Bộ bài 4.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

5 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Wizard Witch Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bomber Valkyrie Wizard Witch Executioner Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Valkyrie Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Hog Rider Witch
Zap Witch
Barbarian Barrel Witch
The Log Bomber Witch
Earthquake Witch
Arrows Witch
Royal Delivery Bomber Hog Rider Witch
Fireball Bomber Wizard Witch Executioner
Poison Bomber Wizard Witch Executioner
Lightning Valkyrie Wizard Witch Executioner
Rocket Hog Rider Valkyrie Wizard Witch Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Wizard Witch Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Bomber Valkyrie Wizard Executioner Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Executioner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Bomber Hog Rider Valkyrie Wizard Witch Executioner Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Arrows Bomber Hog Rider Valkyrie

Sự hiệp lực   2 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Hog Rider Mega Knight
Bomber + Valkyrie Hog Rider
Hog Rider + Arrows Valkyrie Bomber Witch Mega Knight
Valkyrie + Bomber Hog Rider Wizard Witch Executioner
+ Valkyrie
+ Hog Rider Valkyrie Mega Knight
+ Valkyrie Mega Knight
+ Executioner Hog Rider Arrows Witch

Khắc tinh   44 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Valkyrie Arrows Witch Wizard
Wizard Mega Knight Arrows Executioner Valkyrie Witch
Arrows
Wizard Valkyrie Hog Rider Mega Knight Witch Executioner Bomber
Wizard Bomber Executioner Mega Knight Valkyrie
Executioner Arrows Wizard Witch
Mega Knight Valkyrie Bomber Wizard Witch Executioner Arrows
Witch Wizard
Valkyrie Mega Knight Executioner Wizard Bomber Witch
Mega Knight Witch Wizard Valkyrie Executioner
Wizard Executioner Witch
Arrows Executioner Mega Knight Wizard Witch Valkyrie
Valkyrie Wizard Executioner Mega Knight Bomber Witch
Witch Mega Knight Bomber Valkyrie
Mega Knight Executioner Valkyrie
Mega Knight Witch Bomber Executioner
Valkyrie Mega Knight Wizard Executioner Bomber
Mega Knight Executioner Bomber Wizard Valkyrie Witch
Executioner Hog Rider Wizard Bomber Witch
Executioner Witch Wizard
Mega Knight Valkyrie Arrows Executioner Witch Wizard
Witch
Valkyrie Witch
Executioner Hog Rider Witch
Wizard Mega Knight Valkyrie Executioner
Bomber Valkyrie Wizard Mega Knight Executioner
Executioner Valkyrie Witch Bomber
Wizard Mega Knight Valkyrie
Arrows Mega Knight Witch Bomber Executioner Wizard Valkyrie
Bomber Wizard Mega Knight Arrows Valkyrie Executioner Witch
Mega Knight Arrows Valkyrie Wizard Executioner Bomber
Executioner Arrows Valkyrie Bomber Wizard Mega Knight Witch
Arrows Executioner Wizard
Wizard Executioner Witch
Wizard Executioner Mega Knight Witch Valkyrie
Valkyrie Mega Knight Witch
Valkyrie Witch Mega Knight
Valkyrie Executioner Mega Knight Arrows Bomber Witch Wizard
Wizard Executioner Witch
Mega Knight
Mega Knight Executioner Valkyrie
Wizard Executioner
Executioner Mega Knight Valkyrie
Executioner Valkyrie Witch Mega Knight
Hog Rider Valkyrie Executioner Mega Knight Wizard
Mega Knight Witch Valkyrie Executioner
Witch
Witch
Valkyrie Executioner Bomber Witch Mega Knight
Arrows Mega Knight Executioner Bomber Valkyrie Wizard
Valkyrie Witch Executioner Mega Knight
Witch Executioner Wizard Mega Knight Valkyrie
Wizard Executioner Mega Knight Witch Valkyrie
Valkyrie Mega Knight Arrows Executioner
Executioner Witch Valkyrie Mega Knight Wizard Arrows Bomber
Wizard Witch
Valkyrie Witch Executioner Mega Knight Bomber Wizard
Valkyrie Mega Knight Executioner
Mega Knight Wizard
Executioner Valkyrie Arrows Mega Knight Wizard Witch
Valkyrie Witch Mega Knight
Arrows Executioner Witch Wizard
Wizard Mega Knight Witch Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight Witch Bomber Valkyrie Executioner Wizard Arrows
Bomber Wizard Executioner Witch Arrows Mega Knight
Wizard Executioner Mega Knight Arrows Witch Bomber Valkyrie
Executioner Mega Knight Arrows Wizard Bomber Witch Valkyrie
Executioner Arrows Wizard Witch
Valkyrie Bomber Witch Wizard Executioner Arrows
Mega Knight Arrows Executioner Wizard Witch Bomber Valkyrie
Valkyrie Wizard Executioner Mega Knight Bomber Witch
Wizard Executioner Arrows Witch
Mega Knight Executioner Bomber Valkyrie
Executioner Arrows Wizard
Valkyrie
Arrows Wizard Executioner
Bomber Witch Mega Knight
Executioner Bomber Witch
Witch
Mega Knight Valkyrie
Mega Knight Executioner Witch Bomber Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord