Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Ice Golem Mega Minion Furnace

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Ice Golem Mega Minion Furnace P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

P.E.K.K.A Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Golem P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Graveyard
Zap Graveyard
Tornado
The Log Archers Furnace Graveyard
Arrows Graveyard
Fireball Archers Mega Minion Furnace
Poison Archers Furnace Graveyard
Lightning Furnace
Rocket Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball Ice Golem Furnace Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Ice Golem Furnace Poison

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Golem Mega Minion Poison P.E.K.K.A Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Golem Furnace

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Golem Giant Snowball Archers Mega Minion Furnace Poison Graveyard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Ice Golem Giant Snowball Archers Mega Minion

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Ice Golem Graveyard P.E.K.K.A Mega Minion
Furnace + Ice Golem P.E.K.K.A
Graveyard + Poison Ice Golem Archers P.E.K.K.A Mega Minion
Ice Golem + Archers Mega Minion Graveyard Furnace
+ Ice Golem Archers P.E.K.K.A Graveyard
+ Archers Poison Graveyard Furnace Mega Minion Giant Snowball
+ Graveyard P.E.K.K.A Giant Snowball
+ P.E.K.K.A Poison

Khắc tinh   62 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Poison Archers Giant Snowball Ice Golem Mega Minion Furnace
Poison Archers Furnace Ice Golem Giant Snowball
Poison
Mega Minion Ice Golem P.E.K.K.A Archers Furnace Poison
Mega Minion Furnace Poison P.E.K.K.A Archers Giant Snowball Ice Golem
Poison Furnace Archers Giant Snowball Ice Golem Mega Minion
Poison P.E.K.K.A Ice Golem Mega Minion Furnace
P.E.K.K.A Furnace Archers Mega Minion
P.E.K.K.A Ice Golem Mega Minion Furnace
Giant Snowball Poison
Archers Mega Minion Giant Snowball Poison Ice Golem Furnace
Poison Archers Ice Golem Mega Minion
P.E.K.K.A
Mega Minion P.E.K.K.A Archers Ice Golem
P.E.K.K.A Mega Minion Ice Golem Poison
Furnace P.E.K.K.A Mega Minion
Mega Minion P.E.K.K.A Ice Golem
P.E.K.K.A Furnace Giant Snowball Mega Minion
Poison Ice Golem Furnace Archers
Poison Archers Mega Minion Furnace
Poison P.E.K.K.A Giant Snowball
P.E.K.K.A Mega Minion
Poison
Mega Minion Furnace P.E.K.K.A Archers
Furnace Ice Golem Poison Mega Minion
Mega Minion Ice Golem Poison
Mega Minion Poison Furnace P.E.K.K.A Giant Snowball
Poison Graveyard
Mega Minion P.E.K.K.A Poison Furnace
Poison Furnace P.E.K.K.A Ice Golem
Furnace P.E.K.K.A Giant Snowball Poison Archers
Archers Giant Snowball Poison Ice Golem Furnace
Furnace Mega Minion Archers Giant Snowball
Archers Poison Giant Snowball Mega Minion Ice Golem Furnace
Ice Golem Poison Giant Snowball Archers
Mega Minion Archers Ice Golem Poison
Poison
Ice Golem P.E.K.K.A Mega Minion
Ice Golem Mega Minion P.E.K.K.A
Poison Furnace Ice Golem Mega Minion
Archers Mega Minion Giant Snowball Poison Furnace
P.E.K.K.A Mega Minion Ice Golem
Ice Golem P.E.K.K.A Mega Minion
Poison Mega Minion Archers
Mega Minion Ice Golem P.E.K.K.A
Ice Golem P.E.K.K.A Archers Mega Minion
P.E.K.K.A Mega Minion Furnace Ice Golem Poison
P.E.K.K.A Mega Minion
Ice Golem Mega Minion P.E.K.K.A Graveyard Furnace
Furnace Mega Minion P.E.K.K.A
Ice Golem Mega Minion P.E.K.K.A Archers
Mega Minion Giant Snowball Poison Archers Ice Golem
Ice Golem P.E.K.K.A Furnace Poison Mega Minion
Mega Minion Poison P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Ice Golem Archers Poison
Poison Ice Golem Mega Minion
Poison Archers Giant Snowball Ice Golem Furnace Mega Minion P.E.K.K.A
Mega Minion Ice Golem Giant Snowball Poison Archers
P.E.K.K.A Mega Minion Ice Golem Archers
Poison P.E.K.K.A Mega Minion Archers Ice Golem
P.E.K.K.A Giant Snowball Furnace
Ice Golem Archers Poison Mega Minion Furnace Giant Snowball
P.E.K.K.A Mega Minion Graveyard Furnace Ice Golem
Mega Minion Furnace Ice Golem Archers Poison
P.E.K.K.A Mega Minion Ice Golem Furnace

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Poison Giant Snowball Furnace Ice Golem Archers
Archers Ice Golem Poison Furnace Mega Minion
Furnace Poison Mega Minion Giant Snowball Archers Ice Golem
Ice Golem Giant Snowball Mega Minion Poison Archers
Ice Golem Poison Giant Snowball Furnace Mega Minion Archers
Giant Snowball Ice Golem Poison Furnace Archers Mega Minion
Poison Mega Minion Ice Golem Giant Snowball Archers
Mega Minion Ice Golem Archers
Archers Mega Minion Poison Furnace Giant Snowball Ice Golem
Mega Minion Ice Golem Poison Giant Snowball
Mega Minion Poison Ice Golem
Ice Golem
Archers Mega Minion
Poison Furnace Archers Mega Minion Ice Golem
Mega Minion
Graveyard Furnace Mega Minion Ice Golem
P.E.K.K.A Ice Golem
Ice Golem
Poison Mega Minion Archers

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord