Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Wizard Night Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Bomber Giant Wizard Night Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mini P.E.K.K.A Giant

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Archers Bomber Giant Night Witch
Giant Snowball Archers Bomber Night Witch
Zap Archers Bomber Night Witch
Barbarian Barrel Archers Bomber Wizard Night Witch
The Log Archers Bomber Mini P.E.K.K.A
Earthquake Archers Bomber
Arrows Archers Bomber Night Witch
Royal Delivery Archers Bomber Mini P.E.K.K.A Wizard Night Witch
Fireball Archers Bomber Wizard Night Witch
Poison Archers Bomber Wizard Night Witch
Lightning Mini P.E.K.K.A Wizard Night Witch
Rocket Wizard Night Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Bomber Wizard

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Mini P.E.K.K.A Night Witch

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Archers Arrows Bomber Mini P.E.K.K.A Night Witch Giant Wizard Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Archers Arrows Bomber Mini P.E.K.K.A

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Giant
Arrows + Giant Lightning
Bomber + Giant
Mini P.E.K.K.A + Giant
+ Night Witch Bomber Mini P.E.K.K.A Arrows Archers Wizard
+ Giant
+ Arrows
+ Giant

Khắc tinh   61 75

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bomber Night Witch
Archers Night Witch Wizard Arrows Lightning
Wizard Arrows Archers
Arrows
Wizard Mini P.E.K.K.A Giant Archers Bomber Lightning
Wizard Lightning Arrows
Bomber Wizard Mini P.E.K.K.A Archers
Arrows Wizard Archers
Bomber Arrows Lightning Night Witch Mini P.E.K.K.A Wizard
Mini P.E.K.K.A Wizard Archers
Mini P.E.K.K.A Lightning Wizard Bomber
Wizard
Archers Lightning Wizard Night Witch
Arrows Archers Wizard
Mini P.E.K.K.A Wizard Night Witch Bomber
Mini P.E.K.K.A Bomber Archers Night Witch
Lightning Night Witch Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Night Witch Bomber
Wizard Night Witch Bomber
Lightning Mini P.E.K.K.A Night Witch Wizard Bomber
Lightning Giant Bomber Archers Wizard
Archers Wizard Lightning
Lightning
Lightning Wizard Arrows
Mini P.E.K.K.A Night Witch
Lightning
Mini P.E.K.K.A Archers Night Witch
Lightning Giant
Lightning
Mini P.E.K.K.A Lightning Wizard
Wizard Bomber Mini P.E.K.K.A Night Witch
Lightning
Bomber Giant Lightning
Lightning Wizard
Arrows Wizard Bomber Archers
Wizard Arrows Bomber Archers
Arrows Wizard Night Witch Lightning Bomber Archers
Wizard Archers Bomber Arrows Night Witch
Arrows Wizard Archers
Wizard Lightning Night Witch Archers
Lightning Wizard
Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A
Lightning Arrows Night Witch Mini P.E.K.K.A Wizard Bomber
Wizard Archers Night Witch Lightning
Mini P.E.K.K.A Night Witch Lightning
Mini P.E.K.K.A Lightning Night Witch
Lightning Wizard Archers
Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Archers
Lightning Giant Wizard Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Night Witch
Night Witch
Mini P.E.K.K.A Night Witch
Mini P.E.K.K.A Night Witch Archers Bomber
Arrows Wizard Archers Night Witch Lightning Bomber
Mini P.E.K.K.A Night Witch
Wizard Lightning Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Wizard Archers Night Witch
Lightning Night Witch Mini P.E.K.K.A Arrows
Lightning Archers Night Witch Wizard Arrows Bomber
Lightning Night Witch Archers Wizard
Lightning Bomber Archers Mini P.E.K.K.A Wizard Night Witch
Lightning Mini P.E.K.K.A Night Witch Archers
Night Witch Wizard Lightning Mini P.E.K.K.A
Archers Wizard Arrows Night Witch
Mini P.E.K.K.A Lightning
Arrows Night Witch Archers Wizard
Night Witch Wizard Mini P.E.K.K.A

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Bomber Archers Arrows Night Witch
Wizard Bomber Night Witch Arrows Archers
Arrows Wizard Night Witch Archers Bomber
Arrows Wizard Archers Night Witch Bomber
Arrows Archers Wizard Night Witch
Arrows Archers Night Witch Bomber Mini P.E.K.K.A Wizard
Arrows Archers Wizard Bomber
Mini P.E.K.K.A Bomber Night Witch Archers Wizard
Wizard Arrows Archers
Lightning
Arrows Wizard
Mini P.E.K.K.A Archers Bomber
Archers Lightning Bomber
Lightning Mini P.E.K.K.A Bomber Archers Night Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord