Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Fire Spirits Goblin Gang Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Valkyrie Baby Dragon Prince Balloon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Prince Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Goblin Gang Valkyrie Baby Dragon Prince Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Goblin Gang Prince Balloon
Giant Snowball Bats Fire Spirits Goblin Gang Baby Dragon Balloon
Zap Bats Fire Spirits Goblin Gang Prince Balloon
Barbarian Barrel Fire Spirits Goblin Gang Valkyrie
The Log Fire Spirits Goblin Gang Prince
Earthquake Goblin Gang
Arrows Bats Fire Spirits Goblin Gang
Royal Delivery Bats Fire Spirits Goblin Gang Valkyrie Baby Dragon Prince Balloon
Fireball Goblin Gang Baby Dragon Balloon
Poison Bats Goblin Gang Balloon
Lightning Valkyrie Baby Dragon Prince Balloon
Rocket Valkyrie Prince Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fire Spirits Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fire Spirits Valkyrie Baby Dragon

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Fire Spirits Valkyrie Baby Dragon Prince

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bats Fire Spirits Goblin Gang Valkyrie Baby Dragon Prince Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Zap Bats Fire Spirits Goblin Gang

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fire Spirits Prince Balloon
Bats + Valkyrie Prince
Fire Spirits + Zap Prince Balloon
Goblin Gang +
+ Balloon Bats
+ Prince Balloon
+ Fire Spirits Baby Dragon Zap Bats
+ Valkyrie Fire Spirits Baby Dragon Zap

Khắc tinh   41 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Prince Valkyrie Bats
Valkyrie Fire Spirits Baby Dragon Bats Goblin Gang Zap
Zap Goblin Gang Valkyrie Baby Dragon Fire Spirits
Baby Dragon
Balloon Prince Valkyrie Bats Baby Dragon Goblin Gang
Baby Dragon
Fire Spirits Baby Dragon Valkyrie
Baby Dragon Fire Spirits Goblin Gang Zap
Valkyrie Baby Dragon Prince Goblin Gang
Prince Bats Goblin Gang
Valkyrie Prince Goblin Gang Fire Spirits
Valkyrie Baby Dragon
Zap Fire Spirits Goblin Gang Bats Baby Dragon
Valkyrie Baby Dragon Zap Fire Spirits Goblin Gang
Goblin Gang Valkyrie Prince
Goblin Gang Fire Spirits Valkyrie Bats Prince
Prince Goblin Gang Valkyrie Bats Baby Dragon Fire Spirits
Bats Prince Goblin Gang Fire Spirits
Baby Dragon Goblin Gang Bats Valkyrie
Goblin Gang Prince Zap Valkyrie Fire Spirits
Balloon Baby Dragon
Goblin Gang Fire Spirits Bats Baby Dragon
Prince Balloon Baby Dragon
Valkyrie Zap Fire Spirits Baby Dragon Goblin Gang
Bats Prince
Prince Bats Valkyrie
Balloon
Zap Fire Spirits Bats Goblin Gang
Prince Baby Dragon Goblin Gang Valkyrie
Fire Spirits Valkyrie Goblin Gang Baby Dragon
Balloon Valkyrie Baby Dragon
Fire Spirits Valkyrie
Zap Valkyrie Fire Spirits Goblin Gang Baby Dragon Prince
Zap Fire Spirits Valkyrie Bats Baby Dragon
Goblin Gang Fire Spirits Baby Dragon Bats Zap Valkyrie
Valkyrie Fire Spirits Baby Dragon Bats Goblin Gang
Zap Fire Spirits Baby Dragon
Baby Dragon Goblin Gang
Valkyrie
Valkyrie Prince Zap
Valkyrie Goblin Gang Zap Fire Spirits Prince
Valkyrie Baby Dragon
Fire Spirits Zap Bats
Prince Bats Goblin Gang Baby Dragon
Goblin Gang Prince Valkyrie
Baby Dragon
Prince Valkyrie
Goblin Gang Valkyrie Prince
Prince Balloon Valkyrie
Prince Valkyrie
Bats Goblin Gang
Bats Prince
Fire Spirits Bats Prince Valkyrie Goblin Gang
Baby Dragon Valkyrie Goblin Gang Bats Fire Spirits
Goblin Gang Fire Spirits Zap Valkyrie Prince Bats
Valkyrie Prince Goblin Gang Zap Bats Baby Dragon
Prince Valkyrie Goblin Gang
Baby Dragon Valkyrie Zap Goblin Gang Prince
Baby Dragon Fire Spirits Zap Valkyrie Goblin Gang
Zap Bats Baby Dragon Fire Spirits Goblin Gang
Valkyrie Goblin Gang Prince Fire Spirits
Goblin Gang Valkyrie Baby Dragon Prince Fire Spirits
Zap Prince Goblin Gang
Valkyrie Bats Zap Goblin Gang Baby Dragon
Zap Prince Goblin Gang Baby Dragon Valkyrie Fire Spirits
Zap Baby Dragon Bats
Prince Goblin Gang Valkyrie Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits Baby Dragon Zap Valkyrie Bats Goblin Gang
Goblin Gang Fire Spirits Bats Baby Dragon
Zap Fire Spirits Bats Valkyrie Baby Dragon Goblin Gang
Zap Baby Dragon Fire Spirits Goblin Gang Valkyrie
Zap Baby Dragon Bats Goblin Gang Fire Spirits
Zap Fire Spirits Valkyrie Baby Dragon
Fire Spirits Goblin Gang Valkyrie Baby Dragon
Goblin Gang Valkyrie Bats Baby Dragon Prince Fire Spirits
Goblin Gang Baby Dragon Fire Spirits
Balloon Baby Dragon
Prince Valkyrie
Fire Spirits
Prince Goblin Gang
Balloon Fire Spirits Zap Baby Dragon
Prince Goblin Gang Fire Spirits Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord