Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Wizard Ice Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Wizard Prince Ice Wizard Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Rocket

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Prince Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Valkyrie Prince Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider Prince
Giant Snowball Hog Rider Lumberjack
Zap Prince
Barbarian Barrel Valkyrie Wizard Ice Wizard Lumberjack
The Log Hog Rider Prince Lumberjack
Earthquake Hog Rider
Arrows
Royal Delivery Hog Rider Valkyrie Wizard Prince Ice Wizard Lumberjack
Fireball Hog Rider Wizard Ice Wizard Lumberjack
Poison Wizard Ice Wizard
Lightning Valkyrie Wizard Prince Ice Wizard Lumberjack
Rocket Hog Rider Valkyrie Wizard Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Wizard Rocket Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Valkyrie Wizard Rocket Ice Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Valkyrie Rocket Prince Ice Wizard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard Ice Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Wizard Arrows Hog Rider Valkyrie Lumberjack Wizard Prince Rocket

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Ice Wizard Arrows Hog Rider Valkyrie

Sự hiệp lực   2 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Hog Rider Prince
Hog Rider + Arrows Valkyrie Rocket Prince Lumberjack
Valkyrie + Hog Rider Wizard
Wizard + Valkyrie
+ Hog Rider
+ Ice Wizard Arrows Hog Rider
+ Prince
+ Hog Rider

Khắc tinh   51 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Prince
Ice Wizard Valkyrie Arrows Rocket Wizard
Valkyrie Wizard Arrows Ice Wizard Lumberjack
Arrows
Wizard Prince Hog Rider Ice Wizard Valkyrie Rocket Lumberjack
Wizard Ice Wizard Arrows
Wizard Ice Wizard Rocket Valkyrie
Arrows Wizard Ice Wizard Rocket
Valkyrie Rocket Wizard Lumberjack Arrows Prince
Wizard Lumberjack Ice Wizard Prince
Rocket Valkyrie Prince Ice Wizard Wizard
Valkyrie Wizard
Wizard Ice Wizard
Arrows Valkyrie Ice Wizard Wizard
Lumberjack Prince Wizard Valkyrie
Lumberjack Prince Ice Wizard Valkyrie
Prince Valkyrie Rocket Lumberjack
Rocket Ice Wizard Prince Lumberjack
Ice Wizard Valkyrie Wizard
Lumberjack Wizard Prince Valkyrie Ice Wizard
Rocket Hog Rider Ice Wizard Wizard
Ice Wizard Rocket Wizard
Prince Rocket
Arrows Wizard Valkyrie Ice Wizard
Lumberjack Prince
Rocket
Prince Ice Wizard Lumberjack Valkyrie
Ice Wizard Hog Rider Rocket
Ice Wizard
Prince Lumberjack Wizard Valkyrie Rocket Ice Wizard
Wizard Valkyrie
Rocket
Rocket Valkyrie Ice Wizard
Rocket Wizard Valkyrie
Arrows Valkyrie Lumberjack Ice Wizard Wizard Prince
Wizard Ice Wizard Arrows Valkyrie
Arrows Valkyrie Wizard Lumberjack
Wizard Valkyrie Arrows Ice Wizard Lumberjack
Arrows Ice Wizard Wizard
Wizard Ice Wizard
Valkyrie Rocket Wizard
Valkyrie Ice Wizard Lumberjack Prince
Valkyrie Rocket Prince Ice Wizard
Valkyrie Lumberjack Wizard Rocket Ice Wizard Arrows
Wizard Rocket Ice Wizard
Prince Ice Wizard Rocket
Prince Valkyrie Rocket
Rocket Ice Wizard Wizard
Prince Valkyrie Ice Wizard Rocket Lumberjack
Valkyrie Ice Wizard Prince
Rocket Wizard Hog Rider Valkyrie Prince
Lumberjack Prince Valkyrie
Ice Wizard
Prince Lumberjack
Lumberjack Ice Wizard Prince Valkyrie
Arrows Valkyrie Ice Wizard Lumberjack Wizard
Ice Wizard Prince Valkyrie Lumberjack
Valkyrie Rocket Wizard Prince Lumberjack
Lumberjack Prince Valkyrie Ice Wizard Wizard
Lumberjack Prince Valkyrie Arrows
Ice Wizard Rocket Wizard Valkyrie Arrows Lumberjack
Rocket Wizard Ice Wizard
Valkyrie Ice Wizard Lumberjack Prince Wizard
Valkyrie Lumberjack Rocket Prince
Rocket Lumberjack Wizard Prince Ice Wizard
Valkyrie Ice Wizard Lumberjack Wizard Arrows
Rocket Ice Wizard Prince Valkyrie Lumberjack
Arrows Ice Wizard Wizard
Wizard Prince Lumberjack Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Valkyrie Ice Wizard Arrows
Wizard Arrows
Wizard Arrows Valkyrie Ice Wizard Lumberjack
Arrows Wizard Ice Wizard Valkyrie Lumberjack
Ice Wizard Arrows Wizard
Arrows Ice Wizard Wizard Valkyrie
Arrows Valkyrie Ice Wizard Wizard Lumberjack
Ice Wizard Valkyrie Lumberjack Prince Wizard
Wizard Arrows Ice Wizard
Prince Valkyrie
Arrows Wizard
Prince Lumberjack
Ice Wizard Prince Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord