Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Knight Wizard Bandit Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Barrel Bandit Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Bandit Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Goblin Barrel Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Skeleton Army Goblin Barrel Bandit
Giant Snowball Bats Skeleton Army Goblin Barrel
Zap Bats Skeleton Army Goblin Barrel Bandit
Barbarian Barrel Knight Wizard Skeleton Army Goblin Barrel Bandit
The Log Skeleton Army Goblin Barrel Bandit
Earthquake Skeleton Army Goblin Barrel
Arrows Bats Skeleton Army Goblin Barrel
Royal Delivery Bats Knight Wizard Skeleton Army Goblin Barrel Bandit
Fireball Wizard Skeleton Army Goblin Barrel Bandit
Poison Bats Wizard Skeleton Army
Lightning Knight Wizard Bandit
Rocket Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Wizard Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Knight Skeleton Army Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats Knight Skeleton Army Goblin Barrel Bandit Fireball Wizard Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Bats Knight Skeleton Army Goblin Barrel

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Knight Bandit Mega Knight
Knight + Goblin Barrel Bats Wizard Bandit
Fireball + Mega Knight
Wizard + Knight Bandit
+ Goblin Barrel
+ Knight Skeleton Army Mega Knight
+ Bats Wizard Knight Mega Knight
+ Fireball Goblin Barrel Bandit Bats

Khắc tinh   58 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Bandit Fireball Knight Bats
Knight Bats Skeleton Army Fireball Wizard
Skeleton Army Mega Knight Wizard Knight Fireball
Fireball Knight Bandit
Knight Wizard Fireball Skeleton Army Bats Mega Knight Goblin Barrel
Wizard Fireball
Mega Knight Wizard Skeleton Army Fireball
Wizard Fireball
Mega Knight Wizard Skeleton Army Fireball Knight
Skeleton Army Bats Wizard Knight
Skeleton Army Mega Knight Knight Wizard
Mega Knight Wizard Skeleton Army
Wizard Bats Fireball
Bandit Wizard Mega Knight Skeleton Army Knight Fireball
Wizard Knight Mega Knight Skeleton Army
Skeleton Army Bats Bandit Knight Mega Knight
Bandit Mega Knight Bats Skeleton Army Knight Fireball
Skeleton Army Mega Knight Knight Bandit Bats
Knight Bats Mega Knight Wizard
Skeleton Army Mega Knight Wizard Knight Fireball Bandit
Knight Wizard Bandit Goblin Barrel Fireball
Fireball Wizard Bats
Fireball Bandit
Mega Knight Fireball Skeleton Army Wizard
Knight Bats Skeleton Army
Knight Fireball
Skeleton Army Bats Knight
Fireball Knight Goblin Barrel
Skeleton Army Bats Fireball
Bandit Mega Knight Knight Fireball Wizard
Mega Knight Fireball Wizard Skeleton Army
Fireball Goblin Barrel
Fireball
Fireball Wizard Skeleton Army Mega Knight
Mega Knight Fireball Wizard Skeleton Army
Mega Knight Skeleton Army Wizard Fireball Bats
Skeleton Army Fireball Mega Knight Wizard Bats
Wizard Knight Mega Knight Bats Skeleton Army
Fireball Wizard
Wizard Knight
Wizard Mega Knight Knight Bandit Fireball
Skeleton Army Bandit Mega Knight Knight
Skeleton Army Knight Bandit Mega Knight
Knight Bandit Fireball Wizard Mega Knight
Wizard Bats Fireball
Skeleton Army Bats Knight Mega Knight Bandit
Skeleton Army Knight Mega Knight Bandit
Wizard Fireball
Knight Skeleton Army Mega Knight Bandit
Skeleton Army Knight Bandit Mega Knight
Skeleton Army Goblin Barrel Wizard Mega Knight Knight
Knight Mega Knight
Skeleton Army Knight Bats
Skeleton Army Knight Bats
Knight Skeleton Army Bats Bandit Mega Knight
Bandit Fireball Mega Knight Wizard Goblin Barrel Knight Bats
Knight Skeleton Army Mega Knight Bats Bandit
Bandit Knight Mega Knight Wizard Bats Skeleton Army
Knight Bandit Skeleton Army Mega Knight Wizard
Fireball Mega Knight Knight
Wizard Skeleton Army Fireball Mega Knight Knight Bandit
Skeleton Army Bats Wizard Fireball
Knight Skeleton Army Mega Knight Wizard Bandit Fireball
Skeleton Army Knight Bandit Fireball Mega Knight
Skeleton Army Wizard Mega Knight
Skeleton Army Wizard Knight Bats Mega Knight
Knight Skeleton Army Mega Knight
Bats Fireball Wizard
Bats Wizard Mega Knight Bandit Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Mega Knight Skeleton Army Knight Fireball Bats
Wizard Mega Knight Bandit Bats Knight
Skeleton Army Wizard Mega Knight Bats Bandit Knight
Wizard Mega Knight Knight Bandit
Fireball Wizard Bats
Knight Wizard
Fireball Mega Knight Bandit Knight Wizard
Skeleton Army Knight Bandit Bats Mega Knight Wizard
Wizard Fireball
Fireball Skeleton Army
Skeleton Army
Wizard
Bandit Knight Mega Knight
Fireball Bandit
Knight Bandit Fireball Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord