Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Musketeer Furnace

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Valkyrie Furnace Bowler

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Rocket

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Rocket The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Musketeer Hog Rider Furnace
Zap Furnace
Barbarian Barrel Musketeer Valkyrie Furnace
The Log Musketeer Hog Rider Furnace
Earthquake Hog Rider Furnace
Arrows Furnace
Royal Delivery Musketeer Hog Rider Valkyrie Bowler
Fireball Musketeer Hog Rider Furnace Bowler
Poison Musketeer Furnace
Lightning Musketeer Valkyrie Furnace Bowler
Rocket Musketeer Hog Rider Valkyrie Furnace Bowler

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Furnace Rocket

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Valkyrie Furnace Rocket Bowler The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Valkyrie Rocket Bowler

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer Furnace

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Arrows Musketeer Hog Rider Valkyrie Furnace Bowler Rocket

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 The Log Arrows Musketeer Hog Rider

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Hog Rider The Log
Musketeer + Valkyrie Bowler Hog Rider
Hog Rider + The Log Arrows Furnace Valkyrie Musketeer Rocket
Valkyrie + Musketeer Hog Rider
+ Hog Rider
+ Hog Rider
+ Musketeer
+ Hog Rider Arrows

Khắc tinh   57 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bowler The Log Valkyrie
Valkyrie Furnace Arrows Musketeer Rocket The Log
Bowler The Log Arrows Valkyrie Furnace
Arrows The Log
Bowler Rocket Hog Rider Furnace Musketeer Valkyrie
Arrows Musketeer
Bowler Furnace The Log Musketeer Valkyrie Rocket
Furnace Arrows Musketeer Rocket
Valkyrie Bowler Rocket Furnace The Log Arrows
Furnace The Log Musketeer
Bowler Rocket Valkyrie The Log Furnace Musketeer
The Log Valkyrie Bowler
Musketeer Furnace
Arrows The Log Bowler Musketeer Valkyrie
Valkyrie Musketeer Bowler
Musketeer Bowler Valkyrie
Rocket Valkyrie The Log Musketeer Bowler
Rocket Bowler Furnace Musketeer The Log
Valkyrie Bowler Musketeer
Bowler Furnace Valkyrie Musketeer The Log
Furnace Musketeer Bowler Rocket The Log Hog Rider
Furnace Musketeer Rocket
Rocket Musketeer
Valkyrie Arrows The Log Bowler
Musketeer
Rocket
Furnace Musketeer Valkyrie
Musketeer Bowler The Log Rocket Hog Rider Furnace
Furnace Musketeer
Bowler The Log Rocket Musketeer Valkyrie
Valkyrie Bowler The Log Furnace
Rocket
Musketeer Bowler Rocket Valkyrie Furnace The Log
Rocket Furnace Bowler Valkyrie
Furnace Arrows Bowler The Log Valkyrie
Bowler Arrows The Log Furnace Valkyrie
Arrows Bowler The Log Musketeer Furnace Valkyrie
Valkyrie Bowler Arrows The Log Musketeer Furnace
Arrows The Log
Musketeer
Musketeer Bowler Rocket Valkyrie
Valkyrie Musketeer The Log
Valkyrie The Log Rocket
Valkyrie Bowler Rocket The Log Arrows Musketeer Furnace
Musketeer Rocket Furnace
Musketeer Rocket Bowler
Rocket The Log Valkyrie Bowler Musketeer
Rocket Musketeer
Musketeer Bowler Valkyrie Rocket
Bowler Valkyrie
Bowler Rocket Hog Rider Valkyrie Musketeer Furnace
Valkyrie Musketeer
Musketeer The Log Furnace
Furnace
Bowler The Log Valkyrie Musketeer
The Log Arrows Bowler Valkyrie Musketeer
Furnace Musketeer Bowler Valkyrie
Rocket Valkyrie Musketeer
Valkyrie Musketeer Bowler
Arrows The Log Valkyrie Bowler
Rocket Bowler Musketeer Valkyrie Furnace Arrows
Musketeer Rocket
Bowler Valkyrie Musketeer
Valkyrie Bowler Rocket The Log Musketeer
Rocket Bowler Musketeer Furnace The Log
Valkyrie Bowler Arrows Furnace The Log
Rocket Valkyrie Furnace
Arrows Musketeer Furnace
Bowler Furnace Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Bowler Furnace Valkyrie Musketeer Arrows
Bowler The Log Arrows Furnace
The Log Bowler Furnace Arrows Valkyrie Musketeer
Bowler Arrows The Log Musketeer Valkyrie
Arrows Furnace Musketeer
Bowler The Log Arrows Valkyrie Furnace Musketeer
Bowler Arrows The Log Valkyrie Musketeer
Valkyrie Bowler Musketeer
Furnace Musketeer Arrows
Musketeer
Musketeer Valkyrie
The Log Arrows Bowler
Bowler Musketeer
Bowler The Log Musketeer Furnace
Bowler Musketeer Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord