Bộ bài của bạn cho Đấu trường 11 4.4


Đánh giá bộ bài (không hoàn toàn chính xác)

Phòng thủ Tiềm năng phòng thủ của bộ bài Tệ Thêm
Tấn công Tiềm năng tấn công của bộ bài Tệ Thêm
Khắc tinh Bộ bài khắc tinh Tệ Thêm
Sự hiệp lực Sự hiệp lực của bộ bài Tệ Thêm
Phòng thủ Tiềm năng phòng thủ của bộ bài Tệ Thêm
Tấn công Tiềm năng tấn công của bộ bài Tuyệt! Thêm
Khắc tinh Bộ bài khắc tinh Tồi tệ Thêm
Sự hiệp lực Sự hiệp lực của bộ bài Tệ Thêm

Các vấn đề về bộ bài và đề xuất

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Stealing data from www.deckshop.pro!

Dear user of this app, the Deck check feature you're using now, steals the data from a website www.deckshop.pro without permission.

For the real Deck check, great decks and guides for Clash Royale, visit www.deckshop.pro

And please don't support such parasitic apps! -- pavelfi (Deck Shop creator)

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Stealing data from www.deckshop.pro!

Dear user of this app, the Deck check feature you're using now, steals the data from a website www.deckshop.pro without permission.

For the real Deck check, great decks and guides for Clash Royale, visit www.deckshop.pro

And please don't support such parasitic apps! -- pavelfi (Deck Shop creator)

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Stealing data from www.deckshop.pro!

Dear user of this app, the Deck check feature you're using now, steals the data from a website www.deckshop.pro without permission.

For the real Deck check, great decks and guides for Clash Royale, visit www.deckshop.pro

And please don't support such parasitic apps! -- pavelfi (Deck Shop creator)

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Stealing data from www.deckshop.pro!

Dear user of this app, the Deck check feature you're using now, steals the data from a website www.deckshop.pro without permission.

For the real Deck check, great decks and guides for Clash Royale, visit www.deckshop.pro

And please don't support such parasitic apps! -- pavelfi (Deck Shop creator)

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Stealing data from www.deckshop.pro!

Dear user of this app, the Deck check feature you're using now, steals the data from a website www.deckshop.pro without permission.

For the real Deck check, great decks and guides for Clash Royale, visit www.deckshop.pro

And please don't support such parasitic apps! -- pavelfi (Deck Shop creator)

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Stealing data from www.deckshop.pro!

Dear user of this app, the Deck check feature you're using now, steals the data from a website www.deckshop.pro without permission.

For the real Deck check, great decks and guides for Clash Royale, visit www.deckshop.pro

And please don't support such parasitic apps! -- pavelfi (Deck Shop creator)

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Stealing data from www.deckshop.pro!

Dear user of this app, the Deck check feature you're using now, steals the data from a website www.deckshop.pro without permission.

For the real Deck check, great decks and guides for Clash Royale, visit www.deckshop.pro

And please don't support such parasitic apps! -- pavelfi (Deck Shop creator)

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Stealing data from www.deckshop.pro!

Dear user of this app, the Deck check feature you're using now, steals the data from a website www.deckshop.pro without permission.

For the real Deck check, great decks and guides for Clash Royale, visit www.deckshop.pro

And please don't support such parasitic apps! -- pavelfi (Deck Shop creator)

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Stealing data from www.deckshop.pro!

Dear user of this app, the Deck check feature you're using now, steals the data from a website www.deckshop.pro without permission.

For the real Deck check, great decks and guides for Clash Royale, visit www.deckshop.pro

And please don't support such parasitic apps! -- pavelfi (Deck Shop creator)

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Stealing data from www.deckshop.pro!

Dear user of this app, the Deck check feature you're using now, steals the data from a website www.deckshop.pro without permission.

For the real Deck check, great decks and guides for Clash Royale, visit www.deckshop.pro

And please don't support such parasitic apps! -- pavelfi (Deck Shop creator)

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Chi phí trung bình của bộ bài của bạn rất cao và bạn không có máy hút tiên dược.

Nếu bạn chỉ có các đơn vị đắt tiền, bạn sẽ khó phản ứng hơn với các bước đi của đối phương.

Bạn có thể thêm Máy hút tiên dược vào bộ bài của bạn. Đây là nó:

Hãy sửa nó!

VÀ/HOẶC

Bạn có thể thay thế một vài thẻ có chi phí cao của bạn. Chẳng hạn như:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Những thẻ này có thể khiến bạn gặp rắc rối

Trong bộ bài của bạn, bạn thiếu nhiều câu trả lời để xử lý đúng các thẻ sau. Bạn có thể gặp rắc rối khi phòng thủ hoặc tấn công:

Khu vực chuyên gia

Chu kỳ ngắn nhất

4 thẻ rẻ nhất trong bộ bài. Quan trọng để nhận ra tiềm năng quay chu kì của bộ bài hơn là chi phí tiên dược trung bình.

13

Chu kỳ ngắn thứ hai

Xoay chu kỳ mà không có thẻ rẻ nhất trong bộ bài. Hữu ích khi mà bạn không phải luôn xoay chu kỳ với những thẻ rẻ nhất.

14

Đơn vị phòng thủ

Các đơn vị được sử dụng chủ yếu để phòng thủ cú đẩy của đối phương.

Đơn vị tấn công

Đơn vị sử dụng chủ yếu để tấn công tháp của đối phương.

Các mối đe dọa

Những thẻ nguy hiểm mà kẻ thù không thể bỏ qua mà không có phản ứng.

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Máy hút Tiên dược.

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Lốc xoáy kích hoạt cung thành vua

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Lốc Xoáy để kích hoạt ông ta.

Công trình

Công trình trong bộ bài của bạn. Có ít nhất một cái để giúp phòng thủ.

Thần chú

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.


Thông tin về thẻ liên quan đến thang (Trợ giúp)

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Điểm chơi miễn phí MỚI

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều anh hùng và huyền thoại, điểm số càng thấp.

2.9 / 5

Sự hiệp lực giữa các thẻ trong bộ bài   0 4

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

+
+
+
+
+
+
+
+

Khắc tinh cho các mối đe dọa   48 150

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

  • TheBlue

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord