Bộ bài 4.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Chi phí trung bình của bộ bài của bạn rất cao và bạn không có máy hút tiên dược.

Nếu bạn chỉ có các đơn vị đắt tiền, bạn sẽ khó phản ứng hơn với các bước đi của đối phương.

Bạn có thể thêm Elixir collector vào bộ bài của bạn. Đây là nó:

Hãy sửa nó!

VÀ/HOẶC

Bạn có thể thay thế một vài thẻ có chi phí cao của bạn. Chẳng hạn như:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Tower Wizard Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Wizard P.E.K.K.A Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Rocket P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Rocket

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Valkyrie P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Hog Rider
Zap Inferno Tower
Barbarian Barrel Valkyrie Inferno Tower Wizard Electro Wizard
The Log Hog Rider
Earthquake Hog Rider Inferno Tower
Arrows
Royal Delivery Hog Rider Valkyrie Wizard P.E.K.K.A Electro Wizard
Fireball Hog Rider Inferno Tower Wizard Electro Wizard
Poison Inferno Tower Wizard Electro Wizard
Lightning Valkyrie Inferno Tower Wizard Electro Wizard
Rocket Hog Rider Valkyrie Inferno Tower Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Wizard Rocket

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Valkyrie Wizard Rocket

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Valkyrie Inferno Tower Rocket P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Hog Rider Valkyrie Electro Wizard Inferno Tower Wizard Rocket P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

15 Arrows Hog Rider Valkyrie Electro Wizard

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Hog Rider P.E.K.K.A Inferno Tower
Hog Rider + Arrows Valkyrie Rocket P.E.K.K.A Electro Wizard
Valkyrie + Hog Rider Wizard P.E.K.K.A Electro Wizard
Inferno Tower + Arrows
+ P.E.K.K.A Valkyrie
+ Hog Rider
+ Arrows Electro Wizard Wizard Valkyrie Hog Rider
+ P.E.K.K.A Hog Rider Valkyrie

Khắc tinh   59 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Electro Wizard
Valkyrie Electro Wizard Rocket Inferno Tower Arrows Wizard
Electro Wizard Valkyrie Arrows Wizard
Arrows Electro Wizard
Inferno Tower Wizard P.E.K.K.A Electro Wizard Rocket Valkyrie Hog Rider
Wizard Arrows Electro Wizard
Wizard P.E.K.K.A Rocket Electro Wizard Valkyrie
Wizard Arrows Rocket Electro Wizard
Valkyrie P.E.K.K.A Rocket Arrows Wizard Electro Wizard
P.E.K.K.A Inferno Tower Wizard Electro Wizard
P.E.K.K.A Rocket Valkyrie Electro Wizard Inferno Tower Wizard
Valkyrie Wizard
Wizard Electro Wizard
Arrows Electro Wizard Valkyrie Wizard
Valkyrie Wizard P.E.K.K.A
Inferno Tower Electro Wizard P.E.K.K.A Valkyrie
Rocket P.E.K.K.A Electro Wizard Valkyrie
P.E.K.K.A Rocket Inferno Tower Electro Wizard
P.E.K.K.A Inferno Tower Wizard Electro Wizard Valkyrie
Inferno Tower Electro Wizard P.E.K.K.A Valkyrie Wizard
Electro Wizard Rocket Hog Rider Wizard
Wizard Rocket Electro Wizard
Rocket P.E.K.K.A
Electro Wizard Valkyrie Wizard Arrows P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Inferno Tower
Rocket
Inferno Tower P.E.K.K.A Electro Wizard Valkyrie
Electro Wizard Rocket Hog Rider
Electro Wizard
Electro Wizard Wizard Valkyrie Rocket Inferno Tower
Wizard Valkyrie Inferno Tower Electro Wizard P.E.K.K.A
Rocket
P.E.K.K.A Rocket Valkyrie Electro Wizard
Rocket P.E.K.K.A Wizard Valkyrie
Arrows Electro Wizard Wizard P.E.K.K.A Inferno Tower Valkyrie
Wizard Electro Wizard Arrows Valkyrie
Arrows Electro Wizard Wizard Valkyrie
Arrows Valkyrie Wizard Electro Wizard
Arrows Wizard Electro Wizard
Wizard Inferno Tower Electro Wizard
Rocket Wizard Valkyrie
Valkyrie P.E.K.K.A Electro Wizard Inferno Tower
Valkyrie P.E.K.K.A Electro Wizard Inferno Tower Rocket
Valkyrie Electro Wizard Rocket Wizard Arrows
Wizard Rocket Inferno Tower Electro Wizard
Inferno Tower P.E.K.K.A Rocket Electro Wizard
P.E.K.K.A Valkyrie Rocket Electro Wizard Inferno Tower
Rocket Wizard Electro Wizard
Electro Wizard P.E.K.K.A Rocket Valkyrie Inferno Tower
P.E.K.K.A Valkyrie Inferno Tower Electro Wizard
Rocket P.E.K.K.A Valkyrie Hog Rider Wizard Inferno Tower Electro Wizard
Inferno Tower P.E.K.K.A Valkyrie
P.E.K.K.A Inferno Tower Electro Wizard
Inferno Tower Electro Wizard P.E.K.K.A
Electro Wizard P.E.K.K.A Valkyrie
Arrows Electro Wizard Valkyrie Wizard
Electro Wizard P.E.K.K.A Inferno Tower Valkyrie
P.E.K.K.A Electro Wizard Rocket Wizard Valkyrie
P.E.K.K.A Electro Wizard Inferno Tower Valkyrie Wizard
Valkyrie Electro Wizard Arrows
Rocket Arrows Wizard Electro Wizard P.E.K.K.A Valkyrie
Electro Wizard Wizard Rocket
Valkyrie P.E.K.K.A Electro Wizard Wizard Inferno Tower
Valkyrie Rocket Electro Wizard P.E.K.K.A
Rocket Electro Wizard Inferno Tower Wizard P.E.K.K.A
Electro Wizard Valkyrie Wizard Arrows
P.E.K.K.A Electro Wizard Rocket Inferno Tower Valkyrie
Arrows Inferno Tower Electro Wizard Wizard
P.E.K.K.A Valkyrie Inferno Tower Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Electro Wizard Valkyrie Wizard Arrows
Wizard Electro Wizard Arrows
Arrows Wizard Electro Wizard Valkyrie
Electro Wizard Wizard Arrows Valkyrie
Arrows Electro Wizard Wizard
Arrows Electro Wizard Valkyrie Wizard
Arrows Wizard Valkyrie Electro Wizard
Valkyrie Electro Wizard Wizard Inferno Tower
Arrows Wizard Electro Wizard
Electro Wizard Valkyrie
Arrows Wizard
Electro Wizard
Electro Wizard
Electro Wizard Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord