Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems 3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Musketeer Goblin Hut Wizard Electro Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Goblin Hut

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Musketeer Goblin Hut Wizard Dark Prince Electro Dragon Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Dark Prince Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Dark Prince Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Dark Prince Electro Dragon Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Bats Hog Rider
Zap Bats Dark Prince
Tornado Bats Hog Rider Dark Prince
The Log Goblin Hut Dark Prince
Arrows Bats
Fireball Musketeer Goblin Hut Wizard Electro Dragon Lumberjack
Poison Bats Musketeer Goblin Hut Wizard Electro Dragon
Lightning Musketeer Goblin Hut Wizard Electro Dragon Lumberjack
Rocket Musketeer Hog Rider Goblin Hut Wizard Electro Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Electro Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Wizard Dark Prince Electro Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Dark Prince

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats Musketeer Hog Rider Dark Prince Lumberjack Goblin Hut Wizard Electro Dragon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Bats Musketeer Hog Rider Dark Prince

Sự hiệp lực   2 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Hog Rider Dark Prince
Musketeer + Hog Rider
Hog Rider + Bats Musketeer Lumberjack
Goblin Hut +
+
+ Bats
+
+ Hog Rider

Khắc tinh   29 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bats Wizard Goblin Hut Musketeer Electro Dragon
Wizard Electro Dragon Dark Prince Lumberjack
Electro Dragon
Wizard Hog Rider Musketeer Lumberjack Goblin Hut Bats
Wizard Musketeer
Wizard Electro Dragon Musketeer
Electro Dragon Dark Prince Wizard Lumberjack
Lumberjack Bats Goblin Hut Wizard Musketeer
Musketeer Dark Prince Wizard
Dark Prince Electro Dragon Wizard
Wizard Musketeer Bats
Wizard Musketeer
Electro Dragon Dark Prince Lumberjack Musketeer Wizard
Dark Prince Lumberjack Musketeer Bats
Musketeer Lumberjack Bats Dark Prince
Lumberjack Goblin Hut Musketeer Bats Dark Prince
Bats Wizard Musketeer
Lumberjack Electro Dragon Musketeer Wizard Dark Prince
Musketeer Hog Rider Wizard Electro Dragon
Electro Dragon Wizard Bats Musketeer
Electro Dragon Wizard
Lumberjack Musketeer Bats
Goblin Hut Lumberjack Musketeer Bats
Musketeer Goblin Hut
Dark Prince Lumberjack Musketeer Wizard
Wizard Dark Prince Electro Dragon Goblin Hut
Goblin Hut Musketeer
Wizard
Goblin Hut Electro Dragon Wizard Dark Prince Lumberjack
Wizard Bats Electro Dragon
Electro Dragon Wizard Lumberjack Bats Musketeer
Wizard Musketeer Lumberjack Bats Electro Dragon
Wizard Electro Dragon
Musketeer Wizard Electro Dragon
Musketeer Wizard
Musketeer Lumberjack Dark Prince Electro Dragon
Electro Dragon Dark Prince Goblin Hut
Wizard Electro Dragon Musketeer Dark Prince Lumberjack
Musketeer Wizard Goblin Hut Bats Electro Dragon
Musketeer Bats Dark Prince
Dark Prince Musketeer
Musketeer Electro Dragon Wizard
Lumberjack Dark Prince Musketeer
Dark Prince
Musketeer Wizard Electro Dragon Dark Prince Hog Rider
Lumberjack Musketeer
Bats Musketeer
Lumberjack Bats Goblin Hut
Lumberjack Bats Musketeer
Musketeer Wizard Bats Lumberjack Electro Dragon
Electro Dragon Musketeer Lumberjack Bats Dark Prince
Dark Prince Wizard Electro Dragon Bats Musketeer Lumberjack
Musketeer Goblin Hut Lumberjack Wizard Dark Prince
Lumberjack Dark Prince
Wizard Electro Dragon Dark Prince Lumberjack Musketeer
Electro Dragon Musketeer Bats Wizard
Dark Prince Wizard Lumberjack Musketeer
Dark Prince Lumberjack Musketeer
Electro Dragon Dark Prince Goblin Hut Wizard Musketeer Lumberjack
Lumberjack Bats Wizard
Electro Dragon Lumberjack Dark Prince
Goblin Hut Musketeer Electro Dragon Bats Wizard
Dark Prince Wizard Lumberjack Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Electro Dragon Dark Prince Bats Musketeer
Wizard Bats
Wizard Bats Electro Dragon Musketeer Dark Prince Lumberjack
Wizard Dark Prince Lumberjack Electro Dragon Musketeer
Musketeer Wizard Bats Electro Dragon
Wizard Musketeer Electro Dragon
Electro Dragon Musketeer Dark Prince Wizard Lumberjack
Lumberjack Musketeer Bats Dark Prince
Musketeer Wizard Electro Dragon
Bats Electro Dragon
Musketeer
Musketeer
Dark Prince Lumberjack Musketeer
Goblin Hut Musketeer
Goblin Hut Musketeer Bats Electro Dragon
Lumberjack Musketeer Bats Dark Prince
Musketeer

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord