Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Goblin Gang Furnace Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Furnace Baby Dragon Bandit Lava Hound

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Lava Hound

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Baby Dragon Bandit Lava Hound

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Bandit Lava Hound

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Bats Goblin Gang Lava Hound
Zap Bats Goblin Gang
Tornado Bats Lava Hound
The Log Goblin Gang Furnace Bandit
Arrows Bats Goblin Gang Lava Hound
Fireball Goblin Gang Furnace Lava Hound
Poison Bats Goblin Gang Furnace Lava Hound
Lightning Furnace Baby Dragon
Rocket Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Furnace Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Furnace Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Furnace Lava Hound

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror Bats Goblin Gang Bandit Fireball Furnace Baby Dragon Lava Hound

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Mirror Bats Goblin Gang Bandit

Sự hiệp lực   7 2

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Lava Hound Bandit
Goblin Gang +
Fireball + Mirror Lava Hound
Furnace + Mirror
+ Fireball Furnace
+ Lava Hound
+ Bats
+ Baby Dragon Bats Fireball

Khắc tinh   39 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Bats Fireball Furnace Goblin Gang
Goblin Gang Fireball Baby Dragon Furnace
Fireball Baby Dragon Bandit
Goblin Gang Furnace Fireball Baby Dragon Bats
Furnace Baby Dragon Fireball
Furnace Baby Dragon Fireball Goblin Gang
Goblin Gang Furnace Fireball Baby Dragon
Furnace Bats Goblin Gang
Furnace Goblin Gang
Baby Dragon
Goblin Gang Furnace Fireball Baby Dragon Bats
Baby Dragon Goblin Gang Bandit Fireball
Goblin Gang
Goblin Gang Bandit Bats
Bandit Bats Goblin Gang Fireball Baby Dragon
Furnace Goblin Gang Bats Bandit
Bats Goblin Gang Baby Dragon
Furnace Goblin Gang Fireball Bandit
Furnace Bandit Baby Dragon Fireball
Fireball Bats Baby Dragon Goblin Gang Furnace
Fireball Goblin Gang Baby Dragon
Bats
Fireball
Furnace Bats
Fireball Furnace
Bandit Fireball Baby Dragon Goblin Gang
Fireball Goblin Gang Baby Dragon Furnace
Fireball
Fireball Baby Dragon Furnace
Fireball Furnace
Furnace Fireball Goblin Gang Baby Dragon
Bats Baby Dragon Furnace Fireball
Fireball Goblin Gang Furnace Bats Baby Dragon
Baby Dragon Bats Goblin Gang Furnace
Fireball Baby Dragon
Baby Dragon Goblin Gang
Bandit Fireball
Bandit
Bandit Goblin Gang
Baby Dragon Bandit Fireball Furnace
Furnace Fireball Bats
Baby Dragon Bats Bandit Goblin Gang
Goblin Gang Bandit
Fireball Baby Dragon
Bandit
Goblin Gang Bandit
Furnace
Goblin Gang Bats Furnace
Furnace Bats
Goblin Gang Bats Bandit
Bandit Fireball Goblin Gang Baby Dragon Bats
Goblin Gang Bandit Furnace Bats
Bats Bandit Baby Dragon Goblin Gang
Bandit Goblin Gang
Fireball Goblin Gang Baby Dragon
Fireball Furnace Bandit Goblin Gang Baby Dragon
Bats Fireball Goblin Gang Baby Dragon
Bandit Fireball Goblin Gang
Goblin Gang Bandit Baby Dragon Fireball
Furnace Goblin Gang
Goblin Gang Furnace Baby Dragon Bats
Goblin Gang Furnace Baby Dragon
Baby Dragon Furnace Fireball Bats Lava Hound
Bats Goblin Gang Bandit Furnace

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Furnace Bats Goblin Gang Fireball
Baby Dragon Goblin Gang Bandit Bats Furnace
Furnace Baby Dragon Bats Bandit Goblin Gang
Baby Dragon Goblin Gang Bandit
Baby Dragon Fireball Goblin Gang Bats Furnace
Furnace Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Bandit Goblin Gang
Goblin Gang Baby Dragon Bats Bandit
Goblin Gang Furnace Baby Dragon Fireball
Baby Dragon Bandit Fireball Bats
Fireball Baby Dragon
Bandit Goblin Gang
Fireball Bandit Furnace Baby Dragon
Baby Dragon
Fireball Goblin Gang Furnace Bats
Goblin Gang Bats Bandit
Fireball
Bandit Goblin Gang Fireball

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord