard Valkyrie Baby Dragon
Wizard Dart Goblin Furnace Baby Dragon
Valkyrie Dart Goblin Knight Wizard Baby Dragon
Knight Bomber Valkyrie Wizard
Bomber Dart Goblin Knight Valkyrie
Baby Dragon Dart Goblin Knight Valkyrie
Furnace Bomber Knight
Valkyrie Wizard Baby Dragon Knight Bomber
Furnace Wizard Valkyrie Bomber Dart Goblin Knight
Dart Goblin Furnace Baby Dragon Knight Bomber Goblin Barrel Wizard
Dart Goblin Wizard Furnace Baby Dragon
Baby Dragon Dart Goblin
Baby Dragon Wizard Valkyrie
Knight
Knight
Furnace Knight Valkyrie
Knight Furnace Goblin Barrel
Dart Goblin Furnace
Knight Valkyrie Wizard Baby Dragon
Bomber Wizard Valkyrie Furnace Baby Dragon
Goblin Barrel
Furnace Dart Goblin Baby Dragon Bomber Valkyrie
Wizard Furnace Valkyrie
Furnace Baby Dragon Valkyrie Bomber Wizard
Bomber Wizard Baby Dragon Valkyrie Furnace Dart Goblin
Furnace Dart Goblin Valkyrie Wizard Baby Dragon Bomber
Wizard Baby Dragon Bomber Valkyrie Furnace Knight Dart Goblin
Baby Dragon Wizard
Baby Dragon Wizard Knight Dart Goblin
Knight Wizard Valkyrie
Valkyrie Knight
Valkyrie Knight
Valkyrie Furnace Bomber Knight Dart Goblin Baby Dragon Wizard
Wizard Furnace Dart Goblin
Baby Dragon Knight
Knight Valkyrie
Dart Goblin Wizard Baby Dragon
Knight Dart Goblin Valkyrie
Valkyrie Knight
Goblin Barrel Wizard Furnace Valkyrie Knight
Knight Valkyrie
Furnace Knight
Furnace Knight
Knight Bomber Dart Goblin Valkyrie
Dart Goblin Bomber Knight Wizard Valkyrie Goblin Barrel Baby Dragon
Knight Furnace Valkyrie
Wizard Baby Dragon Knight Valkyrie
Knight Valkyrie Wizard
Knight Dart Goblin Baby Dragon Valkyrie
Baby Dragon Valkyrie Bomber Wizard Knight Furnace Dart Goblin
Wizard Dart Goblin Baby Dragon
Knight Valkyrie Wizard Bomber
Valkyrie Knight Baby Dragon Dart Goblin
Dart Goblin Furnace Wizard
Dart Goblin Valkyrie Baby Dragon Wizard Knight Furnace
Knight Baby Dragon Furnace Valkyrie
Furnace Baby Dragon Dart Goblin Wizard
Valkyrie Wizard Furnace Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Furnace Wizard Baby Dragon Valkyrie Bomber Dart Goblin Knight
Bomber Wizard Dart Goblin Knight Furnace Baby Dragon
Furnace Wizard Dart Goblin Baby Dragon Valkyrie Knight Bomber
Baby Dragon Wizard Dart Goblin Valkyrie Knight Bomber
Baby Dragon Furnace Wizard Dart Goblin
Knight Dart Goblin Baby Dragon Furnace Wizard Bomber Valkyrie
Valkyrie Baby Dragon Knight Dart Goblin Wizard Bomber
Valkyrie Dart Goblin Knight Bomber Baby Dragon Wizard
Baby Dragon Furnace Wizard Dart Goblin
Dart Goblin Baby Dragon
Dart Goblin Valkyrie
Wizard Dart Goblin
Dart Goblin Bomber Knight
Bomber Baby Dragon Furnace
Valkyrie Knight Bomber Dart Goblin

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord