Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Mega Minion Furnace Flying Machine Ice Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Mega Minion Furnace Flying Machine Giant Ice Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarians Flying Machine Giant

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Bats
Zap Bats
Tornado Bats Giant
The Log Furnace
Arrows Bats
Fireball Barbarians Mega Minion Furnace Flying Machine
Poison Bats Barbarians Furnace Flying Machine
Lightning Furnace
Rocket Barbarians Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace Poison Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Furnace Poison Ice Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Mega Minion Poison Ice Wizard

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Barbarians Furnace Ice Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats Mega Minion Ice Wizard Furnace Flying Machine Poison Barbarians Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Bats Mega Minion Ice Wizard Furnace

Sự hiệp lực   3 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Giant Mega Minion
Barbarians +
Mega Minion + Giant Bats
Furnace + Giant Flying Machine
+ Giant Furnace
+ Mega Minion Poison Furnace Bats Flying Machine
+ Giant
+

Khắc tinh   58 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Poison Ice Wizard Mega Minion Bats Flying Machine Furnace Barbarians
Poison Ice Wizard Barbarians Furnace
Poison Flying Machine
Mega Minion Giant Barbarians Poison Ice Wizard Flying Machine Furnace Bats
Furnace Barbarians Poison Mega Minion Ice Wizard
Poison Furnace Mega Minion Ice Wizard
Poison Furnace Barbarians Mega Minion
Barbarians Bats Furnace Ice Wizard Mega Minion
Barbarians Mega Minion Ice Wizard Furnace
Poison Barbarians
Mega Minion Flying Machine Furnace Poison Ice Wizard Bats
Poison Ice Wizard Mega Minion
Barbarians
Barbarians Mega Minion Bats Ice Wizard
Mega Minion Barbarians Bats Poison
Furnace Barbarians Bats Ice Wizard Mega Minion
Mega Minion Bats Ice Wizard
Furnace Ice Wizard Mega Minion Barbarians
Furnace Poison Flying Machine Giant Ice Wizard
Poison Flying Machine Furnace Ice Wizard Bats Mega Minion
Poison Barbarians Ice Wizard
Barbarians Mega Minion Bats
Poison
Furnace Barbarians Mega Minion Ice Wizard Bats
Ice Wizard Furnace Mega Minion Giant Poison
Mega Minion Poison Ice Wizard
Furnace Poison Barbarians Mega Minion
Poison
Mega Minion Giant Ice Wizard Poison Furnace
Poison Furnace Barbarians
Furnace Ice Wizard Poison
Poison Ice Wizard Bats Furnace
Bats Mega Minion Furnace
Poison Ice Wizard Bats Furnace Mega Minion Flying Machine
Poison Ice Wizard
Mega Minion Poison Flying Machine Ice Wizard
Poison Barbarians Flying Machine
Mega Minion Barbarians Ice Wizard
Barbarians Mega Minion Ice Wizard
Poison Furnace Mega Minion Ice Wizard
Mega Minion Bats Furnace Ice Wizard Poison
Mega Minion Bats Ice Wizard Flying Machine Barbarians
Mega Minion
Ice Wizard Flying Machine Mega Minion Poison
Mega Minion Ice Wizard
Barbarians Ice Wizard Mega Minion
Giant Poison Furnace Mega Minion Barbarians
Mega Minion Barbarians
Mega Minion Furnace Barbarians Ice Wizard Bats
Barbarians Furnace Mega Minion Bats
Mega Minion Ice Wizard Bats
Mega Minion Poison Flying Machine Bats Ice Wizard
Barbarians Ice Wizard Furnace Mega Minion Poison Bats
Bats Mega Minion Poison
Barbarians Poison Flying Machine Ice Wizard
Poison Barbarians Mega Minion
Poison Ice Wizard Furnace Barbarians Flying Machine Mega Minion
Mega Minion Bats Poison Ice Wizard Flying Machine
Barbarians Mega Minion Ice Wizard
Barbarians Mega Minion Poison
Barbarians Ice Wizard Furnace
Poison Ice Wizard Flying Machine Furnace Mega Minion Bats Barbarians
Mega Minion Furnace Ice Wizard Barbarians
Mega Minion Bats Ice Wizard Poison Furnace
Furnace Mega Minion Bats Barbarians

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Wizard Poison Furnace Bats Flying Machine
Bats Furnace Poison Mega Minion
Furnace Bats Poison Mega Minion Ice Wizard
Flying Machine Mega Minion Ice Wizard Poison
Poison Ice Wizard Bats Flying Machine Mega Minion Furnace
Furnace Ice Wizard Poison Mega Minion
Mega Minion Poison Ice Wizard Flying Machine
Mega Minion Ice Wizard Bats
Furnace Poison Mega Minion Flying Machine Ice Wizard
Mega Minion Bats Poison
Mega Minion Poison
Barbarians Mega Minion
Poison Mega Minion Furnace
Mega Minion
Barbarians Ice Wizard Furnace Mega Minion Bats
Bats Flying Machine
Barbarians
Poison Mega Minion Ice Wizard

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord