Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Rascals Ice Golem Inferno Tower

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Rascals Ice Golem Balloon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Rascals Ice Golem Barbarian Barrel Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Balloon Miner
Giant Snowball Bats Balloon Miner
Zap Bats Inferno Tower Balloon
Barbarian Barrel Rascals Inferno Tower
The Log Rascals
Earthquake Inferno Tower
Arrows Bats Rascals
Royal Delivery Bats Rascals Balloon Miner
Fireball Rascals Inferno Tower Balloon
Poison Bats Rascals Inferno Tower Balloon
Lightning Ice Golem Inferno Tower Balloon
Rocket Rascals Inferno Tower Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball Ice Golem

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Ice Golem Inferno Tower Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel Miner Rascals Inferno Tower Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Bats Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Miner Ice Golem Barbarian Barrel
Giant Snowball + Miner
Rascals + Miner
Ice Golem + Balloon Inferno Tower Miner Bats
+ Ice Golem Barbarian Barrel
+ Bats Inferno Tower
+ Ice Golem
+ Bats Ice Golem Giant Snowball Rascals

Khắc tinh   36 76

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bats Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel
Inferno Tower Bats Giant Snowball Ice Golem Rascals
Barbarian Barrel Giant Snowball Ice Golem
Miner Barbarian Barrel
Inferno Tower Balloon Ice Golem Barbarian Barrel Miner Bats
Giant Snowball Ice Golem Rascals
Ice Golem Giant Snowball
Barbarian Barrel Ice Golem
Inferno Tower Bats Rascals
Ice Golem Rascals Inferno Tower
Barbarian Barrel Giant Snowball
Giant Snowball Bats Ice Golem
Barbarian Barrel Ice Golem Miner
Ice Golem Bats Inferno Tower Miner
Miner Barbarian Barrel Bats Ice Golem
Inferno Tower Bats Rascals
Inferno Tower Ice Golem Bats Rascals
Barbarian Barrel Inferno Tower Giant Snowball Rascals
Ice Golem Miner Barbarian Barrel Balloon
Bats
Balloon
Giant Snowball Barbarian Barrel
Inferno Tower Bats
Inferno Tower Bats Rascals
Miner Barbarian Barrel Balloon Ice Golem
Barbarian Barrel Ice Golem Miner Bats
Ice Golem Barbarian Barrel Inferno Tower Miner
Rascals Barbarian Barrel Inferno Tower Giant Snowball
Miner
Balloon
Ice Golem
Inferno Tower Rascals Barbarian Barrel Giant Snowball
Ice Golem Giant Snowball Barbarian Barrel Bats
Barbarian Barrel Giant Snowball Bats Rascals
Ice Golem Giant Snowball Bats Barbarian Barrel
Ice Golem Giant Snowball
Rascals Ice Golem Inferno Tower
Miner Ice Golem Barbarian Barrel Rascals Inferno Tower
Rascals Ice Golem Inferno Tower
Barbarian Barrel Ice Golem
Inferno Tower Giant Snowball Bats
Inferno Tower Ice Golem Bats Miner
Ice Golem Inferno Tower Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Ice Golem Inferno Tower Miner
Ice Golem Rascals Inferno Tower
Ice Golem Barbarian Barrel Balloon Inferno Tower Miner
Inferno Tower Rascals
Inferno Tower Ice Golem Rascals Bats
Inferno Tower Bats
Ice Golem Bats Rascals
Barbarian Barrel Miner Bats Giant Snowball Ice Golem
Ice Golem Rascals Inferno Tower Bats Barbarian Barrel
Bats
Rascals Inferno Tower Ice Golem Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Ice Golem
Rascals Giant Snowball Ice Golem
Ice Golem Giant Snowball Bats
Inferno Tower Ice Golem Rascals
Barbarian Barrel Ice Golem
Inferno Tower Giant Snowball Rascals
Ice Golem Bats Rascals Barbarian Barrel Giant Snowball
Barbarian Barrel Miner Ice Golem Inferno Tower Rascals
Inferno Tower Bats Ice Golem
Bats Ice Golem Rascals Inferno Tower

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Barbarian Barrel Giant Snowball Ice Golem Bats Rascals
Barbarian Barrel Rascals Bats Ice Golem
Barbarian Barrel Ice Golem Giant Snowball Rascals Bats
Giant Snowball Barbarian Barrel Ice Golem Rascals
Giant Snowball Ice Golem Bats Rascals
Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Ice Golem Giant Snowball
Rascals Ice Golem Bats Miner Inferno Tower Barbarian Barrel
Giant Snowball Ice Golem
Balloon Ice Golem
Ice Golem
Giant Snowball Barbarian Barrel
Ice Golem Balloon Barbarian Barrel
Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord