Bộ bài 3.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Ice Golem Musketeer Inferno Tower

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Ice Golem Musketeer Balloon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Golem Barbarian Barrel Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Balloon Miner
Giant Snowball Bats Musketeer Balloon Miner
Zap Bats Inferno Tower Balloon
Barbarian Barrel Musketeer Inferno Tower
The Log Musketeer
Earthquake Inferno Tower
Arrows Bats
Royal Delivery Bats Musketeer Balloon Miner
Fireball Musketeer Inferno Tower Balloon
Poison Bats Musketeer Inferno Tower Balloon
Lightning Ice Golem Musketeer Inferno Tower Balloon
Rocket Musketeer Inferno Tower Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball Ice Golem

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Ice Golem Inferno Tower Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Golem Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel Miner Musketeer Inferno Tower Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Bats Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Miner Ice Golem Barbarian Barrel
Giant Snowball + Miner
Ice Golem + Balloon Musketeer Inferno Tower Miner Bats
Musketeer + Ice Golem Miner Barbarian Barrel
+ Ice Golem Barbarian Barrel
+ Bats Musketeer Inferno Tower
+ Ice Golem
+ Bats Musketeer Ice Golem Giant Snowball

Khắc tinh   42 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bats Ice Golem Barbarian Barrel Giant Snowball
Ice Golem Bats Inferno Tower Giant Snowball Musketeer
Barbarian Barrel Ice Golem Giant Snowball
Miner Barbarian Barrel
Ice Golem Balloon Inferno Tower Bats Musketeer Barbarian Barrel Miner
Musketeer
Ice Golem Musketeer Giant Snowball
Ice Golem Giant Snowball Musketeer
Barbarian Barrel Ice Golem
Inferno Tower Musketeer Bats
Ice Golem Inferno Tower Musketeer
Barbarian Barrel Giant Snowball
Musketeer Ice Golem Bats Giant Snowball
Barbarian Barrel Miner Musketeer Ice Golem
Musketeer
Musketeer Miner Ice Golem Inferno Tower Bats
Miner Musketeer Ice Golem Barbarian Barrel Bats
Inferno Tower Musketeer Bats
Inferno Tower Musketeer Bats Ice Golem
Inferno Tower Barbarian Barrel Giant Snowball Musketeer
Musketeer Ice Golem Miner Balloon Barbarian Barrel
Musketeer Bats
Balloon Musketeer
Giant Snowball Barbarian Barrel
Inferno Tower Musketeer Bats
Inferno Tower Musketeer Bats
Musketeer Miner Barbarian Barrel Ice Golem Balloon
Miner Barbarian Barrel Ice Golem Bats Musketeer
Inferno Tower Ice Golem Miner Barbarian Barrel Musketeer
Giant Snowball Barbarian Barrel Inferno Tower
Miner
Musketeer Balloon
Ice Golem
Inferno Tower Giant Snowball Barbarian Barrel
Ice Golem Barbarian Barrel Giant Snowball Bats
Barbarian Barrel Bats Giant Snowball Musketeer
Bats Barbarian Barrel Musketeer Giant Snowball Ice Golem
Ice Golem Giant Snowball
Musketeer Ice Golem Inferno Tower
Musketeer
Barbarian Barrel Musketeer Inferno Tower Ice Golem Miner
Inferno Tower Ice Golem
Barbarian Barrel Ice Golem Musketeer
Musketeer Inferno Tower Giant Snowball Bats
Inferno Tower Bats Ice Golem Miner Musketeer
Ice Golem Inferno Tower Barbarian Barrel Musketeer
Musketeer
Inferno Tower Miner Barbarian Barrel Musketeer Ice Golem
Ice Golem Inferno Tower
Ice Golem Inferno Tower Miner Musketeer Barbarian Barrel Balloon
Inferno Tower Musketeer
Ice Golem Inferno Tower Bats Musketeer
Inferno Tower Bats
Inferno Tower
Ice Golem Musketeer Bats
Barbarian Barrel Miner Musketeer Bats Giant Snowball Ice Golem
Ice Golem Bats Musketeer Inferno Tower Barbarian Barrel
Bats Musketeer
Ice Golem Inferno Tower Barbarian Barrel Musketeer
Ice Golem Barbarian Barrel
Musketeer Ice Golem Giant Snowball
Musketeer Giant Snowball Ice Golem Bats
Musketeer Ice Golem Inferno Tower
Barbarian Barrel Ice Golem Musketeer
Inferno Tower Giant Snowball Musketeer
Ice Golem Bats Giant Snowball Barbarian Barrel
Inferno Tower Barbarian Barrel Ice Golem Miner
Inferno Tower Bats Musketeer Ice Golem
Ice Golem Bats Inferno Tower

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Barbarian Barrel Giant Snowball Bats Musketeer Ice Golem
Barbarian Barrel Ice Golem Bats
Barbarian Barrel Giant Snowball Musketeer Ice Golem Bats
Giant Snowball Barbarian Barrel Ice Golem Musketeer
Ice Golem Giant Snowball Musketeer Bats
Giant Snowball Barbarian Barrel Ice Golem Musketeer
Barbarian Barrel Musketeer Giant Snowball Ice Golem
Musketeer Inferno Tower Ice Golem Barbarian Barrel Bats Miner
Musketeer Ice Golem Giant Snowball
Ice Golem Musketeer Balloon
Musketeer Ice Golem
Giant Snowball Barbarian Barrel
Musketeer
Ice Golem Barbarian Barrel Musketeer Balloon
Musketeer Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord