Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Tower Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Prince Balloon Bandit Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Prince Balloon Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Prince Balloon Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Balloon Bandit Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army Prince Balloon Bandit
Giant Snowball Skeleton Army Balloon
Zap Inferno Tower Skeleton Army Prince Balloon Bandit
Barbarian Barrel Valkyrie Inferno Tower Skeleton Army Bandit Electro Wizard
The Log Skeleton Army Prince Bandit
Earthquake Inferno Tower Skeleton Army
Arrows Skeleton Army
Royal Delivery Valkyrie Skeleton Army Prince Balloon Bandit Electro Wizard
Fireball Inferno Tower Skeleton Army Balloon Bandit Electro Wizard
Poison Inferno Tower Skeleton Army Balloon Electro Wizard
Lightning Valkyrie Inferno Tower Prince Balloon Bandit Electro Wizard
Rocket Valkyrie Inferno Tower Prince Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Valkyrie

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Valkyrie Inferno Tower Skeleton Army Prince

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Skeleton Army Bandit Valkyrie Electro Wizard Inferno Tower Prince Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Arrows Skeleton Army Bandit Valkyrie

Sự hiệp lực   2 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Inferno Tower Prince Balloon
Valkyrie + Balloon Electro Wizard
Inferno Tower + Skeleton Army Arrows
Skeleton Army + Inferno Tower
+ Arrows
+ Valkyrie Arrows
+ Electro Wizard
+ Valkyrie Bandit

Khắc tinh   55 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bandit Valkyrie Prince Electro Wizard
Electro Wizard Valkyrie Inferno Tower Arrows Skeleton Army
Arrows Electro Wizard Valkyrie Skeleton Army
Arrows Electro Wizard Bandit
Inferno Tower Balloon Prince Electro Wizard Skeleton Army Valkyrie
Electro Wizard Arrows
Valkyrie Electro Wizard Skeleton Army
Arrows Electro Wizard
Valkyrie Prince Arrows Electro Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Tower Prince Electro Wizard
Valkyrie Skeleton Army Prince Inferno Tower Electro Wizard
Valkyrie Skeleton Army
Electro Wizard
Arrows Electro Wizard Bandit Valkyrie Skeleton Army
Valkyrie Skeleton Army Prince
Skeleton Army Prince Electro Wizard Inferno Tower Valkyrie Bandit
Skeleton Army Prince Electro Wizard Bandit Valkyrie
Inferno Tower Skeleton Army Prince Electro Wizard Bandit
Inferno Tower Electro Wizard Valkyrie
Electro Wizard Inferno Tower Skeleton Army Valkyrie Prince Bandit
Electro Wizard Balloon Bandit
Electro Wizard
Balloon Bandit Prince
Valkyrie Arrows Electro Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Tower Prince
Prince Inferno Tower Skeleton Army Electro Wizard Valkyrie
Electro Wizard Balloon
Skeleton Army Electro Wizard
Prince Bandit Inferno Tower Valkyrie Electro Wizard
Valkyrie Skeleton Army Inferno Tower Electro Wizard
Balloon Electro Wizard Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie
Arrows Electro Wizard Skeleton Army Valkyrie Inferno Tower Prince
Skeleton Army Electro Wizard Arrows Valkyrie
Electro Wizard Skeleton Army Arrows Valkyrie
Valkyrie Arrows Electro Wizard Skeleton Army
Arrows Electro Wizard
Inferno Tower Electro Wizard
Valkyrie Bandit
Bandit Skeleton Army Valkyrie Inferno Tower Prince Electro Wizard
Skeleton Army Valkyrie Prince Electro Wizard Inferno Tower Bandit
Electro Wizard Valkyrie Arrows Bandit
Inferno Tower Electro Wizard
Inferno Tower Prince Skeleton Army Bandit Electro Wizard
Skeleton Army Valkyrie Electro Wizard Bandit Prince Inferno Tower
Electro Wizard
Prince Inferno Tower Skeleton Army Electro Wizard Bandit Valkyrie
Skeleton Army Bandit Prince Electro Wizard Inferno Tower Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Balloon Inferno Tower Prince Electro Wizard
Inferno Tower Valkyrie Prince
Inferno Tower Skeleton Army Electro Wizard
Inferno Tower Skeleton Army Electro Wizard Prince
Inferno Tower
Skeleton Army Electro Wizard Valkyrie Bandit Prince
Electro Wizard Bandit Arrows Valkyrie
Electro Wizard Skeleton Army Inferno Tower Valkyrie Bandit Prince
Skeleton Army Prince Valkyrie Electro Wizard Bandit
Bandit Electro Wizard Skeleton Army Valkyrie Prince Inferno Tower
Prince Electro Wizard Arrows Valkyrie
Skeleton Army Electro Wizard Bandit Arrows Valkyrie
Electro Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie Bandit Electro Wizard Inferno Tower Prince
Valkyrie Skeleton Army Electro Wizard Prince Bandit
Skeleton Army Electro Wizard Inferno Tower Prince
Valkyrie Electro Wizard Skeleton Army Arrows
Electro Wizard Inferno Tower Prince Valkyrie Skeleton Army
Inferno Tower Arrows Electro Wizard
Inferno Tower Bandit Prince Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Electro Wizard Skeleton Army Arrows
Electro Wizard Arrows Bandit
Arrows Skeleton Army Valkyrie Bandit Electro Wizard
Arrows Electro Wizard Bandit Valkyrie
Arrows Electro Wizard
Valkyrie Electro Wizard Arrows
Arrows Electro Wizard Bandit Valkyrie
Valkyrie Skeleton Army Bandit Electro Wizard Inferno Tower Prince
Arrows Electro Wizard
Skeleton Army Balloon
Prince Skeleton Army Valkyrie Electro Wizard
Arrows
Electro Wizard Prince Bandit
Electro Wizard Bandit Balloon
Valkyrie Electro Wizard Prince Bandit

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord