Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

1 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Valkyrie Executioner

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Rocket Tornado The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Hog Rider Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Goblins Hog Rider
Zap Goblins
Barbarian Barrel Ice Spirit Goblins Valkyrie Executioner
The Log Ice Spirit Goblins Hog Rider
Earthquake Hog Rider
Arrows Ice Spirit Goblins
Royal Delivery Ice Spirit Goblins Hog Rider Valkyrie Executioner
Fireball Hog Rider Executioner
Poison Executioner
Lightning Valkyrie Executioner
Rocket Hog Rider Valkyrie Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Rocket Tornado Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Valkyrie Rocket Tornado Executioner The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Valkyrie Rocket Tornado Executioner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Goblins

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Goblins The Log Tornado Hog Rider Valkyrie Executioner Rocket

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Ice Spirit Goblins The Log Tornado

Sự hiệp lực   6 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Executioner + Tornado Valkyrie
Goblins + Hog Rider Valkyrie Tornado
Hog Rider + Ice Spirit Goblins The Log Valkyrie Rocket Tornado
Ice Spirit + Hog Rider Tornado
+ Hog Rider
+ Tornado Hog Rider
+ Executioner Rocket Hog Rider Ice Spirit Goblins Valkyrie
+ Goblins Hog Rider Tornado Executioner

Khắc tinh   48 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner The Log Tornado Valkyrie
Valkyrie Executioner Ice Spirit The Log Rocket Tornado
Executioner Tornado Valkyrie The Log Ice Spirit
The Log
Executioner Hog Rider Valkyrie Rocket
Executioner
Executioner Rocket Valkyrie The Log Tornado Ice Spirit Goblins
Executioner Goblins Ice Spirit Tornado Rocket
Valkyrie Rocket The Log Executioner Goblins
The Log Ice Spirit
Tornado Rocket Valkyrie Executioner The Log Ice Spirit
Executioner Valkyrie The Log
Ice Spirit Executioner Tornado
The Log Executioner Goblins Valkyrie Tornado
Executioner Valkyrie
Valkyrie Goblins Ice Spirit Tornado
Rocket The Log Executioner Valkyrie Goblins Tornado Ice Spirit
Tornado Rocket The Log Goblins Ice Spirit Executioner
Valkyrie Executioner
Goblins The Log Tornado Executioner Valkyrie Ice Spirit
Executioner Rocket Hog Rider Ice Spirit The Log
Ice Spirit Tornado Executioner Rocket
Rocket
The Log Tornado Executioner Valkyrie
Rocket
Tornado Valkyrie Goblins
Executioner Hog Rider The Log Rocket
Goblins Ice Spirit
The Log Valkyrie Executioner Tornado Rocket
Executioner Valkyrie Tornado Ice Spirit The Log
Rocket
Rocket Executioner The Log Valkyrie
Rocket Tornado Valkyrie
Tornado Valkyrie The Log Executioner
Tornado The Log Executioner Ice Spirit Valkyrie
The Log Tornado Goblins Valkyrie Executioner
Executioner Valkyrie Tornado Goblins The Log Ice Spirit
Tornado Executioner The Log
Tornado Executioner Ice Spirit
Rocket Executioner Valkyrie
Valkyrie Ice Spirit Tornado The Log
Valkyrie Ice Spirit Goblins The Log Rocket
Valkyrie Executioner Tornado The Log Rocket Ice Spirit
Rocket Tornado Ice Spirit Executioner
Rocket
Valkyrie Executioner The Log Rocket
Rocket Executioner
Rocket Executioner Ice Spirit Valkyrie
Executioner Tornado Valkyrie
Rocket Hog Rider Valkyrie Executioner
Executioner Valkyrie
Tornado Goblins The Log
Tornado
Tornado Goblins Ice Spirit Valkyrie The Log Executioner
The Log Executioner Valkyrie Tornado Goblins
Goblins Executioner Valkyrie
Valkyrie Executioner Rocket Ice Spirit
Valkyrie Executioner Tornado
The Log Ice Spirit Valkyrie Executioner
Executioner Rocket Valkyrie Ice Spirit Tornado
Rocket Ice Spirit Tornado
Valkyrie Executioner Ice Spirit Tornado
Valkyrie Rocket Executioner Ice Spirit Tornado Goblins The Log
Rocket The Log Goblins Tornado
Valkyrie Executioner Goblins The Log Tornado
Rocket Ice Spirit Valkyrie Goblins
Executioner Tornado
Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Executioner Valkyrie The Log Tornado Ice Spirit
The Log Goblins Ice Spirit Executioner
Executioner The Log Ice Spirit Goblins Tornado Valkyrie
Executioner Tornado The Log Goblins Valkyrie
Tornado Executioner Ice Spirit
Ice Spirit Tornado The Log Goblins Valkyrie Executioner
Executioner Valkyrie Ice Spirit The Log Goblins Tornado
Valkyrie Ice Spirit Goblins Executioner Tornado
Executioner Tornado Ice Spirit
Valkyrie
The Log Ice Spirit Executioner Tornado
Tornado
The Log Executioner
Valkyrie Executioner Ice Spirit

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord