Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tệ
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Golem Three Musketeers Electro Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Ice Golem Battle Ram Elixir Collector Three Musketeers Electro Dragon Bandit

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram Three Musketeers

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Battle Ram Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Elixir Collector

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Golem Battle Ram Barbarian Barrel Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Electro Dragon Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Battle Ram Three Musketeers Bandit
Giant Snowball Skeletons Battle Ram Three Musketeers Electro Dragon
Zap Skeletons Battle Ram Three Musketeers Bandit
Barbarian Barrel Skeletons Battle Ram Three Musketeers Bandit
The Log Skeletons Battle Ram Three Musketeers Bandit
Earthquake Skeletons Elixir Collector
Arrows Skeletons
Royal Delivery Skeletons Battle Ram Three Musketeers Electro Dragon Bandit
Fireball Battle Ram Elixir Collector Three Musketeers Electro Dragon Bandit
Poison Elixir Collector Three Musketeers Electro Dragon
Lightning Ice Golem Battle Ram Elixir Collector Three Musketeers Electro Dragon Bandit
Rocket Elixir Collector Three Musketeers Electro Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Golem Electro Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Golem Barbarian Barrel Electro Dragon

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Golem Battle Ram Elixir Collector

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Golem Three Musketeers

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Barbarian Barrel Ice Golem Bandit Battle Ram Electro Dragon Elixir Collector Three Musketeers

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Skeletons Barbarian Barrel Ice Golem Bandit

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Three Musketeers + Elixir Collector Ice Golem Battle Ram
Bandit + Battle Ram Ice Golem
Barbarian Barrel + Skeletons
Ice Golem + Three Musketeers Bandit Skeletons Electro Dragon
+ Three Musketeers Skeletons
+ Bandit Three Musketeers
+ Electro Dragon Ice Golem Barbarian Barrel Elixir Collector
+ Skeletons Ice Golem

Khắc tinh   36 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bandit Ice Golem Electro Dragon Barbarian Barrel
Three Musketeers Electro Dragon Ice Golem
Barbarian Barrel Ice Golem Electro Dragon
Electro Dragon Barbarian Barrel Bandit
Ice Golem Battle Ram Barbarian Barrel
Electro Dragon
Ice Golem
Three Musketeers Electro Dragon Ice Golem
Electro Dragon Barbarian Barrel Ice Golem
Skeletons
Ice Golem Battle Ram Skeletons
Three Musketeers Barbarian Barrel Electro Dragon
Ice Golem Skeletons Three Musketeers
Barbarian Barrel Ice Golem Skeletons Bandit
Electro Dragon
Skeletons Ice Golem Bandit
Barbarian Barrel Ice Golem Bandit Skeletons
Bandit Skeletons
Ice Golem
Barbarian Barrel Three Musketeers Bandit Electro Dragon Skeletons
Ice Golem Skeletons Barbarian Barrel Electro Dragon Battle Ram Bandit
Electro Dragon
Bandit Battle Ram
Electro Dragon Barbarian Barrel
Skeletons Three Musketeers
Barbarian Barrel Battle Ram Ice Golem
Battle Ram Barbarian Barrel Ice Golem Electro Dragon
Bandit Ice Golem Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Electro Dragon Three Musketeers
Elixir Collector
Three Musketeers Battle Ram
Three Musketeers Ice Golem
Electro Dragon Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Ice Golem Skeletons Electro Dragon
Barbarian Barrel Electro Dragon Skeletons Three Musketeers
Barbarian Barrel Electro Dragon Ice Golem Skeletons
Ice Golem Three Musketeers Electro Dragon
Ice Golem Electro Dragon
Skeletons Bandit
Bandit Barbarian Barrel Ice Golem Electro Dragon
Electro Dragon Bandit Skeletons Ice Golem
Bandit Barbarian Barrel Ice Golem Electro Dragon
Electro Dragon
Ice Golem Bandit
Ice Golem Barbarian Barrel Bandit
Three Musketeers Electro Dragon
Bandit Barbarian Barrel Ice Golem
Ice Golem Bandit Skeletons
Barbarian Barrel Electro Dragon Battle Ram Ice Golem Three Musketeers
Ice Golem Skeletons Three Musketeers Battle Ram
Three Musketeers
Ice Golem Skeletons Bandit
Barbarian Barrel Bandit Electro Dragon Ice Golem Skeletons
Ice Golem Skeletons Barbarian Barrel Bandit Battle Ram Electro Dragon
Skeletons Electro Dragon Bandit
Barbarian Barrel Skeletons Ice Golem Bandit
Barbarian Barrel Ice Golem
Electro Dragon Bandit Ice Golem Three Musketeers
Electro Dragon Ice Golem Skeletons
Ice Golem Bandit
Bandit Barbarian Barrel Ice Golem
Electro Dragon
Ice Golem Barbarian Barrel
Electro Dragon Barbarian Barrel Ice Golem Skeletons
Ice Golem Three Musketeers Electro Dragon
Ice Golem Bandit

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Electro Dragon Barbarian Barrel Ice Golem
Barbarian Barrel Skeletons Ice Golem Bandit
Barbarian Barrel Ice Golem Electro Dragon Skeletons Bandit
Barbarian Barrel Ice Golem Electro Dragon Bandit
Ice Golem Electro Dragon Three Musketeers
Barbarian Barrel Ice Golem Electro Dragon Skeletons
Barbarian Barrel Electro Dragon Ice Golem Bandit
Bandit Three Musketeers Skeletons Barbarian Barrel Ice Golem
Electro Dragon Ice Golem
Ice Golem Three Musketeers Battle Ram
Battle Ram Ice Golem
Barbarian Barrel
Skeletons Bandit
Battle Ram Ice Golem Bandit Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Bandit

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord