Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Furnace Wizard Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Royal Giant Furnace Wizard Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant Royal Hogs

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant Royal Hogs

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Royal Giant Royal Hogs Barbarian Barrel

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Royal Hogs

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Royal Giant Royal Hogs Skeleton Army
Giant Snowball Bats Furnace Royal Hogs Skeleton Army Witch
Zap Bats Royal Giant Furnace Royal Hogs Skeleton Army Witch
Barbarian Barrel Furnace Wizard Royal Hogs Skeleton Army Witch
The Log Royal Giant Furnace Royal Hogs Skeleton Army Witch
Earthquake Furnace Royal Hogs Skeleton Army Witch
Arrows Bats Furnace Royal Hogs Skeleton Army Witch
Royal Delivery Bats Wizard Royal Hogs Skeleton Army Witch
Fireball Furnace Wizard Royal Hogs Skeleton Army Witch
Poison Bats Furnace Wizard Royal Hogs Skeleton Army Witch
Lightning Furnace Wizard Witch
Rocket Furnace Wizard Royal Hogs Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace Wizard Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Furnace Wizard Barbarian Barrel

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Skeleton Army

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Furnace Wizard Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats Barbarian Barrel Skeleton Army Furnace Wizard Royal Hogs Witch Royal Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Bats Barbarian Barrel Skeleton Army Furnace

Sự hiệp lực   3 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Royal Giant Barbarian Barrel
Royal Giant + Furnace Wizard Bats
Furnace + Royal Giant Skeleton Army Barbarian Barrel
Wizard + Royal Giant Barbarian Barrel
+
+ Witch Furnace Wizard Bats
+ Furnace
+ Barbarian Barrel

Khắc tinh   48 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bats Barbarian Barrel
Skeleton Army Witch Wizard Bats Furnace
Skeleton Army Barbarian Barrel Wizard Witch Furnace
Barbarian Barrel
Wizard Royal Giant Barbarian Barrel Furnace Witch Royal Hogs Skeleton Army Bats
Wizard
Wizard Furnace Skeleton Army
Furnace Wizard Witch
Barbarian Barrel Furnace Wizard Witch Skeleton Army
Skeleton Army Wizard Witch Furnace Bats
Skeleton Army Wizard Witch Furnace
Skeleton Army Witch Barbarian Barrel Wizard
Wizard Furnace Bats Witch
Barbarian Barrel Skeleton Army Witch Wizard
Wizard Skeleton Army Witch
Skeleton Army Bats Witch
Barbarian Barrel Bats Skeleton Army
Skeleton Army Furnace Witch Bats
Wizard Bats
Barbarian Barrel Furnace Skeleton Army Wizard Witch
Royal Giant Furnace Witch Barbarian Barrel Wizard Royal Hogs
Bats Furnace Wizard Witch
Royal Giant
Witch Wizard Skeleton Army Barbarian Barrel
Bats Skeleton Army
Witch
Furnace Skeleton Army Witch Bats
Royal Giant Royal Hogs Witch Barbarian Barrel Furnace
Skeleton Army Witch Barbarian Barrel Bats Royal Hogs Furnace Royal Giant
Wizard Barbarian Barrel
Wizard Skeleton Army Furnace Barbarian Barrel
Royal Giant Witch Furnace Royal Hogs
Skeleton Army Furnace Wizard
Furnace Barbarian Barrel Wizard Skeleton Army Witch
Barbarian Barrel Skeleton Army Wizard Furnace Witch Bats
Skeleton Army Barbarian Barrel Furnace Bats Wizard
Wizard Barbarian Barrel Furnace Skeleton Army Bats Witch
Wizard
Wizard Witch
Witch Wizard
Skeleton Army Barbarian Barrel Witch
Skeleton Army Witch
Wizard Witch Barbarian Barrel Furnace
Wizard Furnace Bats Witch
Skeleton Army Bats
Skeleton Army Barbarian Barrel
Wizard
Skeleton Army Barbarian Barrel
Skeleton Army Witch
Skeleton Army Royal Giant Furnace Wizard Barbarian Barrel
Witch
Skeleton Army Witch Furnace Bats
Furnace Skeleton Army Witch Bats
Skeleton Army Bats Witch
Barbarian Barrel Bats Wizard
Skeleton Army Bats Barbarian Barrel Witch Furnace
Skeleton Army Wizard Bats Witch
Witch Barbarian Barrel Skeleton Army Wizard
Barbarian Barrel
Wizard Furnace Witch Skeleton Army
Witch Bats Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Witch Wizard
Skeleton Army Barbarian Barrel
Skeleton Army Furnace Wizard
Skeleton Army Barbarian Barrel Witch Furnace Wizard Bats
Barbarian Barrel Furnace Witch Skeleton Army
Furnace Witch Bats Wizard
Wizard Furnace Witch Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Witch Furnace Barbarian Barrel Bats Skeleton Army
Wizard Barbarian Barrel Furnace Bats Witch
Barbarian Barrel Furnace Wizard Skeleton Army Witch Bats
Wizard Barbarian Barrel Witch
Bats Wizard Witch Furnace
Barbarian Barrel Furnace Wizard Witch
Barbarian Barrel Witch Wizard
Skeleton Army Bats Wizard Witch Barbarian Barrel
Furnace Wizard Witch
Royal Giant Skeleton Army
Skeleton Army Royal Giant
Wizard Barbarian Barrel
Witch
Royal Giant Witch Furnace Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord