Bộ bài 3.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Bats Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Bats Valkyrie Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Goblin Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Hog Rider Valkyrie Barbarian Barrel

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Bats Hog Rider Skeleton Army Goblin Barrel
Giant Snowball Spear Goblins Bats Hog Rider Skeleton Army Goblin Barrel
Zap Spear Goblins Bats Skeleton Army Goblin Barrel
Barbarian Barrel Spear Goblins Valkyrie Wizard Skeleton Army Goblin Barrel
The Log Spear Goblins Hog Rider Skeleton Army Goblin Barrel
Earthquake Spear Goblins Hog Rider Skeleton Army Goblin Barrel
Arrows Spear Goblins Bats Skeleton Army Goblin Barrel
Royal Delivery Spear Goblins Bats Hog Rider Valkyrie Wizard Skeleton Army Goblin Barrel
Fireball Hog Rider Wizard Skeleton Army Goblin Barrel
Poison Spear Goblins Bats Wizard Skeleton Army
Lightning Valkyrie Wizard
Rocket Hog Rider Valkyrie Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Wizard Barbarian Barrel

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Bats Valkyrie Skeleton Army

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Bats Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Hog Rider Valkyrie Wizard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Spear Goblins Bats Barbarian Barrel Skeleton Army

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins + Hog Rider Goblin Barrel Barbarian Barrel
Bats + Hog Rider Valkyrie Barbarian Barrel
Hog Rider + Spear Goblins Goblin Barrel Bats Valkyrie Barbarian Barrel
Valkyrie + Hog Rider Wizard Bats
+ Valkyrie Barbarian Barrel
+ Hog Rider Bats Spear Goblins Wizard
+ Goblin Barrel
+ Hog Rider Spear Goblins Skeleton Army

Khắc tinh   46 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Barbarian Barrel Bats
Valkyrie Bats Spear Goblins Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Wizard Barbarian Barrel Valkyrie
Barbarian Barrel
Wizard Bats Hog Rider Barbarian Barrel Goblin Barrel Valkyrie Skeleton Army
Wizard
Wizard Valkyrie Skeleton Army
Wizard
Barbarian Barrel Valkyrie Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Wizard Bats
Skeleton Army Valkyrie Wizard
Skeleton Army Barbarian Barrel Valkyrie Wizard
Wizard Bats Spear Goblins
Barbarian Barrel Valkyrie Wizard Spear Goblins Skeleton Army
Skeleton Army Wizard Valkyrie
Skeleton Army Bats Valkyrie Spear Goblins
Bats Spear Goblins Skeleton Army Barbarian Barrel Valkyrie
Skeleton Army Bats
Bats Wizard Valkyrie
Barbarian Barrel Skeleton Army Wizard Valkyrie
Wizard Goblin Barrel Hog Rider Barbarian Barrel
Bats Spear Goblins Wizard
Skeleton Army Barbarian Barrel Wizard Valkyrie
Skeleton Army Bats
Skeleton Army Valkyrie Bats
Goblin Barrel Barbarian Barrel Hog Rider
Skeleton Army Bats Barbarian Barrel Spear Goblins
Valkyrie Wizard Barbarian Barrel
Valkyrie Wizard Skeleton Army Barbarian Barrel
Goblin Barrel
Valkyrie
Valkyrie Wizard Skeleton Army
Wizard Valkyrie Skeleton Army Barbarian Barrel
Wizard Barbarian Barrel Skeleton Army Bats Valkyrie Spear Goblins
Skeleton Army Barbarian Barrel Bats Valkyrie Wizard
Wizard Valkyrie Barbarian Barrel Bats Skeleton Army Spear Goblins
Wizard
Wizard
Valkyrie Wizard
Valkyrie Skeleton Army Barbarian Barrel
Valkyrie Skeleton Army Spear Goblins
Valkyrie Barbarian Barrel Wizard
Wizard Spear Goblins Bats
Skeleton Army Bats
Skeleton Army Valkyrie Barbarian Barrel
Wizard
Valkyrie Skeleton Army Barbarian Barrel
Skeleton Army Valkyrie
Skeleton Army Hog Rider Wizard Barbarian Barrel Goblin Barrel Valkyrie
Valkyrie
Skeleton Army Bats
Skeleton Army Bats
Skeleton Army Spear Goblins Valkyrie Bats
Barbarian Barrel Valkyrie Wizard Bats Spear Goblins Goblin Barrel
Skeleton Army Bats Barbarian Barrel Spear Goblins Valkyrie
Wizard Bats Valkyrie Skeleton Army
Wizard Barbarian Barrel Spear Goblins Skeleton Army Valkyrie
Barbarian Barrel Valkyrie
Wizard Valkyrie Skeleton Army
Wizard Skeleton Army Spear Goblins Bats
Valkyrie Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Valkyrie Spear Goblins Barbarian Barrel
Skeleton Army Wizard
Valkyrie Skeleton Army Barbarian Barrel Bats Spear Goblins Wizard
Barbarian Barrel Valkyrie Spear Goblins Skeleton Army
Spear Goblins Bats Wizard
Bats Valkyrie Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Valkyrie Barbarian Barrel Spear Goblins Skeleton Army Bats
Wizard Spear Goblins Barbarian Barrel Bats
Skeleton Army Barbarian Barrel Wizard Spear Goblins Valkyrie Bats
Barbarian Barrel Wizard Valkyrie Spear Goblins
Bats Spear Goblins Wizard
Barbarian Barrel Valkyrie Wizard Spear Goblins
Barbarian Barrel Wizard Valkyrie
Valkyrie Skeleton Army Bats Spear Goblins Barbarian Barrel Wizard
Wizard Spear Goblins
Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie
Barbarian Barrel Wizard
Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord