Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Minion Horde Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Valkyrie Wizard Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Freeze

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Minion Horde Valkyrie Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Minion Horde Skeleton Army
Giant Snowball Bats Minion Horde Skeleton Army
Zap Bats Minion Horde Skeleton Army
Barbarian Barrel Valkyrie Wizard Skeleton Army
The Log Skeleton Army
Earthquake Skeleton Army
Arrows Bats Minion Horde Skeleton Army
Royal Delivery Bats Minion Horde Valkyrie Wizard Skeleton Army
Fireball Minion Horde Wizard Skeleton Army
Poison Bats Minion Horde Wizard Skeleton Army
Lightning Valkyrie Wizard
Rocket Minion Horde Valkyrie Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Freeze

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Wizard Freeze

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Valkyrie Rage Skeleton Army Freeze Golem

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats Rage Skeleton Army Valkyrie Freeze Minion Horde Wizard Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Bats Rage Skeleton Army Valkyrie

Sự hiệp lực   0 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Valkyrie Golem Rage Minion Horde
Minion Horde + Freeze Rage Skeleton Army Bats
Valkyrie + Wizard Bats
Wizard + Golem Valkyrie
+ Minion Horde Bats
+ Minion Horde Freeze
+ Minion Horde Skeleton Army
+ Wizard Bats

Khắc tinh   46 77

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bats Valkyrie
Valkyrie Bats Wizard Minion Horde Skeleton Army
Skeleton Army Wizard Valkyrie Minion Horde
Minion Horde Golem Wizard Valkyrie Skeleton Army Bats
Wizard
Wizard Valkyrie Minion Horde Skeleton Army
Wizard Minion Horde
Valkyrie Minion Horde Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Minion Horde Wizard Bats
Valkyrie Skeleton Army Freeze Minion Horde Golem Wizard
Valkyrie Wizard Skeleton Army
Wizard Bats Minion Horde
Skeleton Army Wizard Valkyrie
Valkyrie Skeleton Army Wizard Minion Horde
Skeleton Army Minion Horde Valkyrie Bats
Minion Horde Skeleton Army Valkyrie Bats
Minion Horde Skeleton Army Freeze Bats
Minion Horde Valkyrie Bats Wizard
Skeleton Army Minion Horde Valkyrie Wizard
Wizard
Bats Wizard Minion Horde
Minion Horde
Skeleton Army Valkyrie Wizard Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army Bats
Skeleton Army Minion Horde Valkyrie Bats
Skeleton Army Freeze Minion Horde Bats
Wizard Valkyrie
Valkyrie Wizard Minion Horde Skeleton Army
Valkyrie
Skeleton Army Wizard Minion Horde Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Minion Horde Wizard
Wizard Skeleton Army Minion Horde Valkyrie Bats
Skeleton Army Bats Valkyrie Minion Horde Wizard Freeze
Wizard Valkyrie Skeleton Army Bats
Freeze Minion Horde Wizard
Wizard Minion Horde
Wizard Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Minion Horde
Skeleton Army Minion Horde Valkyrie
Valkyrie Wizard
Minion Horde Wizard Freeze Bats
Minion Horde Skeleton Army Bats
Skeleton Army Valkyrie Minion Horde
Minion Horde Wizard
Valkyrie Skeleton Army
Minion Horde Skeleton Army Valkyrie
Minion Horde Golem Skeleton Army Wizard Valkyrie
Valkyrie Minion Horde
Skeleton Army Minion Horde Bats
Minion Horde Skeleton Army Bats
Skeleton Army Valkyrie Bats
Wizard Valkyrie Bats
Skeleton Army Valkyrie Bats Minion Horde
Valkyrie Bats Skeleton Army Wizard Minion Horde
Skeleton Army Valkyrie Wizard
Valkyrie
Valkyrie Minion Horde Wizard Skeleton Army
Minion Horde Skeleton Army Wizard Bats
Skeleton Army Valkyrie Wizard Minion Horde
Skeleton Army Valkyrie Minion Horde
Skeleton Army Minion Horde Wizard
Valkyrie Minion Horde Skeleton Army Wizard Bats
Minion Horde Freeze Valkyrie Skeleton Army
Minion Horde Bats Wizard
Wizard Minion Horde Golem Valkyrie Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Freeze Wizard Valkyrie Bats Skeleton Army
Wizard Bats
Wizard Skeleton Army Bats Valkyrie Minion Horde
Wizard Valkyrie
Minion Horde Wizard Bats Freeze
Valkyrie Wizard
Wizard Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Minion Horde Wizard Bats
Wizard Minion Horde
Skeleton Army
Skeleton Army Minion Horde Valkyrie
Wizard
Rage Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord