Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Minion Furnace Inferno Tower

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Furnace Dark Prince

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Lightning The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Dark Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Dark Prince

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Dark Prince

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Archers Minion Hog Rider Dark Prince
Giant Snowball Archers Minion Hog Rider Furnace
Zap Archers Minion Furnace Inferno Tower Dark Prince
Barbarian Barrel Archers Furnace Inferno Tower Dark Prince
The Log Archers Hog Rider Furnace Dark Prince
Earthquake Archers Hog Rider Furnace Inferno Tower
Arrows Archers Minion Furnace
Royal Delivery Archers Minion Hog Rider Dark Prince
Fireball Archers Minion Hog Rider Furnace Inferno Tower
Poison Archers Minion Furnace Inferno Tower
Lightning Furnace Inferno Tower Dark Prince
Rocket Hog Rider Furnace Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Furnace Dark Prince The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Inferno Tower Dark Prince

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Furnace

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Archers Minion Hog Rider Furnace Dark Prince Inferno Tower Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 The Log Archers Minion Hog Rider

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Hog Rider
Minion + Hog Rider
Hog Rider + The Log Lightning Furnace Minion Archers
Furnace + Hog Rider
+ The Log
+ The Log
+ Hog Rider The Log
+ Hog Rider Inferno Tower Dark Prince Lightning

Khắc tinh   56 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion The Log
Archers The Log Lightning Furnace Minion Inferno Tower
The Log Archers Dark Prince Furnace
The Log
Inferno Tower Hog Rider Archers Lightning Furnace Minion
Lightning
Furnace The Log Minion Archers
Furnace Archers Minion
The Log Dark Prince Furnace Lightning
Inferno Tower Archers The Log Minion Furnace
Lightning Dark Prince Furnace Inferno Tower Minion The Log
Dark Prince The Log
Lightning Archers Minion Furnace
The Log Archers
Dark Prince
Dark Prince Archers Minion Inferno Tower
Lightning Minion Dark Prince The Log
Inferno Tower Furnace Minion The Log Dark Prince
Minion Inferno Tower
Inferno Tower Lightning Furnace Minion Dark Prince The Log
Lightning Furnace Archers Hog Rider The Log
Lightning Minion Furnace Archers
Lightning Minion Dark Prince
The Log Lightning
Minion Inferno Tower
Lightning
Inferno Tower Furnace Minion Archers
Lightning Hog Rider Furnace The Log
Minion Lightning Furnace
Lightning Dark Prince Inferno Tower The Log
Furnace Dark Prince The Log Inferno Tower
Lightning
Minion The Log Lightning Furnace
Lightning Furnace
Furnace The Log Archers Dark Prince Inferno Tower
Archers Minion The Log Furnace
The Log Archers Furnace Minion Lightning
Archers Minion Furnace The Log
The Log Archers
Inferno Tower Lightning Minion Archers
Lightning
Minion Dark Prince Inferno Tower The Log
The Log Inferno Tower Minion Dark Prince
Lightning The Log Dark Prince Furnace
Inferno Tower Minion Archers Furnace Lightning
Inferno Tower Minion Dark Prince Lightning
Lightning Inferno Tower Dark Prince The Log Minion
Lightning Archers Minion
Dark Prince Inferno Tower
Dark Prince Inferno Tower Archers
Lightning Minion Hog Rider Inferno Tower Dark Prince Furnace
Inferno Tower
Minion Inferno Tower The Log Furnace
Inferno Tower Furnace Minion
The Log Minion Archers
The Log Minion Archers Lightning
Inferno Tower Furnace Dark Prince Minion
Minion Dark Prince Lightning
Dark Prince Archers Inferno Tower
Lightning Dark Prince The Log Minion
Lightning Dark Prince Minion Furnace Archers
Minion Lightning Archers
Inferno Tower Lightning Minion Dark Prince Archers
Lightning Minion Archers The Log Dark Prince
Inferno Tower Lightning Furnace Dark Prince The Log
Minion Archers The Log Furnace
Minion Lightning Inferno Tower Dark Prince Furnace
Minion Inferno Tower Archers Furnace
Furnace Inferno Tower Minion Dark Prince

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Furnace The Log Dark Prince Minion Archers
The Log Archers Furnace
Furnace The Log Archers Dark Prince Minion
The Log Archers Dark Prince
Minion Archers Furnace
The Log Archers Furnace
The Log Dark Prince Archers
Dark Prince Minion Inferno Tower Archers
Archers Minion Furnace
Lightning Minion
The Log
Archers Dark Prince
The Log Furnace Archers Lightning Minion
Lightning Archers

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord