Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Baby Dragon Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Baby Dragon Electro Wizard Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Tornado Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Barrel Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Goblin Barrel Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Barrel Guards
Giant Snowball Goblin Barrel Guards Baby Dragon
Zap Goblin Barrel Guards
Barbarian Barrel Goblin Barrel Guards Electro Wizard
The Log Goblin Barrel Guards
Earthquake Goblin Barrel Guards
Arrows Goblin Barrel Guards
Royal Delivery Goblin Barrel Guards Baby Dragon Electro Wizard
Fireball Goblin Barrel Baby Dragon Electro Wizard
Poison Guards Electro Wizard
Lightning Baby Dragon Electro Wizard
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Tornado Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Tornado Baby Dragon Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Tornado Guards Baby Dragon Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Barrel Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Goblin Barrel Tornado Guards Baby Dragon Electro Wizard Lightning Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Arrows Goblin Barrel Tornado Guards

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Lightning Mega Knight
Goblin Barrel + Electro Wizard Mega Knight
Tornado + Electro Wizard Baby Dragon Mega Knight
Guards + Electro Wizard
+ Tornado Electro Wizard Mega Knight
+ Arrows
+ Guards Tornado Goblin Barrel Baby Dragon Mega Knight
+ Arrows Tornado Electro Wizard Goblin Barrel Baby Dragon

Khắc tinh   62 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Baby Dragon Electro Wizard Tornado
Electro Wizard Baby Dragon Guards Lightning Arrows Tornado
Electro Wizard Mega Knight Tornado Arrows Guards Baby Dragon
Arrows Electro Wizard Baby Dragon
Mega Knight Electro Wizard Guards Lightning Goblin Barrel Baby Dragon
Baby Dragon Lightning Arrows Electro Wizard
Mega Knight Baby Dragon Tornado Electro Wizard
Baby Dragon Arrows Electro Wizard Tornado
Mega Knight Lightning Baby Dragon Arrows Guards Electro Wizard
Electro Wizard
Tornado Mega Knight Lightning Guards Electro Wizard
Mega Knight Baby Dragon
Lightning Baby Dragon Tornado Electro Wizard
Arrows Baby Dragon Mega Knight Electro Wizard Tornado
Mega Knight
Guards Mega Knight Electro Wizard Tornado
Lightning Baby Dragon Guards Electro Wizard Mega Knight Tornado
Tornado Mega Knight Electro Wizard Guards
Mega Knight Guards Electro Wizard Baby Dragon
Lightning Mega Knight Guards Electro Wizard Tornado
Lightning Electro Wizard Baby Dragon Goblin Barrel
Baby Dragon Electro Wizard Tornado Lightning
Lightning Baby Dragon
Mega Knight Baby Dragon Arrows Electro Wizard Tornado Guards Lightning
Lightning
Tornado Guards Electro Wizard
Lightning Electro Wizard Goblin Barrel
Electro Wizard Lightning Guards
Lightning Electro Wizard Mega Knight Baby Dragon Tornado
Mega Knight Baby Dragon Electro Wizard Tornado Guards
Goblin Barrel Lightning
Lightning Electro Wizard Baby Dragon
Lightning Tornado Guards Mega Knight
Mega Knight Arrows Tornado Electro Wizard Baby Dragon Guards
Electro Wizard Arrows Tornado Mega Knight Guards Baby Dragon
Mega Knight Arrows Electro Wizard Tornado Guards Baby Dragon Lightning
Guards Baby Dragon Arrows Tornado Mega Knight Electro Wizard
Tornado Arrows Electro Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Tornado Electro Wizard Lightning
Lightning Mega Knight
Mega Knight Electro Wizard Guards Tornado
Guards Electro Wizard Mega Knight
Lightning Electro Wizard Mega Knight Arrows Tornado Baby Dragon
Electro Wizard Lightning Tornado
Electro Wizard Baby Dragon Mega Knight Lightning
Mega Knight Guards Electro Wizard Lightning
Lightning Electro Wizard Baby Dragon
Electro Wizard Mega Knight
Tornado Electro Wizard Guards Mega Knight
Lightning Mega Knight Goblin Barrel Electro Wizard
Mega Knight
Guards Electro Wizard Tornado
Tornado Electro Wizard
Guards Tornado Electro Wizard Mega Knight
Electro Wizard Arrows Lightning Tornado Goblin Barrel Guards Baby Dragon Mega Knight
Electro Wizard Guards Mega Knight
Guards Baby Dragon Lightning Mega Knight Electro Wizard
Mega Knight Electro Wizard Guards Tornado
Lightning Baby Dragon Mega Knight Arrows Electro Wizard
Lightning Arrows Electro Wizard Guards Mega Knight Tornado Baby Dragon
Electro Wizard Lightning Tornado Baby Dragon
Guards Mega Knight Lightning Tornado Electro Wizard
Lightning Electro Wizard Baby Dragon Tornado Mega Knight Guards
Electro Wizard Tornado Mega Knight Lightning
Electro Wizard Guards Baby Dragon Arrows Mega Knight Tornado
Electro Wizard Lightning Guards Mega Knight Baby Dragon
Arrows Electro Wizard Baby Dragon Tornado
Mega Knight Guards

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight Baby Dragon Electro Wizard Tornado Arrows
Baby Dragon Mega Knight Arrows Electro Wizard
Arrows Mega Knight Electro Wizard Tornado Guards Baby Dragon
Baby Dragon Electro Wizard Arrows Tornado Mega Knight Guards
Electro Wizard Tornado Baby Dragon Arrows
Tornado Electro Wizard Baby Dragon Arrows
Arrows Mega Knight Tornado Baby Dragon Electro Wizard Guards
Guards Mega Knight Electro Wizard Baby Dragon Tornado
Arrows Baby Dragon Tornado Electro Wizard
Lightning Baby Dragon
Electro Wizard Guards
Arrows Tornado
Tornado Mega Knight Electro Wizard
Baby Dragon Electro Wizard Lightning
Lightning Electro Wizard Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord