Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bowler Inferno Dragon Lava Hound

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Graveyard Lava Hound

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Lava Hound

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Skeleton Army Inferno Dragon Graveyard Lava Hound
Giant Snowball Minion Skeleton Army Inferno Dragon Graveyard Lava Hound
Zap Minion Skeleton Army Inferno Dragon Graveyard Lava Hound
Barbarian Barrel Skeleton Army Graveyard
The Log Skeleton Army Graveyard
Earthquake Skeleton Army Graveyard
Arrows Minion Skeleton Army Graveyard Lava Hound
Royal Delivery Minion Skeleton Army Bowler Inferno Dragon Graveyard Lava Hound
Fireball Minion Skeleton Army Bowler Inferno Dragon Lava Hound
Poison Minion Skeleton Army Graveyard Lava Hound
Lightning Bowler Inferno Dragon
Rocket Bowler Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Fireball Bowler

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Skeleton Army Bowler Inferno Dragon

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Lava Hound

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Minion Skeleton Army Fireball Inferno Dragon Bowler Graveyard Lava Hound

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Arrows Minion Skeleton Army Fireball

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Graveyard Lava Hound
Minion + Lava Hound Bowler
Fireball + Graveyard Lava Hound
Skeleton Army + Lava Hound
+ Graveyard Minion
+ Lava Hound
+ Bowler Arrows Fireball Lava Hound
+ Minion Inferno Dragon Graveyard Skeleton Army Arrows Fireball

Khắc tinh   67 76

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Fireball Bowler
Arrows Minion Skeleton Army Fireball
Arrows Bowler Skeleton Army Fireball
Arrows Fireball
Bowler Fireball Skeleton Army Inferno Dragon Minion
Arrows Fireball Inferno Dragon
Bowler Fireball Minion Skeleton Army
Fireball Arrows Minion
Bowler Skeleton Army Arrows Fireball
Skeleton Army Minion Inferno Dragon
Skeleton Army Bowler Minion
Skeleton Army Bowler
Inferno Dragon Minion Fireball
Arrows Bowler Fireball Skeleton Army
Bowler Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Dragon Minion Bowler
Fireball Bowler Minion Skeleton Army
Bowler Skeleton Army Minion Inferno Dragon
Minion Bowler Inferno Dragon
Skeleton Army Bowler Fireball Minion
Bowler Fireball
Fireball Minion
Fireball Minion
Fireball Skeleton Army Arrows Bowler
Skeleton Army Inferno Dragon Minion
Fireball
Skeleton Army Inferno Dragon Minion
Fireball Bowler
Skeleton Army Minion Graveyard Fireball
Bowler Fireball
Bowler Fireball Skeleton Army
Graveyard Fireball
Minion Bowler Fireball
Fireball Skeleton Army Bowler
Arrows Fireball Bowler Skeleton Army
Bowler Skeleton Army Arrows Minion Fireball
Skeleton Army Arrows Bowler Fireball Minion
Minion Bowler Arrows Skeleton Army
Fireball Arrows
Minion Inferno Dragon
Bowler Fireball
Skeleton Army Minion Inferno Dragon
Skeleton Army Minion
Bowler Arrows Fireball
Minion Fireball Inferno Dragon
Skeleton Army Minion Bowler Inferno Dragon
Skeleton Army Minion Bowler
Minion Fireball
Skeleton Army Bowler Inferno Dragon
Skeleton Army Inferno Dragon Bowler
Bowler Skeleton Army Minion Inferno Dragon
Inferno Dragon
Skeleton Army Inferno Dragon Minion Graveyard
Inferno Dragon Skeleton Army Minion
Skeleton Army Minion Bowler
Arrows Fireball Minion Bowler
Skeleton Army Bowler Minion
Minion Inferno Dragon Skeleton Army
Bowler Skeleton Army
Fireball Minion Arrows Bowler
Arrows Minion Fireball Skeleton Army Bowler
Minion Fireball Skeleton Army
Skeleton Army Bowler Minion Fireball
Skeleton Army Fireball Minion Bowler
Bowler Skeleton Army
Minion Skeleton Army Bowler Arrows
Minion Graveyard Skeleton Army
Arrows Inferno Dragon Minion Lava Hound Fireball
Bowler Minion Inferno Dragon

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Bowler Arrows Skeleton Army Fireball Minion
Bowler Arrows
Skeleton Army Arrows Bowler Minion
Bowler Arrows
Arrows Minion Fireball
Bowler Arrows
Arrows Fireball Bowler
Minion Skeleton Army Bowler Inferno Dragon
Minion Arrows Fireball
Fireball Minion Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Dragon
Arrows Bowler
Bowler
Fireball Bowler Minion
Bowler Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord