Bộ bài 4.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

2 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Quá nhiều quân chắn!

Bạn có quá nhiều quân chắn. Thông thường, một là đủ. Các quân chắn rất tốn kém và bạn khó có thể có hai trong số chúng cùng một lúc trên đấu trường. Hãy xem xét giữ lại một trong những thẻ sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Chi phí trung bình của bộ bài của bạn rất cao và bạn không có máy hút tiên dược.

Nếu bạn chỉ có các đơn vị đắt tiền, bạn sẽ khó phản ứng hơn với các bước đi của đối phương.

Bạn có thể thêm Elixir collector vào bộ bài của bạn. Đây là nó:

Hãy sửa nó!

VÀ/HOẶC

Bạn có thể thay thế một vài thẻ có chi phí cao của bạn. Chẳng hạn như:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Tesla Executioner Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Tesla Executioner P.E.K.K.A Electro Wizard Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Fireball Tornado

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

P.E.K.K.A Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado
Giant Snowball
Zap
Barbarian Barrel Tesla Executioner Electro Wizard
The Log
Earthquake Tesla
Arrows
Royal Delivery Executioner P.E.K.K.A Electro Wizard
Fireball Tesla Executioner Electro Wizard
Poison Executioner Electro Wizard
Lightning Tesla Executioner Electro Wizard
Rocket Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Fireball Tornado Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Fireball Tornado Executioner Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Tornado Executioner P.E.K.K.A Mega Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Tornado Tesla Fireball Electro Wizard Executioner P.E.K.K.A Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Arrows Tornado Tesla Fireball

Sự hiệp lực   6 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + P.E.K.K.A Mega Knight
Tesla +
Fireball + Tornado Mega Knight
Tornado + Fireball Executioner Electro Wizard P.E.K.K.A Mega Knight
+ P.E.K.K.A Tornado Electro Wizard Mega Knight
+ Arrows Electro Wizard Executioner Mega Knight Tornado
+ P.E.K.K.A Tornado Executioner Mega Knight
+ P.E.K.K.A Executioner Tornado Fireball Electro Wizard Arrows

Khắc tinh   61 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Fireball Executioner Tesla Tornado Electro Wizard
Executioner Electro Wizard Arrows Fireball Tesla Tornado
Arrows Electro Wizard Tornado Mega Knight Executioner Fireball
Arrows Fireball Electro Wizard
P.E.K.K.A Tesla Mega Knight Fireball Electro Wizard Executioner
Fireball Arrows Electro Wizard Executioner
Executioner Mega Knight Tornado P.E.K.K.A Fireball Electro Wizard Tesla
Executioner Fireball Arrows Tornado Tesla Electro Wizard
P.E.K.K.A Mega Knight Electro Wizard Arrows Executioner Fireball
P.E.K.K.A Electro Wizard Tesla
Mega Knight Tornado P.E.K.K.A Executioner Tesla Electro Wizard
Mega Knight Executioner
Executioner Fireball Electro Wizard Tornado Tesla
Arrows Tornado Mega Knight Fireball Executioner Tesla Electro Wizard
P.E.K.K.A Tesla Executioner Mega Knight
Tornado P.E.K.K.A Electro Wizard Mega Knight
Fireball Tornado Tesla Electro Wizard P.E.K.K.A Mega Knight Executioner
P.E.K.K.A Tornado Tesla Executioner Electro Wizard Mega Knight
P.E.K.K.A Tesla Mega Knight Electro Wizard Executioner
P.E.K.K.A Electro Wizard Mega Knight Fireball Executioner Tesla Tornado
Electro Wizard Executioner Fireball
Fireball Tornado Executioner Tesla Electro Wizard
Fireball P.E.K.K.A
Mega Knight Fireball Executioner P.E.K.K.A Arrows Tornado Electro Wizard
P.E.K.K.A Tesla
Fireball
Tesla P.E.K.K.A Tornado Electro Wizard
Fireball Executioner Tesla Electro Wizard
Electro Wizard Fireball
Fireball Electro Wizard Tesla Executioner Tornado Mega Knight
Fireball Mega Knight Executioner Tornado Tesla P.E.K.K.A Electro Wizard
Fireball
P.E.K.K.A Executioner Electro Wizard Fireball Tesla
Fireball Tornado P.E.K.K.A Mega Knight
Mega Knight Tesla Fireball Arrows P.E.K.K.A Tornado Electro Wizard Executioner
Mega Knight Tornado Electro Wizard Arrows Executioner Fireball Tesla
Arrows Electro Wizard Fireball Mega Knight Tornado Executioner
Tornado Arrows Executioner Electro Wizard Mega Knight Tesla
Arrows Executioner Fireball Tornado Electro Wizard
Tesla Electro Wizard Executioner Tornado
Fireball Executioner Mega Knight
Electro Wizard P.E.K.K.A Tornado Mega Knight Tesla
Electro Wizard P.E.K.K.A Mega Knight
Executioner Electro Wizard Mega Knight Tesla Fireball Arrows Tornado
Electro Wizard Tesla Executioner Tornado Fireball
P.E.K.K.A Electro Wizard Mega Knight Tesla
Mega Knight P.E.K.K.A Executioner Electro Wizard
Electro Wizard Tesla Fireball Executioner
Executioner Mega Knight Electro Wizard Tesla P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Executioner Mega Knight Tornado Electro Wizard Tesla
P.E.K.K.A Electro Wizard Executioner Tesla Mega Knight
P.E.K.K.A Tesla Mega Knight Executioner
P.E.K.K.A Tornado Electro Wizard Tesla
P.E.K.K.A Electro Wizard Tesla Tornado
Electro Wizard Tornado Mega Knight P.E.K.K.A Tesla Executioner
Arrows Electro Wizard Fireball Tornado Tesla Mega Knight Executioner
P.E.K.K.A Electro Wizard Tesla Mega Knight Executioner
P.E.K.K.A Electro Wizard Mega Knight Executioner
Electro Wizard Executioner Tornado P.E.K.K.A Mega Knight Tesla
Fireball Arrows Electro Wizard Mega Knight Executioner
Executioner Tesla P.E.K.K.A Tornado Arrows Fireball Electro Wizard Mega Knight
Electro Wizard Tornado Tesla Fireball
P.E.K.K.A Electro Wizard Mega Knight Executioner Fireball Tesla Tornado
Tornado Executioner Electro Wizard P.E.K.K.A Mega Knight Fireball Tesla
Electro Wizard Tornado Tesla Mega Knight P.E.K.K.A
Executioner Electro Wizard Arrows Mega Knight Tesla Tornado
P.E.K.K.A Electro Wizard Mega Knight
Executioner Arrows Tesla Fireball Tornado Electro Wizard
P.E.K.K.A Tesla Mega Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Executioner Tornado Electro Wizard Mega Knight Arrows Fireball
Electro Wizard Executioner Arrows Mega Knight Tesla
Executioner Mega Knight Arrows Tornado Electro Wizard Tesla
Tornado Mega Knight Electro Wizard Executioner Arrows Tesla
Tornado Electro Wizard Executioner Arrows Fireball Tesla
Tornado Electro Wizard Executioner Tesla Arrows
Fireball Executioner Mega Knight Arrows Electro Wizard Tesla Tornado
Tornado Executioner Tesla Mega Knight Electro Wizard
Executioner Arrows Tesla Electro Wizard Fireball Tornado
Fireball
Electro Wizard
Arrows Executioner Tornado
Electro Wizard Tesla Mega Knight Tornado
Fireball Executioner Electro Wizard
Electro Wizard Mega Knight Fireball Executioner Tesla

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord