Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Minion Wizard Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Valkyrie Wizard Inferno Dragon Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Valkyrie Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Minion Hog Rider
Zap Minion Inferno Dragon
Tornado Minion Hog Rider Inferno Dragon
The Log Archers
Arrows Minion
Fireball Archers Minion Wizard Inferno Dragon Lumberjack
Poison Archers Minion Wizard
Lightning Valkyrie Wizard Inferno Dragon Lumberjack
Rocket Hog Rider Valkyrie Wizard Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Wizard

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Freeze Inferno Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Archers Minion Hog Rider Valkyrie Freeze Inferno Dragon Lumberjack Wizard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Archers Minion Hog Rider Valkyrie

Sự hiệp lực   2 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Hog Rider Freeze
Minion + Hog Rider Lumberjack
Hog Rider + Freeze Minion Valkyrie Archers Lumberjack
Valkyrie + Hog Rider Wizard
+ Valkyrie
+ Hog Rider Archers Inferno Dragon
+ Freeze
+ Hog Rider Minion

Khắc tinh   40 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Archers Minion Wizard
Valkyrie Wizard Archers Lumberjack
Wizard Valkyrie Inferno Dragon Lumberjack Archers Minion Hog Rider
Wizard Valkyrie Archers Minion
Wizard Minion Archers
Valkyrie Wizard Lumberjack
Wizard Inferno Dragon Lumberjack Archers Minion
Valkyrie Freeze Minion Wizard
Valkyrie Wizard
Archers Wizard Minion Inferno Dragon
Wizard Archers Valkyrie
Valkyrie Wizard Lumberjack
Archers Minion Lumberjack Valkyrie Inferno Dragon
Lumberjack Valkyrie Minion
Freeze Inferno Dragon Minion Lumberjack
Minion Inferno Dragon Wizard Valkyrie
Lumberjack Minion Wizard Valkyrie
Hog Rider Wizard Archers
Minion Archers Wizard
Valkyrie Wizard
Minion Inferno Dragon Lumberjack
Inferno Dragon Lumberjack Valkyrie Archers Minion
Lumberjack Valkyrie Wizard
Wizard Valkyrie
Minion Valkyrie
Valkyrie Wizard
Lumberjack Wizard Archers Valkyrie
Wizard Archers Minion Valkyrie
Wizard Freeze Archers Valkyrie Minion Lumberjack
Archers Wizard Minion Valkyrie Lumberjack
Wizard Archers Freeze
Archers Minion Wizard Inferno Dragon
Valkyrie Wizard
Valkyrie Lumberjack Inferno Dragon Minion
Valkyrie Minion
Valkyrie Wizard Lumberjack
Wizard Archers Minion Freeze Inferno Dragon
Minion Inferno Dragon
Minion Valkyrie
Wizard Archers Minion
Lumberjack Inferno Dragon Valkyrie
Inferno Dragon Archers Valkyrie
Minion Inferno Dragon Hog Rider Wizard Valkyrie
Inferno Dragon Valkyrie Lumberjack
Inferno Dragon Minion
Inferno Dragon Lumberjack Minion
Lumberjack Valkyrie Archers Minion
Valkyrie Lumberjack Wizard Minion Archers
Valkyrie Lumberjack Minion
Wizard Minion Inferno Dragon Valkyrie Lumberjack
Valkyrie Lumberjack Wizard Archers
Lumberjack Minion Valkyrie
Valkyrie Archers Minion Wizard Lumberjack
Minion Wizard Archers
Valkyrie Minion Wizard Lumberjack Archers
Valkyrie Minion Lumberjack Archers
Lumberjack Wizard
Lumberjack Valkyrie Minion Archers Wizard
Minion Valkyrie Freeze Lumberjack
Inferno Dragon Minion Wizard Archers
Inferno Dragon Valkyrie Minion Wizard Lumberjack

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Freeze Valkyrie Minion Archers
Wizard Archers
Wizard Valkyrie Minion Archers Lumberjack
Wizard Archers Lumberjack Valkyrie
Archers Wizard Minion Freeze
Archers Valkyrie Wizard
Wizard Archers Lumberjack Valkyrie
Lumberjack Minion Inferno Dragon Valkyrie Archers
Minion Wizard Archers
Minion Valkyrie
Minion
Valkyrie Inferno Dragon
Lumberjack Archers
Archers Minion
Inferno Dragon Minion
Minion Freeze
Minion Lumberjack Valkyrie
Freeze
Archers Valkyrie

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord