Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Baby Dragon Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tombstone

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Tombstone Valkyrie Baby Dragon Princess Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Princess Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Baby Dragon Princess Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Skeleton Army
Giant Snowball Bats Tombstone Skeleton Army Baby Dragon Princess
Zap Bats Tombstone Skeleton Army Princess
Barbarian Barrel Tombstone Valkyrie Skeleton Army Princess
The Log Tombstone Skeleton Army Princess
Earthquake Tombstone Skeleton Army
Arrows Bats Tombstone Skeleton Army Princess
Royal Delivery Bats Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon Princess
Fireball Tombstone Skeleton Army Baby Dragon Princess
Poison Bats Tombstone Skeleton Army Princess
Lightning Tombstone Valkyrie Baby Dragon
Rocket Valkyrie

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Baby Dragon Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Baby Dragon The Log Princess Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Tombstone Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon Princess Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Princess

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats The Log Tombstone Skeleton Army Princess Valkyrie Baby Dragon Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Bats The Log Tombstone Skeleton Army

Sự hiệp lực   2 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Valkyrie Mega Knight
Tombstone + Skeleton Army The Log
Valkyrie + Bats
Skeleton Army + Tombstone Princess
+ Mega Knight
+ Tombstone Princess Mega Knight
+ Skeleton Army The Log Mega Knight
+ Bats Princess The Log Baby Dragon

Khắc tinh   56 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Mega Knight Valkyrie Bats Princess The Log
Valkyrie The Log Baby Dragon Princess Skeleton Army Bats
Princess Mega Knight Skeleton Army The Log Valkyrie Baby Dragon
The Log Princess Baby Dragon
Tombstone Mega Knight Baby Dragon Skeleton Army Bats Valkyrie
Baby Dragon
Baby Dragon Princess Mega Knight Skeleton Army The Log Valkyrie
Baby Dragon Princess
Mega Knight Valkyrie The Log Skeleton Army Baby Dragon Princess
Skeleton Army Bats Tombstone The Log
Skeleton Army Tombstone Mega Knight Valkyrie The Log
Mega Knight The Log Baby Dragon Skeleton Army Valkyrie
Baby Dragon Bats Princess Tombstone
The Log Valkyrie Skeleton Army Mega Knight Baby Dragon Princess
Mega Knight Skeleton Army Valkyrie
Tombstone Skeleton Army Valkyrie Mega Knight Bats
Princess The Log Mega Knight Bats Baby Dragon Skeleton Army Valkyrie
Tombstone Skeleton Army The Log Mega Knight Bats
Princess Valkyrie Baby Dragon Mega Knight Bats
Skeleton Army Mega Knight Tombstone Valkyrie The Log
Princess Tombstone The Log Baby Dragon
Princess Bats Baby Dragon
Princess Baby Dragon
Mega Knight Valkyrie Skeleton Army Princess The Log Baby Dragon
Bats Skeleton Army
Tombstone Skeleton Army Bats Valkyrie
Princess The Log
Skeleton Army Tombstone Princess Bats
Tombstone Valkyrie Princess The Log Mega Knight Baby Dragon
Mega Knight Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon The Log Tombstone Princess
Princess Valkyrie The Log Baby Dragon
Mega Knight Valkyrie Tombstone Skeleton Army Princess
Mega Knight Tombstone The Log Valkyrie Baby Dragon Skeleton Army
Princess Skeleton Army Mega Knight The Log Valkyrie Bats Baby Dragon
The Log Mega Knight Skeleton Army Princess Valkyrie Bats Baby Dragon
Valkyrie Baby Dragon Mega Knight Bats Skeleton Army Princess The Log
Princess The Log Baby Dragon
Baby Dragon Princess
Valkyrie Mega Knight Princess
Valkyrie Skeleton Army Tombstone Mega Knight The Log
Skeleton Army Valkyrie Tombstone Mega Knight The Log
Valkyrie Princess The Log Baby Dragon Mega Knight
Princess Bats Tombstone
Skeleton Army Bats Baby Dragon Mega Knight
Skeleton Army Mega Knight Tombstone Valkyrie The Log
Baby Dragon
Mega Knight Valkyrie Princess Skeleton Army
Tombstone Skeleton Army Mega Knight Valkyrie
Skeleton Army Mega Knight Valkyrie Tombstone
Valkyrie Mega Knight
Tombstone Skeleton Army Bats The Log
Tombstone Skeleton Army Bats
Skeleton Army Bats The Log Valkyrie Tombstone Mega Knight
Princess The Log Bats Valkyrie Tombstone Mega Knight Baby Dragon
Skeleton Army Tombstone Valkyrie Mega Knight Bats
Bats Mega Knight Skeleton Army Baby Dragon Valkyrie
Tombstone Skeleton Army Valkyrie Mega Knight
Baby Dragon The Log Mega Knight Valkyrie
Baby Dragon Princess Skeleton Army Mega Knight Valkyrie
Tombstone Princess Baby Dragon Bats Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie Tombstone Mega Knight
Skeleton Army Valkyrie Princess Baby Dragon Mega Knight The Log
Skeleton Army Mega Knight Tombstone The Log
Valkyrie Skeleton Army Mega Knight Bats Tombstone The Log Baby Dragon Princess
Tombstone Baby Dragon Valkyrie Mega Knight Princess Skeleton Army
Bats Baby Dragon Princess
Mega Knight Bats Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie The Log Princess Baby Dragon Mega Knight Tombstone Bats Skeleton Army
The Log Mega Knight Bats Tombstone Baby Dragon
The Log Mega Knight Skeleton Army Valkyrie Princess Baby Dragon Bats
Baby Dragon Mega Knight The Log Princess Valkyrie
Baby Dragon Princess Bats
Princess The Log Valkyrie Tombstone Baby Dragon
Princess Mega Knight Valkyrie Baby Dragon The Log
Valkyrie Skeleton Army Tombstone Mega Knight Baby Dragon Princess Bats
Baby Dragon Princess
Baby Dragon Princess Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie
The Log Princess
Mega Knight
The Log Baby Dragon Princess
Mega Knight Princess Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord