Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Mega Minion Inferno Tower

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Bowler

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Graveyard
Giant Snowball Goblin Gang Mega Minion Graveyard
Zap Goblin Gang Inferno Tower Graveyard
Barbarian Barrel Goblin Gang Inferno Tower Graveyard
The Log Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Graveyard
Earthquake Goblin Gang Inferno Tower Graveyard
Arrows Goblin Gang Graveyard
Royal Delivery Goblin Gang Mega Minion Mini P.E.K.K.A Bowler Graveyard
Fireball Goblin Gang Mega Minion Inferno Tower Bowler
Poison Goblin Gang Mega Minion Inferno Tower Graveyard
Lightning Mega Minion Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Bowler
Rocket Inferno Tower Bowler

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Freeze

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Freeze Bowler

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Mega Minion Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Freeze Bowler

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Goblin Gang Mega Minion Mini P.E.K.K.A Freeze Inferno Tower Bowler Graveyard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Arrows Goblin Gang Mega Minion Mini P.E.K.K.A

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Inferno Tower Graveyard
Goblin Gang + Inferno Tower
Mega Minion + Bowler Freeze Graveyard
Mini P.E.K.K.A +
+ Arrows Goblin Gang
+ Graveyard Mega Minion
+ Mega Minion Graveyard
+ Freeze Bowler Arrows Mega Minion

Khắc tinh   64 72

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bowler Mega Minion
Arrows Inferno Tower Goblin Gang Mega Minion
Bowler Arrows Goblin Gang
Arrows
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Mega Minion Bowler Goblin Gang
Arrows Mega Minion
Bowler Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Arrows Goblin Gang Mega Minion
Bowler Arrows Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Goblin Gang Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Bowler Freeze Goblin Gang Inferno Tower Mega Minion
Bowler
Mega Minion Goblin Gang
Arrows Goblin Gang Mega Minion Bowler
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Bowler
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Mega Minion Inferno Tower Bowler
Bowler Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Bowler Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Mega Minion Freeze
Mega Minion Goblin Gang Inferno Tower Bowler
Bowler Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Goblin Gang Mega Minion
Bowler
Mega Minion Goblin Gang
Mega Minion
Bowler Goblin Gang Arrows
Mega Minion Inferno Tower Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Mega Minion
Bowler Mega Minion
Graveyard Goblin Gang Mega Minion Freeze
Mini P.E.K.K.A Bowler Mega Minion Inferno Tower Goblin Gang
Bowler Goblin Gang Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Graveyard
Bowler Mega Minion
Bowler
Arrows Bowler Goblin Gang Inferno Tower
Arrows Bowler
Goblin Gang Bowler Arrows Mega Minion Freeze
Bowler Arrows Goblin Gang Mega Minion
Arrows Freeze
Mega Minion Inferno Tower Goblin Gang
Bowler
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Mega Minion Goblin Gang
Bowler Mini P.E.K.K.A Mega Minion Arrows
Inferno Tower Mega Minion Freeze
Mega Minion Inferno Tower Mini P.E.K.K.A Bowler Goblin Gang
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Mega Minion Bowler
Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Bowler Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Bowler Mega Minion Inferno Tower
Bowler Inferno Tower Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Mega Minion
Inferno Tower Mega Minion Graveyard Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Inferno Tower Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Bowler Goblin Gang
Arrows Mega Minion Bowler Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Bowler Inferno Tower Mega Minion
Goblin Gang Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Bowler Goblin Gang Inferno Tower
Mini P.E.K.K.A Bowler Arrows Mega Minion Goblin Gang
Goblin Gang Mega Minion Bowler Arrows
Mega Minion Goblin Gang
Bowler Goblin Gang Mega Minion Mini P.E.K.K.A Inferno Tower
Goblin Gang Mega Minion Mini P.E.K.K.A Bowler
Inferno Tower Bowler Goblin Gang Mini P.E.K.K.A
Bowler Mega Minion Arrows Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Goblin Gang Inferno Tower Freeze Graveyard
Arrows Mega Minion Inferno Tower
Bowler Mega Minion Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Inferno Tower

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Bowler Freeze Goblin Gang Arrows
Bowler Mega Minion Arrows Goblin Gang
Bowler Arrows Mega Minion Goblin Gang
Bowler Arrows Goblin Gang Mega Minion
Arrows Goblin Gang Freeze Mega Minion
Bowler Mini P.E.K.K.A Mega Minion Arrows
Bowler Arrows Mega Minion Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Bowler Goblin Gang Inferno Tower
Goblin Gang Mega Minion Arrows
Mega Minion
Arrows Bowler
Bowler Mini P.E.K.K.A Mega Minion Goblin Gang
Bowler Mega Minion
Mega Minion Bowler Goblin Gang Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord