Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tệ
Synergy Deck synergy Tốt

1 problems 4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không đủ đơn vị phòng không!

Bạn cần nhiều hơn một đơn vị có thể phòng chống kẻ địch trên không trong bộ bài của bạn. Một thẻ có thể được loại bỏ bằng thần chú hoặc có thể chỉ cần chơi nó. Có hai hoặc ba thẻ sẽ an toàn hơn. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Wizard Balloon Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Balloon Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Valkyrie Balloon Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie Balloon Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider Clone Balloon
Giant Snowball Hog Rider Clone Balloon Lumberjack
Zap Clone Balloon
Barbarian Barrel Valkyrie Wizard Clone Lumberjack
The Log Hog Rider Clone Lumberjack
Earthquake Hog Rider Clone
Arrows Clone
Royal Delivery Hog Rider Valkyrie Wizard Clone Balloon Lumberjack
Fireball Hog Rider Wizard Clone Balloon Lumberjack
Poison Wizard Clone Balloon
Lightning Valkyrie Wizard Balloon Lumberjack
Rocket Hog Rider Valkyrie Wizard Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Wizard Freeze

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Valkyrie Wizard Freeze

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Valkyrie Clone Freeze

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Clone Hog Rider Valkyrie Freeze Lumberjack Wizard Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Arrows Clone Hog Rider Valkyrie

Sự hiệp lực   7 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Hog Rider Balloon
Hog Rider + Freeze Arrows Valkyrie Balloon Lumberjack
Valkyrie + Balloon Hog Rider Wizard
Wizard + Valkyrie
+ Balloon Lumberjack
+ Hog Rider Balloon
+ Clone Freeze Lumberjack Valkyrie Arrows Hog Rider
+ Balloon Clone Hog Rider

Khắc tinh   38 76

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie
Valkyrie Arrows Wizard
Valkyrie Wizard Arrows Lumberjack
Arrows
Balloon Wizard Hog Rider Valkyrie Lumberjack
Arrows Wizard
Wizard Valkyrie
Wizard Arrows
Valkyrie Lumberjack Arrows Wizard
Lumberjack Wizard
Valkyrie Wizard Freeze
Valkyrie Wizard
Wizard
Arrows Valkyrie Wizard
Valkyrie Wizard Lumberjack
Valkyrie Lumberjack
Lumberjack Valkyrie
Freeze Lumberjack
Wizard Valkyrie
Lumberjack Valkyrie Wizard
Hog Rider Balloon Wizard
Wizard
Balloon
Arrows Wizard Valkyrie
Lumberjack
Valkyrie Lumberjack
Hog Rider Balloon
Freeze Clone
Valkyrie Lumberjack Wizard
Wizard Valkyrie
Balloon Valkyrie
Wizard Valkyrie
Arrows Valkyrie Wizard Lumberjack
Wizard Arrows Valkyrie
Arrows Lumberjack Wizard Valkyrie Freeze
Wizard Arrows Valkyrie Lumberjack
Arrows Wizard Freeze
Wizard
Wizard Valkyrie
Valkyrie Lumberjack
Valkyrie
Valkyrie Lumberjack Arrows Wizard
Wizard Freeze
Valkyrie
Wizard
Lumberjack Valkyrie
Valkyrie
Valkyrie Hog Rider Balloon Wizard
Lumberjack Valkyrie
Lumberjack
Lumberjack Valkyrie
Arrows Wizard Lumberjack Valkyrie
Valkyrie Lumberjack
Lumberjack Valkyrie Wizard
Valkyrie Lumberjack Wizard
Arrows Lumberjack Valkyrie
Wizard Valkyrie Lumberjack Arrows
Wizard
Valkyrie Lumberjack Wizard
Valkyrie Lumberjack
Wizard Lumberjack
Lumberjack Valkyrie Wizard Arrows
Freeze Lumberjack Valkyrie
Arrows Wizard
Valkyrie Lumberjack Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Valkyrie Freeze Arrows
Wizard Arrows
Arrows Wizard Valkyrie Lumberjack
Arrows Wizard Lumberjack Valkyrie
Arrows Wizard Freeze
Valkyrie Wizard Arrows
Arrows Valkyrie Lumberjack Wizard
Lumberjack Valkyrie Wizard
Wizard Arrows
Clone Balloon
Valkyrie Clone
Arrows Wizard
Lumberjack
Balloon
Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord