Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Minion Horde Inferno Tower Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Battle Ram Princess

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Battle Ram Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Goblin Gang Minion Horde Battle Ram Princess

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Minion Horde Battle Ram
Giant Snowball Goblin Gang Minion Horde Battle Ram Princess
Zap Goblin Gang Minion Horde Battle Ram Inferno Tower Princess
Barbarian Barrel Knight Goblin Gang Battle Ram Inferno Tower Princess
The Log Goblin Gang Battle Ram Princess
Earthquake Goblin Gang Inferno Tower
Arrows Goblin Gang Minion Horde Princess
Royal Delivery Knight Goblin Gang Minion Horde Battle Ram Princess
Fireball Goblin Gang Minion Horde Battle Ram Inferno Tower Princess
Poison Goblin Gang Minion Horde Inferno Tower Princess
Lightning Knight Battle Ram Inferno Tower
Rocket Minion Horde Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Fireball Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Fireball Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Knight Battle Ram Inferno Tower Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Minion Horde

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Knight Goblin Gang Princess Fireball Battle Ram Minion Horde Inferno Tower

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Arrows Knight Goblin Gang Princess

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Knight Inferno Tower Battle Ram
Knight + Goblin Gang Inferno Tower Princess Arrows
Goblin Gang + Knight Princess Inferno Tower
Minion Horde +
+ Princess
+ Arrows
+ Princess Knight Arrows Goblin Gang
+ Inferno Tower Goblin Gang Knight Fireball

Khắc tinh   62 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Princess Knight
Princess Inferno Tower Fireball Knight Arrows Minion Horde Goblin Gang
Arrows Goblin Gang Princess Knight Fireball Minion Horde
Arrows Fireball Knight Princess
Inferno Tower Knight Minion Horde Fireball Battle Ram Goblin Gang
Arrows Fireball
Princess Minion Horde Fireball
Arrows Minion Horde Fireball Princess Goblin Gang
Goblin Gang Minion Horde Fireball Princess Arrows Knight
Minion Horde Inferno Tower Goblin Gang Knight
Goblin Gang Battle Ram Minion Horde Knight Inferno Tower
Fireball Goblin Gang Minion Horde Princess
Arrows Princess Fireball Knight Goblin Gang
Goblin Gang Minion Horde Knight
Minion Horde Goblin Gang Inferno Tower Knight
Princess Knight Minion Horde Fireball Goblin Gang
Minion Horde Inferno Tower Goblin Gang Knight
Minion Horde Goblin Gang Knight Princess Inferno Tower
Inferno Tower Goblin Gang Minion Horde Fireball Knight
Princess Battle Ram Knight Fireball
Fireball Princess Minion Horde Goblin Gang
Fireball Battle Ram Princess Minion Horde
Fireball Minion Horde Arrows Princess Goblin Gang
Minion Horde Inferno Tower Knight
Fireball Knight
Inferno Tower Minion Horde Knight
Fireball Princess Knight Battle Ram
Battle Ram Goblin Gang Princess Fireball Minion Horde
Inferno Tower Goblin Gang Fireball Princess Knight
Fireball Inferno Tower Princess Goblin Gang Minion Horde
Fireball
Battle Ram Fireball Princess
Fireball Minion Horde Princess
Arrows Fireball Goblin Gang Minion Horde Inferno Tower
Princess Arrows Fireball Minion Horde
Goblin Gang Arrows Fireball Minion Horde Princess
Arrows Goblin Gang Princess Knight
Princess Arrows Fireball Minion Horde
Minion Horde Inferno Tower Goblin Gang Knight Princess
Knight Princess Fireball
Minion Horde Knight Inferno Tower
Minion Horde Goblin Gang Inferno Tower Knight
Princess Arrows Fireball Knight
Inferno Tower Minion Horde Princess Fireball
Minion Horde Inferno Tower Goblin Gang Knight
Knight Goblin Gang Inferno Tower Minion Horde
Minion Horde Fireball
Knight Inferno Tower Princess
Minion Horde Knight Goblin Gang Inferno Tower
Minion Horde Inferno Tower Knight Battle Ram
Inferno Tower Knight Minion Horde
Inferno Tower Minion Horde Goblin Gang Battle Ram Knight
Inferno Tower Minion Horde Knight
Knight Goblin Gang
Fireball Princess Arrows Goblin Gang Knight
Goblin Gang Knight Minion Horde Battle Ram Inferno Tower
Goblin Gang Knight Minion Horde
Knight Goblin Gang Inferno Tower
Fireball Arrows Knight Goblin Gang
Princess Minion Horde Arrows Goblin Gang Knight Fireball
Minion Horde Princess Goblin Gang Fireball
Knight Minion Horde Inferno Tower Fireball Goblin Gang
Knight Goblin Gang Princess Fireball Minion Horde
Inferno Tower Goblin Gang Minion Horde
Minion Horde Goblin Gang Princess Knight Arrows
Minion Horde Goblin Gang Knight Princess Inferno Tower
Inferno Tower Minion Horde Arrows Fireball Princess
Inferno Tower Minion Horde Knight Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Princess Goblin Gang Arrows Knight Fireball
Knight Goblin Gang Arrows
Arrows Goblin Gang Knight Minion Horde Princess
Arrows Princess Goblin Gang Knight
Princess Arrows Fireball Minion Horde Goblin Gang
Knight Princess Arrows
Fireball Princess Arrows Goblin Gang Knight
Knight Goblin Gang Inferno Tower Princess Minion Horde
Goblin Gang Arrows Princess Minion Horde Fireball
Fireball Princess Battle Ram
Battle Ram Minion Horde
Arrows Princess
Goblin Gang Knight
Fireball Princess Battle Ram
Goblin Gang Fireball Knight Princess

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord