Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Witch Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Valkyrie Giant Witch Balloon Princess

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Balloon Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Giant Balloon Princess

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Giant Clone Balloon
Giant Snowball Bats Clone Witch Balloon Princess
Zap Bats Clone Witch Balloon Princess
Barbarian Barrel Valkyrie Clone Witch Princess
The Log Clone Witch Princess
Earthquake Clone Witch
Arrows Bats Clone Witch Princess
Royal Delivery Bats Valkyrie Clone Witch Balloon Princess
Fireball Clone Witch Balloon Princess
Poison Bats Clone Witch Balloon Princess
Lightning Valkyrie Witch Balloon
Rocket Valkyrie Witch Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Witch Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Valkyrie Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Arrows Valkyrie Clone Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats Arrows Clone Princess Valkyrie Giant Witch Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Bats Arrows Clone Princess

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Giant Valkyrie Clone
Arrows + Giant Balloon
Valkyrie + Balloon Witch Bats
Giant + Balloon Witch Arrows Bats
+ Balloon Witch Princess Bats
+ Giant Clone Valkyrie
+ Giant Clone Valkyrie Arrows
+ Clone

Khắc tinh   36 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bats Princess Valkyrie
Valkyrie Bats Arrows Witch Princess
Valkyrie Arrows Princess Witch
Arrows Princess
Balloon Giant Bats Valkyrie Witch
Arrows
Princess Valkyrie
Arrows Princess Witch
Valkyrie Witch Princess Arrows
Witch Bats
Valkyrie Witch
Valkyrie Witch
Bats Princess Witch
Arrows Valkyrie Princess Witch
Valkyrie Witch
Valkyrie Witch Bats
Bats Valkyrie Princess
Witch Bats
Valkyrie Bats Princess
Witch Valkyrie
Princess Witch Giant Balloon
Witch Bats Princess
Princess Balloon
Witch Valkyrie Arrows Princess
Bats
Witch
Valkyrie Witch Bats
Princess Witch Giant Balloon
Princess Clone Witch Bats
Valkyrie Princess
Valkyrie Princess
Balloon Giant Witch Princess Valkyrie
Valkyrie Princess
Arrows Valkyrie Witch
Princess Arrows Bats Witch Valkyrie
Arrows Bats Princess Valkyrie
Arrows Valkyrie Witch Bats Princess
Princess Arrows
Princess Witch
Valkyrie Princess Witch
Valkyrie Witch
Valkyrie Witch
Valkyrie Princess Arrows Witch
Bats Witch Princess
Bats
Valkyrie
Princess Valkyrie
Witch Valkyrie
Giant Balloon Valkyrie
Valkyrie Witch
Witch Bats
Witch Bats
Bats Valkyrie Witch
Arrows Princess Bats Valkyrie
Valkyrie Bats Witch
Witch Bats Valkyrie
Valkyrie Witch
Valkyrie Arrows
Arrows Valkyrie Witch Princess
Princess Bats Witch
Valkyrie Witch
Valkyrie Princess
Valkyrie Bats Witch Princess Arrows
Valkyrie Princess Witch
Arrows Bats Witch Princess
Valkyrie Bats Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Princess Valkyrie Witch Bats Arrows
Witch Bats Arrows
Arrows Witch Valkyrie Princess Bats
Arrows Princess Valkyrie Witch
Princess Arrows Witch Bats
Princess Arrows Witch Valkyrie
Arrows Princess Valkyrie Witch
Valkyrie Witch Bats Princess
Arrows Witch Princess
Clone Princess Balloon
Clone Valkyrie
Arrows Princess
Witch
Balloon Witch Princess
Princess Valkyrie Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord