Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Furnace Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Mega Minion Furnace Royal Ghost Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant Royal Ghost

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Royal Giant Barbarian Barrel Royal Ghost

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Royal Ghost Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Giant Guards
Giant Snowball Mega Minion Furnace Guards
Zap Royal Giant Furnace Guards
Barbarian Barrel Furnace Guards Royal Ghost Electro Wizard
The Log Royal Giant Furnace Guards
Earthquake Furnace Guards
Arrows Furnace Guards
Royal Delivery Mega Minion Guards Royal Ghost Electro Wizard
Fireball Mega Minion Furnace Electro Wizard
Poison Mega Minion Furnace Guards Electro Wizard
Lightning Mega Minion Furnace Electro Wizard
Rocket Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Furnace Barbarian Barrel Royal Ghost

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Guards Royal Ghost

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Furnace Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Royal Ghost Guards Mega Minion Furnace Electro Wizard Lightning Royal Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Barbarian Barrel Royal Ghost Guards Mega Minion

Sự hiệp lực   6 4

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Barbarian Barrel + Furnace
Furnace + Royal Giant Barbarian Barrel
Royal Ghost + Royal Giant
Guards + Electro Wizard
+ Royal Giant
+ Royal Giant Electro Wizard
+ Mega Minion Lightning Furnace Royal Ghost
+ Mega Minion Guards

Khắc tinh   63 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Royal Ghost Electro Wizard Barbarian Barrel
Electro Wizard Mega Minion Guards Royal Ghost Lightning Furnace
Electro Wizard Barbarian Barrel Furnace Royal Ghost Guards
Electro Wizard Barbarian Barrel
Mega Minion Royal Giant Furnace Lightning Electro Wizard Guards Barbarian Barrel
Lightning Electro Wizard Mega Minion
Mega Minion Furnace Electro Wizard
Furnace Electro Wizard Mega Minion
Barbarian Barrel Royal Ghost Mega Minion Lightning Guards Electro Wizard Furnace
Mega Minion Electro Wizard Furnace
Guards Lightning Furnace Electro Wizard Mega Minion
Barbarian Barrel
Lightning Mega Minion Electro Wizard Furnace
Barbarian Barrel Electro Wizard Mega Minion Royal Ghost
Guards Mega Minion Electro Wizard
Lightning Guards Mega Minion Royal Ghost Barbarian Barrel Electro Wizard
Furnace Electro Wizard Guards Mega Minion
Mega Minion Electro Wizard Guards
Barbarian Barrel Lightning Electro Wizard Furnace Guards Mega Minion
Furnace Lightning Electro Wizard Royal Giant Barbarian Barrel Royal Ghost
Lightning Furnace Mega Minion Electro Wizard
Lightning Royal Giant Mega Minion
Barbarian Barrel Lightning Royal Ghost Guards Electro Wizard
Mega Minion
Lightning
Mega Minion Furnace Electro Wizard Guards
Royal Giant Lightning Mega Minion Barbarian Barrel Electro Wizard Furnace
Lightning Electro Wizard Guards Furnace Barbarian Barrel Royal Giant Mega Minion
Royal Ghost Lightning Mega Minion Electro Wizard Barbarian Barrel
Mega Minion Furnace Royal Ghost Barbarian Barrel Electro Wizard Guards
Lightning
Mega Minion Royal Giant Furnace Electro Wizard Lightning
Lightning Furnace Guards
Furnace Guards Barbarian Barrel Royal Ghost Electro Wizard
Electro Wizard Barbarian Barrel Guards Furnace
Electro Wizard Barbarian Barrel Lightning Mega Minion Royal Ghost Furnace Guards
Guards Mega Minion Electro Wizard Royal Ghost Furnace Barbarian Barrel
Electro Wizard
Mega Minion Electro Wizard Lightning
Lightning
Mega Minion Electro Wizard Barbarian Barrel Guards
Guards Mega Minion Electro Wizard
Lightning Electro Wizard Royal Ghost Furnace Mega Minion Barbarian Barrel
Electro Wizard Mega Minion Furnace Lightning
Mega Minion Lightning Electro Wizard
Electro Wizard Barbarian Barrel Mega Minion Lightning Guards Royal Ghost
Lightning Mega Minion Electro Wizard
Mega Minion Royal Ghost Electro Wizard Barbarian Barrel
Royal Ghost Guards Electro Wizard Mega Minion
Lightning Royal Giant Electro Wizard Furnace Barbarian Barrel Mega Minion
Mega Minion
Mega Minion Guards Furnace Electro Wizard
Furnace Mega Minion Electro Wizard
Mega Minion Guards Electro Wizard Royal Ghost
Barbarian Barrel Mega Minion Electro Wizard Guards Lightning Royal Ghost
Guards Electro Wizard Royal Ghost Furnace Barbarian Barrel Mega Minion
Mega Minion Lightning Guards Electro Wizard
Electro Wizard Guards Barbarian Barrel
Lightning Mega Minion Royal Ghost Electro Wizard Barbarian Barrel
Lightning Mega Minion Furnace Royal Ghost Electro Wizard Guards
Mega Minion Lightning Electro Wizard
Guards Electro Wizard Mega Minion Lightning
Lightning Electro Wizard Guards Mega Minion Royal Ghost Barbarian Barrel
Electro Wizard Furnace Lightning
Electro Wizard Guards Mega Minion Furnace Barbarian Barrel
Guards Mega Minion Electro Wizard Lightning Furnace Barbarian Barrel
Mega Minion Furnace Electro Wizard
Royal Ghost Guards Mega Minion Furnace

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Furnace Barbarian Barrel Electro Wizard Royal Ghost
Barbarian Barrel Electro Wizard Mega Minion Royal Ghost Furnace
Furnace Barbarian Barrel Electro Wizard Guards Royal Ghost Mega Minion
Barbarian Barrel Electro Wizard Mega Minion Guards Royal Ghost
Electro Wizard Mega Minion Furnace
Barbarian Barrel Mega Minion Royal Ghost Furnace Electro Wizard
Barbarian Barrel Mega Minion Royal Ghost Guards Electro Wizard
Mega Minion Guards Electro Wizard Royal Ghost Barbarian Barrel
Mega Minion Furnace Electro Wizard
Lightning Mega Minion Royal Giant
Royal Giant Electro Wizard Guards
Barbarian Barrel
Mega Minion Electro Wizard
Royal Giant Barbarian Barrel Lightning Electro Wizard Mega Minion Furnace
Lightning Electro Wizard Mega Minion Barbarian Barrel Royal Ghost

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord