Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Mega Minion Furnace Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Mega Minion Valkyrie Furnace Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Lightning The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats
Giant Snowball Bats Mega Minion Furnace
Zap Bats Furnace
Barbarian Barrel Valkyrie Furnace Wizard
The Log Mini P.E.K.K.A Furnace
Earthquake Furnace
Arrows Bats Furnace
Royal Delivery Bats Mega Minion Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard
Fireball Mega Minion Furnace Wizard
Poison Bats Mega Minion Furnace Wizard
Lightning Mega Minion Mini P.E.K.K.A Valkyrie Furnace Wizard
Rocket Valkyrie Furnace Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Furnace Wizard The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Mega Minion Mini P.E.K.K.A Valkyrie

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Furnace Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats The Log Mega Minion Mini P.E.K.K.A Valkyrie Furnace Wizard Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Bats The Log Mega Minion Mini P.E.K.K.A

Sự hiệp lực   0 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Valkyrie Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Mega Minion + Valkyrie Bats
Mini P.E.K.K.A + The Log Bats
Valkyrie + Mega Minion Wizard Bats
+
+ Valkyrie
+ The Log
+ Mini P.E.K.K.A Lightning

Khắc tinh   69 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Bats The Log Valkyrie
Valkyrie Furnace Bats The Log Mega Minion Lightning Wizard
The Log Valkyrie Wizard Furnace
The Log
Mini P.E.K.K.A Wizard Mega Minion Bats Furnace Lightning Valkyrie
Lightning Mega Minion Wizard
Furnace Mega Minion Wizard Mini P.E.K.K.A Valkyrie The Log
Furnace Wizard Mega Minion
Valkyrie Lightning Mini P.E.K.K.A The Log Wizard Mega Minion Furnace
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Bats Wizard Furnace The Log
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Lightning Wizard Furnace Mega Minion The Log
Wizard The Log Valkyrie
Lightning Wizard Mega Minion Furnace Bats
The Log Mega Minion Valkyrie Wizard
Mini P.E.K.K.A Wizard Valkyrie
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Bats Valkyrie
Lightning The Log Mini P.E.K.K.A Mega Minion Bats Valkyrie
Furnace Mini P.E.K.K.A Mega Minion The Log Bats
Mega Minion Valkyrie Bats Wizard
Furnace Mini P.E.K.K.A Lightning Wizard Valkyrie The Log Mega Minion
Furnace Lightning Wizard The Log
Furnace Bats Mega Minion Wizard Lightning
Lightning Mega Minion
Valkyrie Wizard Lightning The Log
Bats Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Lightning
Furnace Mini P.E.K.K.A Mega Minion Bats Valkyrie
Lightning Mega Minion Furnace The Log
Lightning Bats Mega Minion Furnace
Mega Minion Lightning Mini P.E.K.K.A Wizard The Log Valkyrie
Wizard Valkyrie Mini P.E.K.K.A Mega Minion Furnace The Log
Lightning
Mega Minion The Log Valkyrie Furnace Lightning
Lightning Furnace Wizard Valkyrie
Furnace Wizard The Log Valkyrie
The Log Wizard Valkyrie Furnace Bats
The Log Lightning Mega Minion Wizard Furnace Valkyrie Bats
Valkyrie Wizard The Log Furnace Bats Mega Minion
Wizard The Log
Mega Minion Lightning Wizard
Lightning Valkyrie Wizard
Valkyrie Mega Minion Mini P.E.K.K.A The Log
Valkyrie The Log Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Lightning Valkyrie Furnace Mega Minion Wizard The Log Mini P.E.K.K.A
Mega Minion Wizard Bats Furnace Lightning
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Lightning Bats
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Valkyrie The Log Lightning
Lightning Wizard Mega Minion
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Valkyrie
Lightning Wizard Furnace Mini P.E.K.K.A Mega Minion Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Mega Minion
Mega Minion The Log Furnace Bats
Mega Minion Furnace Mini P.E.K.K.A Bats
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Valkyrie The Log Bats
Mega Minion The Log Lightning Valkyrie Bats Wizard
Mini P.E.K.K.A Bats Valkyrie Furnace Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Wizard Lightning Bats Mega Minion Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Wizard Valkyrie
Lightning Valkyrie Mega Minion The Log Mini P.E.K.K.A
Lightning Furnace Valkyrie Wizard Mega Minion
Lightning Mega Minion Bats Wizard
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Lightning Mega Minion Wizard
Valkyrie Lightning Mini P.E.K.K.A Mega Minion The Log
The Log Lightning Wizard Furnace Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Mega Minion The Log Wizard Bats Furnace
Mega Minion Lightning Mini P.E.K.K.A Furnace Valkyrie
Mega Minion Bats Wizard Furnace
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Furnace Bats Wizard Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard The Log Furnace Valkyrie Bats
Wizard The Log Bats Mega Minion Furnace
Furnace The Log Wizard Mega Minion Bats Valkyrie
The Log Wizard Mega Minion Valkyrie
Wizard Furnace Bats Mega Minion
The Log Mini P.E.K.K.A Valkyrie Mega Minion Furnace Wizard
Mega Minion The Log Wizard Valkyrie
Valkyrie Mega Minion Mini P.E.K.K.A Bats Wizard
Mega Minion Furnace Wizard
Lightning Mega Minion
Valkyrie
The Log Wizard
Mega Minion Mini P.E.K.K.A
The Log Furnace Lightning Mega Minion
Lightning Valkyrie Mega Minion Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord