Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Goblin Gang Furnace Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Furnace Baby Dragon Bandit Lava Hound

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Lava Hound

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Baby Dragon Bandit Lava Hound

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Goblin Gang Bandit Lava Hound
Giant Snowball Bats Goblin Gang Furnace Baby Dragon Lava Hound
Zap Bats Goblin Gang Furnace Bandit Lava Hound
Barbarian Barrel Goblin Gang Furnace Bandit
The Log Goblin Gang Furnace Bandit
Earthquake Goblin Gang Furnace
Arrows Bats Goblin Gang Furnace Lava Hound
Royal Delivery Bats Goblin Gang Baby Dragon Bandit Lava Hound
Fireball Goblin Gang Furnace Baby Dragon Bandit Lava Hound
Poison Bats Goblin Gang Furnace Lava Hound
Lightning Furnace Baby Dragon Bandit
Rocket Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Furnace Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Furnace Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Baby Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Furnace Lava Hound

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror Bats Goblin Gang Bandit Fireball Furnace Baby Dragon Lava Hound

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Mirror Bats Goblin Gang Bandit

Sự hiệp lực   7 2

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Lava Hound Bandit
Goblin Gang +
Fireball + Mirror Lava Hound
Furnace + Mirror
+ Fireball Furnace
+ Lava Hound
+ Bats
+ Baby Dragon Bats Fireball

Khắc tinh   38 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bandit Baby Dragon Fireball Bats
Fireball Furnace Bats Baby Dragon Goblin Gang
Goblin Gang Baby Dragon Fireball Furnace
Fireball Bandit Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Furnace Bats Goblin Gang
Baby Dragon Fireball
Baby Dragon Furnace Fireball
Baby Dragon Furnace Fireball Goblin Gang
Baby Dragon Goblin Gang Furnace Fireball
Furnace Goblin Gang Bats
Furnace Goblin Gang
Baby Dragon
Baby Dragon Furnace Fireball Goblin Gang Bats
Goblin Gang Baby Dragon Bandit Fireball
Goblin Gang
Goblin Gang Bats Bandit
Goblin Gang Bandit Bats Fireball Baby Dragon
Furnace Bandit Bats Goblin Gang
Goblin Gang Bats Baby Dragon
Goblin Gang Furnace Fireball Bandit
Furnace Fireball Baby Dragon Bandit
Fireball Baby Dragon Bats Goblin Gang Furnace
Fireball Baby Dragon Bandit
Fireball Baby Dragon Goblin Gang
Bats
Fireball
Furnace Bats
Fireball Furnace
Fireball Bats Furnace Goblin Gang
Bandit Baby Dragon Fireball Goblin Gang
Fireball Goblin Gang Baby Dragon Furnace
Fireball
Fireball Furnace Baby Dragon
Fireball Furnace
Furnace Fireball Baby Dragon Goblin Gang
Furnace Bats Fireball Baby Dragon
Fireball Goblin Gang Bats Baby Dragon Furnace
Baby Dragon Furnace Goblin Gang Bats
Fireball Baby Dragon
Baby Dragon Goblin Gang
Fireball Bandit
Bandit
Bandit Goblin Gang
Bandit Baby Dragon Fireball Furnace
Fireball Furnace Bats
Bandit Baby Dragon Goblin Gang Bats
Goblin Gang Bandit
Baby Dragon Fireball
Bandit
Bandit Goblin Gang
Furnace
Furnace Goblin Gang Bats
Furnace Bats
Goblin Gang Bats Bandit
Fireball Bandit Bats Goblin Gang Baby Dragon
Goblin Gang Bandit Furnace Bats
Bats Goblin Gang Baby Dragon Bandit
Bandit Goblin Gang
Fireball Baby Dragon Goblin Gang
Goblin Gang Fireball Baby Dragon Bandit Furnace
Bats Baby Dragon Goblin Gang Fireball
Fireball Bandit Goblin Gang
Goblin Gang Bandit Fireball Baby Dragon
Furnace Goblin Gang
Bats Baby Dragon Furnace Goblin Gang
Furnace Baby Dragon Goblin Gang
Bats Baby Dragon Fireball Lava Hound Furnace
Bandit Goblin Gang Bats Furnace

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Furnace Fireball Goblin Gang Bats
Furnace Baby Dragon Goblin Gang Bats Bandit
Furnace Bats Baby Dragon Bandit Goblin Gang
Baby Dragon Goblin Gang Bandit
Baby Dragon Goblin Gang Furnace Bats Fireball
Furnace Baby Dragon
Fireball Bandit Baby Dragon Goblin Gang
Goblin Gang Bandit Bats Baby Dragon
Goblin Gang Baby Dragon Furnace Fireball
Fireball Baby Dragon
Goblin Gang Bandit
Fireball Baby Dragon Bandit Furnace
Goblin Gang Bandit Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord