Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy RIP

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Bomber Musketeer Giant Skeleton

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Goblin Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mini P.E.K.K.A Giant Skeleton

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Goblin Barrel Giant Skeleton

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Bomber Goblin Barrel Giant Skeleton
Giant Snowball Bats Bomber Musketeer Goblin Barrel
Zap Bats Bomber Goblin Barrel
Barbarian Barrel Bomber Musketeer Goblin Barrel Giant Skeleton
The Log Bomber Mini P.E.K.K.A Musketeer Goblin Barrel Giant Skeleton
Earthquake Bomber Goblin Barrel
Arrows Bats Bomber Goblin Barrel
Royal Delivery Bats Bomber Mini P.E.K.K.A Musketeer Goblin Barrel Giant Skeleton
Fireball Bomber Musketeer Goblin Barrel
Poison Bats Bomber Musketeer
Lightning Mini P.E.K.K.A Musketeer
Rocket Musketeer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Bomber

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Arrows Mini P.E.K.K.A Giant Skeleton

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats Arrows Bomber Goblin Barrel Mini P.E.K.K.A Musketeer Giant Skeleton Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Bats Arrows Bomber Goblin Barrel

Sự hiệp lực   0 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Giant Skeleton Mini P.E.K.K.A
Arrows + Lightning
Bomber +
Mini P.E.K.K.A + Bats
+
+
+ Bats
+ Arrows

Khắc tinh   62 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bomber Bats
Bats Lightning Arrows Musketeer
Arrows Giant Skeleton
Arrows
Mini P.E.K.K.A Lightning Bomber Musketeer Giant Skeleton Goblin Barrel Bats
Arrows Lightning Musketeer
Bomber Mini P.E.K.K.A Musketeer Giant Skeleton
Arrows Musketeer
Bomber Lightning Arrows Mini P.E.K.K.A Giant Skeleton
Mini P.E.K.K.A Musketeer Bats
Mini P.E.K.K.A Lightning Giant Skeleton Musketeer Bomber
Giant Skeleton
Musketeer Lightning Bats
Arrows Musketeer
Mini P.E.K.K.A Bomber Musketeer
Mini P.E.K.K.A Bats Musketeer Bomber
Lightning Musketeer Mini P.E.K.K.A Giant Skeleton Bats
Mini P.E.K.K.A Bomber Bats Musketeer
Musketeer Bats Bomber
Lightning Mini P.E.K.K.A Bomber Giant Skeleton Musketeer
Musketeer Lightning Goblin Barrel Bomber
Musketeer Bats Lightning
Lightning Musketeer
Lightning Arrows Giant Skeleton
Musketeer Bats Mini P.E.K.K.A
Lightning
Mini P.E.K.K.A Bats Musketeer
Lightning Musketeer Goblin Barrel
Lightning Musketeer Bats Giant Skeleton
Lightning Mini P.E.K.K.A Musketeer Giant Skeleton
Bomber Mini P.E.K.K.A
Goblin Barrel Lightning
Musketeer Lightning Bomber
Lightning Giant Skeleton
Arrows Bomber
Arrows Bomber Bats
Arrows Lightning Musketeer Bomber Bats
Bomber Arrows Bats Musketeer
Arrows
Musketeer Lightning
Lightning Musketeer
Musketeer Mini P.E.K.K.A
Giant Skeleton Mini P.E.K.K.A
Lightning Musketeer Giant Skeleton Arrows Bomber Mini P.E.K.K.A
Musketeer Bats Lightning
Lightning Giant Skeleton Bats Musketeer Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Giant Skeleton Musketeer Lightning
Lightning Musketeer
Mini P.E.K.K.A Musketeer Giant Skeleton
Mini P.E.K.K.A Giant Skeleton
Lightning Musketeer Goblin Barrel Mini P.E.K.K.A Giant Skeleton
Mini P.E.K.K.A Musketeer Giant Skeleton
Musketeer Bats
Mini P.E.K.K.A Bats
Mini P.E.K.K.A Bats Bomber Musketeer
Arrows Bomber Bats Musketeer Lightning Goblin Barrel
Mini P.E.K.K.A Giant Skeleton Musketeer Bats
Mini P.E.K.K.A Bats Lightning Musketeer
Mini P.E.K.K.A Musketeer Giant Skeleton
Lightning Giant Skeleton Arrows Mini P.E.K.K.A
Lightning Musketeer Arrows Bomber
Musketeer Lightning Bats
Lightning Musketeer Bomber Mini P.E.K.K.A
Lightning Mini P.E.K.K.A Musketeer
Mini P.E.K.K.A Musketeer Lightning
Arrows Bats
Lightning Mini P.E.K.K.A Giant Skeleton
Arrows Bats Musketeer
Bats Mini P.E.K.K.A Giant Skeleton

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Bomber Musketeer Bats Arrows
Bomber Bats Arrows
Arrows Bomber Bats Musketeer
Arrows Bomber Musketeer
Arrows Musketeer Bats
Bomber Musketeer Mini P.E.K.K.A Arrows
Arrows Bomber Musketeer
Musketeer Mini P.E.K.K.A Bomber Giant Skeleton Bats
Arrows Musketeer
Lightning Musketeer
Musketeer
Arrows
Mini P.E.K.K.A Bomber Musketeer
Musketeer Bomber Lightning
Lightning Mini P.E.K.K.A Bomber Musketeer

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord