Bộ bài 4.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

5 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Chi phí trung bình của bộ bài của bạn rất cao và bạn không có máy hút tiên dược.

Nếu bạn chỉ có các đơn vị đắt tiền, bạn sẽ khó phản ứng hơn với các bước đi của đối phương.

Bạn có thể thêm Elixir collector vào bộ bài của bạn. Đây là nó:

Hãy sửa nó!

VÀ/HOẶC

Bạn có thể thay thế một vài thẻ có chi phí cao của bạn. Chẳng hạn như:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Tower Wizard Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Wizard Executioner Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Balloon Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Skeleton Army
Zap Inferno Tower Skeleton Army
Tornado Skeleton Army Balloon
The Log Skeleton Army
Arrows Skeleton Army
Fireball Inferno Tower Wizard Balloon Executioner
Poison Inferno Tower Wizard Skeleton Army Executioner
Lightning Valkyrie Inferno Tower Wizard Balloon Executioner
Rocket Valkyrie Inferno Tower Wizard Balloon Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Wizard Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Valkyrie Wizard Executioner Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Inferno Tower Skeleton Army Executioner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Skeleton Army Valkyrie Inferno Tower Wizard Balloon Executioner Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

15 Arrows Skeleton Army Valkyrie Inferno Tower

Sự hiệp lực   2 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Inferno Tower Balloon Mega Knight
Valkyrie + Balloon Wizard Executioner
Inferno Tower + Skeleton Army Arrows
Wizard + Valkyrie
+ Inferno Tower
+ Valkyrie Arrows
+ Valkyrie Mega Knight
+ Executioner Arrows

Khắc tinh   58 75

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Valkyrie Skeleton Army Inferno Tower Wizard Arrows
Valkyrie Arrows Mega Knight Skeleton Army Wizard Executioner
Arrows
Wizard Balloon Inferno Tower Executioner Mega Knight Skeleton Army Valkyrie
Executioner Wizard Mega Knight Skeleton Army Valkyrie
Executioner Wizard Arrows
Valkyrie Mega Knight Executioner Arrows Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Tower Wizard
Skeleton Army Valkyrie Mega Knight Inferno Tower Wizard Executioner
Mega Knight Skeleton Army Executioner Valkyrie Wizard
Wizard Executioner
Arrows Executioner Wizard Skeleton Army Mega Knight Valkyrie
Wizard Executioner Valkyrie Mega Knight Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Tower Mega Knight Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Mega Knight Executioner
Inferno Tower Skeleton Army Mega Knight Executioner
Mega Knight Wizard Valkyrie Inferno Tower Executioner
Skeleton Army Mega Knight Inferno Tower Wizard Valkyrie Executioner
Executioner Wizard Balloon
Wizard Executioner
Mega Knight Arrows Valkyrie Skeleton Army Executioner Wizard
Skeleton Army Inferno Tower
Skeleton Army Inferno Tower Valkyrie
Executioner Balloon
Wizard Valkyrie Mega Knight Executioner Inferno Tower
Mega Knight Wizard Valkyrie Executioner Skeleton Army Inferno Tower
Executioner Balloon Valkyrie
Valkyrie Wizard Skeleton Army Mega Knight
Mega Knight Arrows Skeleton Army Executioner Valkyrie Inferno Tower Wizard
Skeleton Army Mega Knight Wizard Arrows Executioner Valkyrie
Arrows Mega Knight Skeleton Army Wizard Executioner Valkyrie
Wizard Executioner Valkyrie Skeleton Army Arrows Mega Knight
Arrows Executioner Wizard
Wizard Executioner Inferno Tower
Mega Knight Wizard Valkyrie Executioner
Valkyrie Skeleton Army Inferno Tower Mega Knight
Skeleton Army Valkyrie Inferno Tower Mega Knight
Executioner Valkyrie Arrows Mega Knight Wizard
Inferno Tower Wizard Executioner
Skeleton Army Inferno Tower Mega Knight
Mega Knight Skeleton Army Inferno Tower Executioner Valkyrie
Executioner Wizard
Skeleton Army Executioner Valkyrie Inferno Tower Mega Knight
Skeleton Army Mega Knight Executioner Inferno Tower Valkyrie
Skeleton Army Balloon Valkyrie Inferno Tower Wizard Mega Knight Executioner
Inferno Tower Executioner Mega Knight Valkyrie
Skeleton Army Inferno Tower
Inferno Tower Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie Mega Knight Executioner
Arrows Mega Knight Wizard Executioner Valkyrie
Skeleton Army Executioner Valkyrie Inferno Tower Mega Knight
Wizard Skeleton Army Executioner Mega Knight Valkyrie
Inferno Tower Valkyrie Executioner Skeleton Army Mega Knight Wizard
Mega Knight Arrows Valkyrie Executioner
Executioner Arrows Mega Knight Wizard Valkyrie Skeleton Army
Skeleton Army Wizard
Valkyrie Skeleton Army Executioner Inferno Tower Mega Knight Wizard
Valkyrie Skeleton Army Executioner Mega Knight
Inferno Tower Skeleton Army Mega Knight Wizard
Valkyrie Executioner Skeleton Army Arrows Mega Knight Wizard
Mega Knight Skeleton Army Valkyrie Inferno Tower
Inferno Tower Executioner Arrows Wizard
Mega Knight Inferno Tower Wizard Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight Wizard Valkyrie Executioner Skeleton Army Arrows
Wizard Executioner Arrows Mega Knight
Executioner Mega Knight Arrows Skeleton Army Wizard Valkyrie
Executioner Mega Knight Wizard Arrows Valkyrie
Executioner Arrows Wizard
Valkyrie Arrows Executioner Wizard
Executioner Mega Knight Valkyrie Wizard Arrows
Skeleton Army Valkyrie Executioner Inferno Tower Mega Knight
Arrows Wizard Executioner
Executioner Mega Knight Valkyrie
Skeleton Army Balloon
Skeleton Army Valkyrie
Mega Knight
Executioner Balloon
Balloon
Skeleton Army
Mega Knight Valkyrie
Mega Knight Executioner Valkyrie

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord