Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Goblin Gang Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Valkyrie Battle Ram Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball Tornado The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Battle Ram

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Valkyrie Battle Ram

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Goblin Gang Battle Ram
Giant Snowball Bats Goblin Gang Battle Ram
Zap Bats Goblin Gang Battle Ram
Barbarian Barrel Goblin Gang Valkyrie Battle Ram Wizard
The Log Goblin Gang Battle Ram
Earthquake Goblin Gang
Arrows Bats Goblin Gang
Royal Delivery Bats Goblin Gang Valkyrie Battle Ram Wizard
Fireball Goblin Gang Battle Ram Wizard
Poison Bats Goblin Gang Wizard
Lightning Valkyrie Battle Ram Wizard
Rocket Valkyrie Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Wizard Tornado

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Valkyrie Wizard Tornado The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Valkyrie Battle Ram Tornado

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats The Log Goblin Gang Tornado Fireball Valkyrie Battle Ram Wizard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Bats The Log Goblin Gang Tornado

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Battle Ram Valkyrie
Goblin Gang +
Fireball + Tornado The Log
Valkyrie + Wizard Tornado Battle Ram Bats
+ Bats The Log Valkyrie
+ Tornado Valkyrie
+ Fireball Wizard Valkyrie
+ Fireball Battle Ram

Khắc tinh   52 86

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Tornado The Log Valkyrie Bats
Valkyrie Bats Goblin Gang The Log Wizard Fireball Tornado
Valkyrie Tornado Wizard The Log Goblin Gang Fireball
Fireball The Log
Wizard Goblin Gang Fireball Bats Battle Ram Valkyrie
Fireball Wizard
Wizard Fireball Tornado Valkyrie The Log
Fireball Wizard Goblin Gang Tornado
Valkyrie Fireball Goblin Gang Wizard The Log
Goblin Gang The Log Wizard Bats
Tornado Valkyrie The Log Battle Ram Goblin Gang Wizard
Valkyrie Wizard The Log
Wizard Bats Tornado Goblin Gang Fireball
The Log Wizard Fireball Goblin Gang Tornado Valkyrie
Wizard Valkyrie Goblin Gang
Goblin Gang Bats Valkyrie Tornado
Valkyrie Goblin Gang Tornado Bats The Log Fireball
Tornado The Log Bats Goblin Gang
Wizard Bats Valkyrie Goblin Gang
Goblin Gang Wizard Tornado The Log Valkyrie Fireball
Battle Ram Wizard The Log Fireball
Fireball Bats Tornado Goblin Gang Wizard
Fireball Battle Ram
Fireball Goblin Gang Tornado Wizard Valkyrie The Log
Bats
Fireball
Tornado Valkyrie Bats
Fireball Battle Ram The Log
Battle Ram Fireball Bats Goblin Gang
The Log Valkyrie Goblin Gang Fireball Tornado Wizard
Wizard Fireball Valkyrie The Log Tornado Goblin Gang
Fireball
The Log Fireball Valkyrie Battle Ram
Fireball Tornado Valkyrie Wizard
Fireball Tornado Valkyrie The Log Wizard Goblin Gang
Tornado The Log Wizard Bats Valkyrie Fireball
Goblin Gang Tornado Fireball The Log Wizard Bats Valkyrie
Valkyrie Tornado Wizard The Log Bats Goblin Gang
Tornado Fireball The Log Wizard
Tornado Wizard Goblin Gang
Fireball Valkyrie Wizard
Valkyrie The Log Tornado
Valkyrie The Log Goblin Gang
Valkyrie Fireball Tornado The Log Wizard
Wizard Tornado Bats Fireball
Bats Goblin Gang
Goblin Gang The Log Valkyrie
Fireball Wizard
Valkyrie
Tornado Valkyrie Goblin Gang
Valkyrie Wizard Battle Ram
Valkyrie
Goblin Gang The Log Tornado Battle Ram Bats
Tornado Bats
Tornado Valkyrie Bats Goblin Gang The Log
The Log Fireball Tornado Bats Valkyrie Goblin Gang Wizard
Goblin Gang Bats Valkyrie Battle Ram
Bats Wizard Valkyrie Goblin Gang
Goblin Gang Wizard Valkyrie Tornado
Fireball Goblin Gang The Log Valkyrie
Fireball Wizard Valkyrie Tornado Goblin Gang
Tornado Wizard Goblin Gang Fireball Bats
Valkyrie Fireball Wizard Tornado Goblin Gang
Goblin Gang Valkyrie Fireball Tornado The Log
Wizard Goblin Gang The Log Tornado
Valkyrie Tornado Goblin Gang Wizard Bats The Log
Valkyrie Goblin Gang
Fireball Tornado Bats Wizard
Bats Valkyrie Wizard Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Tornado The Log Valkyrie Bats Goblin Gang Fireball
Wizard The Log Bats Goblin Gang
The Log Wizard Tornado Bats Valkyrie Goblin Gang
The Log Tornado Wizard Valkyrie Goblin Gang
Tornado Fireball Bats Wizard Goblin Gang
The Log Tornado Wizard Valkyrie
Fireball Valkyrie Tornado Goblin Gang Wizard The Log
Goblin Gang Valkyrie Wizard Tornado Bats
Goblin Gang Wizard Tornado Fireball
Fireball Battle Ram
Valkyrie Battle Ram
The Log Wizard Tornado
Tornado Goblin Gang
The Log Fireball Battle Ram
Valkyrie Fireball Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord