Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Mega Minion Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Baby Dragon Balloon Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Freeze Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Balloon Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Baby Dragon Balloon Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Balloon
Giant Snowball Goblin Gang Mega Minion Baby Dragon Balloon Lumberjack
Zap Goblin Gang Balloon
Barbarian Barrel Goblin Gang Lumberjack
The Log Goblin Gang Lumberjack
Earthquake Goblin Gang
Arrows Goblin Gang
Royal Delivery Goblin Gang Mega Minion Baby Dragon Balloon Lumberjack
Fireball Goblin Gang Mega Minion Baby Dragon Balloon Lumberjack
Poison Goblin Gang Mega Minion Balloon
Lightning Mega Minion Baby Dragon Balloon Lumberjack
Rocket Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Baby Dragon Freeze

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Baby Dragon Freeze

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Mega Minion Baby Dragon Freeze

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Goblin Gang Mega Minion Baby Dragon Freeze Lumberjack Balloon Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Arrows Goblin Gang Mega Minion Baby Dragon

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Balloon Lightning
Goblin Gang +
Mega Minion + Balloon Baby Dragon Freeze
Baby Dragon + Mega Minion Lumberjack Balloon
+ Balloon Mega Minion
+ Freeze Lumberjack Mega Minion Arrows Baby Dragon Lightning
+ Arrows Balloon
+ Balloon Baby Dragon

Khắc tinh   59 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Mega Minion
Lightning Arrows Goblin Gang Baby Dragon Mega Minion
Goblin Gang Arrows Baby Dragon Lumberjack
Arrows Baby Dragon
Mega Minion Balloon Lightning Goblin Gang Baby Dragon Lumberjack
Mega Minion Arrows Lightning Baby Dragon
Baby Dragon Mega Minion
Baby Dragon Arrows Goblin Gang Mega Minion
Lightning Mega Minion Baby Dragon Lumberjack Goblin Gang Arrows
Goblin Gang Lumberjack Mega Minion
Lightning Goblin Gang Mega Minion Freeze
Baby Dragon
Mega Minion Lightning Baby Dragon Goblin Gang
Arrows Mega Minion Goblin Gang Baby Dragon
Lumberjack Goblin Gang
Goblin Gang Mega Minion Lumberjack
Lightning Baby Dragon Goblin Gang Lumberjack Mega Minion
Mega Minion Lumberjack Goblin Gang Freeze
Mega Minion Baby Dragon Goblin Gang
Goblin Gang Lumberjack Lightning Mega Minion
Lightning Balloon Baby Dragon
Lightning Baby Dragon Goblin Gang Mega Minion
Lightning Balloon Mega Minion Baby Dragon
Lightning Arrows Baby Dragon Goblin Gang
Mega Minion Lumberjack
Lightning
Mega Minion Lumberjack
Lightning Mega Minion Balloon
Lightning Goblin Gang Freeze Mega Minion
Lightning Mega Minion Baby Dragon Goblin Gang Lumberjack
Mega Minion Baby Dragon Goblin Gang
Lightning
Mega Minion Balloon Lightning Baby Dragon
Lightning
Arrows Lumberjack Goblin Gang Baby Dragon
Arrows Baby Dragon
Arrows Goblin Gang Lightning Baby Dragon Freeze Lumberjack Mega Minion
Baby Dragon Arrows Lumberjack Goblin Gang Mega Minion
Arrows Freeze Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon Lightning Goblin Gang
Lightning
Mega Minion Lumberjack
Goblin Gang Mega Minion
Lightning Arrows Mega Minion Baby Dragon Lumberjack
Mega Minion Lightning Freeze
Mega Minion Lightning Baby Dragon Goblin Gang
Goblin Gang Mega Minion Lightning
Lightning Mega Minion Baby Dragon
Mega Minion Lumberjack
Goblin Gang Mega Minion
Lightning Balloon Mega Minion
Mega Minion Lumberjack
Mega Minion Goblin Gang
Mega Minion Lumberjack
Mega Minion Lumberjack Goblin Gang
Arrows Mega Minion Baby Dragon Goblin Gang Lumberjack Lightning
Goblin Gang Mega Minion Lumberjack
Goblin Gang Baby Dragon Lightning Mega Minion Lumberjack
Goblin Gang Lumberjack
Lightning Goblin Gang Lumberjack Mega Minion Baby Dragon Arrows
Lightning Arrows Lumberjack Baby Dragon Mega Minion Goblin Gang
Mega Minion Lightning Baby Dragon Goblin Gang
Mega Minion Lightning Goblin Gang Lumberjack
Lightning Goblin Gang Baby Dragon Lumberjack Mega Minion
Lumberjack Goblin Gang Lightning
Lumberjack Mega Minion Arrows Baby Dragon Goblin Gang
Mega Minion Lightning Lumberjack Goblin Gang Freeze Baby Dragon
Arrows Mega Minion Baby Dragon
Lumberjack Mega Minion Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Freeze Arrows Goblin Gang
Mega Minion Goblin Gang Arrows Baby Dragon
Arrows Lumberjack Baby Dragon Mega Minion Goblin Gang
Baby Dragon Arrows Lumberjack Mega Minion Goblin Gang
Arrows Baby Dragon Freeze Mega Minion Goblin Gang
Arrows Baby Dragon Mega Minion
Mega Minion Arrows Baby Dragon Goblin Gang Lumberjack
Lumberjack Goblin Gang Mega Minion Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon Arrows Goblin Gang
Lightning Mega Minion Balloon Baby Dragon
Arrows
Goblin Gang Lumberjack Mega Minion
Balloon Mega Minion Baby Dragon Lightning
Lightning Mega Minion Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord