Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

1 problems Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Ice Golem Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Recruits Ice Golem Balloon Executioner Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Recruits Balloon Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Royal Recruits Ice Golem Balloon Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Recruits Balloon
Giant Snowball Fire Spirits Royal Recruits Balloon Lumberjack
Zap Fire Spirits Balloon
Barbarian Barrel Fire Spirits Royal Recruits Executioner Lumberjack
The Log Fire Spirits Royal Recruits Lumberjack
Earthquake
Arrows Fire Spirits Royal Recruits
Royal Delivery Fire Spirits Royal Recruits Balloon Executioner Lumberjack
Fireball Balloon Executioner Lumberjack
Poison Royal Recruits Balloon Executioner
Lightning Ice Golem Balloon Executioner Lumberjack
Rocket Balloon Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fire Spirits Ice Golem Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fire Spirits Ice Golem Executioner

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Royal Recruits Ice Golem Executioner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Fire Spirits Ice Golem Lumberjack Balloon Executioner Lightning Royal Recruits

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Fire Spirits Ice Golem Lumberjack

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fire Spirits Ice Golem Balloon Lightning Executioner
Fire Spirits + Ice Golem Zap Balloon Lumberjack
Royal Recruits +
Ice Golem + Balloon Executioner Fire Spirits Zap Lumberjack
+ Ice Golem Lumberjack Fire Spirits Zap Lightning
+ Ice Golem Zap
+ Balloon Zap
+ Balloon Ice Golem Fire Spirits

Khắc tinh   52 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Ice Golem
Executioner Fire Spirits Zap Lightning Ice Golem
Zap Executioner Lumberjack Royal Recruits Ice Golem Fire Spirits
Balloon Ice Golem Lumberjack Lightning Executioner
Executioner Lightning
Fire Spirits Executioner Ice Golem Royal Recruits
Executioner Fire Spirits Ice Golem Zap
Lumberjack Royal Recruits Ice Golem Executioner Lightning
Lumberjack
Royal Recruits Ice Golem Lightning Executioner Fire Spirits
Executioner Royal Recruits
Lightning Fire Spirits Ice Golem Zap Executioner
Fire Spirits Executioner Zap Ice Golem
Executioner Royal Recruits Lumberjack
Royal Recruits Lumberjack Ice Golem Fire Spirits
Lightning Fire Spirits Ice Golem Executioner Lumberjack Royal Recruits
Fire Spirits Executioner Lumberjack Royal Recruits
Ice Golem Executioner
Lightning Lumberjack Executioner Fire Spirits Zap
Ice Golem Executioner Lightning Balloon
Fire Spirits Executioner Lightning
Lightning Balloon
Royal Recruits Executioner Lightning Fire Spirits Zap
Lumberjack Royal Recruits
Lightning
Lumberjack
Lightning Executioner Balloon Ice Golem
Zap Lightning Fire Spirits Ice Golem
Lightning Executioner Lumberjack Ice Golem
Fire Spirits Executioner Royal Recruits
Lightning
Executioner Balloon Lightning
Royal Recruits Lightning Fire Spirits Ice Golem
Zap Lumberjack Fire Spirits Executioner Royal Recruits
Zap Ice Golem Executioner Fire Spirits
Fire Spirits Zap Executioner Lightning Lumberjack
Fire Spirits Executioner Ice Golem Lumberjack Royal Recruits
Ice Golem Executioner Zap Fire Spirits
Executioner Lightning Ice Golem
Lightning Executioner Royal Recruits
Ice Golem Zap Lumberjack
Ice Golem Royal Recruits Fire Spirits Zap
Executioner Lightning Lumberjack Ice Golem
Executioner Lightning Fire Spirits Zap
Royal Recruits Ice Golem Lightning
Ice Golem Executioner Lightning
Lightning Executioner
Lumberjack Executioner Ice Golem
Ice Golem Royal Recruits Executioner
Lightning Ice Golem Balloon Executioner
Royal Recruits Lumberjack Executioner
Ice Golem Royal Recruits
Lumberjack
Lumberjack Ice Golem Fire Spirits Executioner Royal Recruits
Ice Golem Lightning Executioner Lumberjack Fire Spirits
Ice Golem Zap Lumberjack Royal Recruits Executioner Fire Spirits
Royal Recruits Lightning Executioner Zap Lumberjack
Ice Golem Royal Recruits Executioner Lumberjack
Lightning Ice Golem Lumberjack Zap Executioner
Lightning Executioner Ice Golem Zap Fire Spirits Lumberjack Royal Recruits
Lightning Zap Ice Golem Fire Spirits
Royal Recruits Lumberjack Lightning Ice Golem Executioner Fire Spirits
Lightning Fire Spirits Ice Golem Royal Recruits Lumberjack Executioner
Royal Recruits Lightning Lumberjack Zap
Executioner Ice Golem Lumberjack Zap Royal Recruits
Zap Lightning Ice Golem Fire Spirits Lumberjack Royal Recruits
Executioner Zap Ice Golem
Ice Golem Royal Recruits Lumberjack

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits Executioner Zap Ice Golem
Ice Golem Executioner Fire Spirits
Executioner Fire Spirits Zap Ice Golem Lumberjack
Zap Ice Golem Fire Spirits Executioner Lumberjack
Ice Golem Executioner Zap Fire Spirits
Ice Golem Fire Spirits Zap Executioner
Executioner Lumberjack Ice Golem Fire Spirits
Lumberjack Executioner Ice Golem Royal Recruits Fire Spirits
Executioner Fire Spirits Ice Golem
Lightning Balloon Ice Golem
Ice Golem
Executioner Fire Spirits
Lumberjack
Executioner Lightning Balloon Fire Spirits Ice Golem Zap
Lightning Fire Spirits Executioner

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord